in ,

ಕವಿ ರತ್ನ ಕಾಳಿದಾಸ

ಕವಿ ರತ್ನ ಕಾಳಿದಾಸ
ಕವಿ ರತ್ನ ಕಾಳಿದಾಸ

ಯಾವುದೇ ಸೌಂದರ್ಯ ವರ್ಣಿಸಬೇಕಾದರೆ ಮೊದಲು ಹೇಳುವುದು ಕಾಳಿದಾಸ ಕಲ್ಪನೆ ಎಂದು. ಕಾಳಿದಾಸನು ಭಾರತ ದೇಶದ ಒಬ್ಬ ಮಹಾಕವಿ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನೂ, ನಾಟಕಗಳನ್ನೂ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. “ಕವಿಕುಲಗುರು” ಎಂದು ಪ್ರಖ್ಯಾತನಾದವನು. ಇವನು ಸಂಸ್ಕೃತದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠಕವಿ ಅಶ್ವಘೋಷನ ನಂತರ ಸಾಹಿತ್ಯವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಪಡೆದವನು.

ಕವಿ ರತ್ನ ಕಾಳಿದಾಸ
ಕವಿ ರತ್ನ ಕಾಳಿದಾಸ

ಕಾಳಿದಾಸನ ಜನನದ ಕುರಿತು ಇರುವ ಮಾಹಿತಿ ಹೀಗೆಯೇ, ಕುರುಬರ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ, ಕುರಿ ಮೇಯಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದ ಸುಂದರಾಂಗನಾಗಿದ್ದನೆಂದು ಪ್ರತೀತಿ. ಯಾವ ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನೂ ಕಲಿಯದವನಾಗಿದ್ದು ಮುಗ್ಧನೂ ಮೂಢನೂ ಆಗಿದ್ದನಂತೆ. ನೀಚಬುದ್ಧಿಯ ಮಂತ್ರಿಯ ಕುತಂತ್ರಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ ರಾಜಕುಮಾರಿಯೊಬ್ಬಳಿಗೆ ಅವನ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿದರಂತೆ. ನಿಜಾಂಶವನ್ನು ತಿಳಿದ ಬಳಿಕ ಅವಳು ಅವನಿಗೆ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಅವ್ಯಾಹತವಾಗಿ ಕಾಳಿಕಾದೇವಿಯ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಸನ್ನಳಾದ ದೇವಿಯ ವರದಿಂದ ಸಕಲ ವಿದ್ಯಾ ಪಾರಂಗತನಾದನಂತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಳಿದಾಸನೆಂಬ ಹೆಸರಾಯಿತು ಎಂದೆಲ್ಲಾ ದಂತಕತೆ. ಅವನ ಜನ್ಮ, ಅವಿದ್ಯೆ, ಮೌಢ್ಯ, ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ನಿಜವಿರಬಹುದು; ಮಂತ್ರಿಯ ಕುತಂತ್ರದಿಂದ ರಾಜಕುಮಾರಿಯೊಡನೆ ಮದುವೆಯೂ ಆಗಿರಬಹುದು. ಕಾಳಿಯ ವರದಿಂದ ಸಕಲವಿದ್ಯಾಪಾರಂಗತನಾದನೆನ್ನುವದಕ್ಕಿಂತ ಬಹುಶಃ ಕೈಹಿಡಿದ ಆ ರಾಜಕುಮಾರಿಯಿಂದಲೇ ಕಲಿತು ವಿದ್ಯಾವಂತನಾಗಿರಬಹುದು ಎನ್ನುವದು ನಂಬಬಹುದು. ಹೀಗೆಯೇ ಅವನು ವಿದೇಶೀಯನೆಂದೂ, ಅವನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ, ಭೌಗೋಳಿಕ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ, ಮೊದಲಾದ ಜ್ಞಾನವೆಲ್ಲ ಗ್ರೀಕ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂತೆನ್ನುವ ಕತೆಯೂ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಆಧಾರವೂ ಎಲ್ಲೂ ದೊರೆತಿಲ್ಲ.

ಈತನು ಧಾರಾಪುರದ ಅರಸ ಭೋಜರಾಜನ ಆಸ್ಥಾನ ಕವಿಯಾಗಿದ್ದು, ರಾಜನ ಅಂತರಂಗದ ಗೆಳೆಯನಾಗಿ, ಅವನ ಅನೇಕ ಕಠಿಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನಂತೆ. ಧಾರಾಪುರದ ಭೋಜರಾಜನು ಹನ್ನೊಂದನೆಯ ಶತಮಾನದವನು. ಕಾಳಿದಾಸನು ಅವನಿಂತಲೂ ಐದಾರು ಶತಮಾನಗಳಿಗೆ ಮೊದಲಿದ್ದವನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕತೆಯೂ ನಿಜ ಅನಿಸಲ್ಲ.

ಇನ್ನು ಕುಮಾರಗುಪ್ತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಳಿದಾಸನು ಲಂಕಾದ್ವೀಪಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ವೇಶ್ಯೆಯೊಬ್ಬಳ ಮೋಸದಿಂದ ವಿಷಪ್ರಾಶನದಿಂದ ಹತನಾದನಂತೆ. ಈ ಕತೆಯು ಅವನ ಶೃಂಗಾರಪ್ರಿಯತೆಯಿಂದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿರಬಹುದೆಂಬುದು ವಿದ್ವಾಂಸರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.
ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ ಒಂದನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿಯೇ ಈತನು ಇದ್ದನು ಎಂಬುದು ಕೆಲವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾದರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಈತನು ೬ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಉಜ್ಜಯಿನಿಯ ರಾಜ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದನು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಕಾಳಿದಾಸನ ಕುರಿತ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಉಲ್ಲೇಖ ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ ೬೩೪ರ ಶಿಲಾಲೇಖವೊಂದರಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕಾಳಿದಾಸನು ತಾನು ವಿಕ್ರಮ ರಾಜನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದವನೆಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ವಿಕ್ರಮ ಎಂಬ ಹೆಸರಿದ್ದ ಕೆಲವಾರು ರಾಜರಲ್ಲಿ ಯಾರೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿರುವಂತೆ ವಿಕ್ರಮ ಶಕೆಯು ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ ೫೬ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಕಾಳಿದಾಸನು ಉಜ್ಜಯಿನಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಈ ವಿಕ್ರಮನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದನೆಂದರೆ ಅವನು ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ ಒಂದನೆಯ ಶತಾಬ್ಧಿಯಲ್ಲಿದ್ದನೆನ್ನಬಹುದು.

ಕವಿ ರತ್ನ ಕಾಳಿದಾಸ
ಕವಿ ರತ್ನ ಕಾಳಿದಾಸ

ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೆಲವು ವಿದ್ವಾಂಸರು ವಿಕ್ರಮಶಕೆಯು ಕೋರೂರಿನ ಮಹಾಯುದ್ಧವನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುವುದಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ ೫೪೪ರಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮನು ಮ್ಲೇಚ್ಛರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ್ದ. ಆ ಸಮಯದ ೬೦೦ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನಿಂದ ವಿಕ್ರಮಶಕೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆಯೆಂದೂ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಿಜವಾದರೆ ಕಾಳಿದಾಸನು ಆರನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿದನೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಬಹಳಷ್ಟು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಇಮ್ಮಡಿ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಅವನ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ಕುಮಾರಗುಪ್ತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ ನಾಲ್ಕನೇ ಮತ್ತು ಐದನೇ ಶತಮಾನಗಳ ನಡುವಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಳಿದಾಸನಿದ್ದನೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ.

ಇಮ್ಮಡಿ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ(ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ ೩೫೭ -೪೧೩)ನಿಗೂ ಸ್ಕಂದಗುಪ್ತ(ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ ೪೫೫-೪೮೦)ನಿಗೂ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನೆಂಬ ಬಿರುದಿತ್ತು. ಕಾಳಿದಾಸನು ಇವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದನೆಂದೂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.ಆದರೆ ಈಗ ಕಾಳಿದಾಸನ ಕಾಲವು ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ ೫ನೇ ಮತ್ತು ೬ನೇ ಶತಕಗಳ ನಡುವೆಯಿತ್ತೆಂಬುದನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಧನ್ವಂತರಿ, ಕ್ಷಪಣಕ, ಅಮರಸಿಂಹ, ಶಂಕು, ವೇತಾಲಭಟ್ಟ, ಘಟಕರ್ಪರ, ಕಾಳಿದಾಸ, ವರಾಹಮಿಹಿರ ಮತ್ತು ವರರುಚಿ ಎಂಬವರು ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನವರತ್ನಗಳೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದರು.

ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹೋತ್ತಮನೆಂದು ಹೆಸರು ಪಡೆದವರಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲನೆಯವನು ಅಶ್ವಘೋಷ. ಇವನ ಕಾಲದ ಸುಮಾರು ಮೂರು ಶತಮಾನಗಳ ನಂತರ ಬಂದನೆನ್ನಲಾದ ಕಾಳಿದಾಸನ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇವನ ಪ್ರಭಾವವು ಗಾಢವಾಗಿ ಬೀರಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಗಣಿತ ಸಾಹಿತ್ಯರಚನೆಗಳನ್ನು ಕಾಳಿದಾಸನ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವದು ಗೋಚರವಾದರೂ, ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಹಲವು ಅನಾಮಧೇಯ ಕೃತಿಕಾರರ ಹಾಗೂ ಅವನ ಹೆಸರನ್ನೇ ಹೋಲುವವರ ರಚನೆಗಳವು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏಳು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವನಿಂದ ರಚಿತವಾದವೆಂದು ತೀರ್ಮಾನವಾಗಿದೆ.

ಒಂದು- ಮಹಾಕಾವ್ಯ ‘ರಘುವಂಶ’. ಮತ್ತೊಂದು ಹಾಗೂ ಕೊನೆಯದೆಂದೆಣಿಸಲಾದ ನಾಟಕ ‘ಅಭಿಜ್ಞಾನ ಶಾಕುಂತಲ’. ಇದು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲೊಂದು ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ. ಇದನ್ನು ಓದಿದ ಜರ್ಮನ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕವಿ ಗೋಏಟೇ ಅತ್ಯಂತ ವಿಮುಗ್ಧನೂ ಪರಮಾನಂದಿತನೂ ಆಗಿದ್ದುದು ಸರ್ವಶ್ರುತ. ಈ ನಾಟಕವು ಪ್ರಪಂಚದ ಅನೇಕ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಅನುವಾದಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ನಾಟಕವನ್ನು ಬರೆಯುವ ವೇಳೆಗೆ ಕವಿಗೆ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ವಿದ್ದು, ತನ್ನ ಬದುಕು ಧನ್ಯವಾಯಿತೆಂಬ ಭಾವನೆ ಮೂಡಿದೆ. ಇದರ ಫಲವಾಗಿ, “ಈ ಭವದಿಂದ ನನಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿ; ಮರುಹುಟ್ಟನು ನನಗೆ ಆ ಮಹೇಶನು ಕರುಣಿಸದಿರಲಿ” ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ನಾಟಕವನ್ನು ಕವಿಯು ಮುಗಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಕಾಳಿದಾಸನನ್ನು ಕುರಿತು ಅನೇಕ ರಚನೆಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿವೆ.
ಶಾಕುಂತಳ ನಾಟಕ ವಿಮರ್ಶೆ – ಬಿ. ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ
ಶಾಕುಂತಳ ನಾಟಕದ ವಿಮರ್ಶೆ – ಡಾ ಎಸ್ ವಿ ರಂಗಣ್ಣ. ಶಾರದಾ ಮಂದಿರ, ರಾಮಯ್ಯರ್ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು.
ಕಾಳಿದಾಸ ಮಹಾಕವಿ – ಸಿ ಕೆ ವೆಂಕಟರಾಮಯ್ಯ
ಕಾಳಿದಾಸ – ಎಮ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಿಂಹಯ್ಯ
ಕಾಳಿದಾಸ – ಆದ್ಯ ರಂಗಾಚಾರ್ಯ
ಕಾವ್ಯ ಸಮೀಕ್ಷೆ – ತೀ ನಂ ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ. ಕಾವ್ಯಾಲಯ, ಜಯನಗರ, ಮೈಸೂರು.
ಮಾಲವಿಕಾಗ್ನಿಮಿತ್ರ ನಾಟಕ ವಿಮರ್ಶೆ – ಡಾ ಎಸ್ ವಿ ರಂಗಣ್ಣ. ಶಾರದಾ ಮಂದಿರ, ರಾಮಯ್ಯರ್ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು.

ಧನ್ಯವಾದಗಳು.

What do you think?

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಗತ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು * ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ

GIPHY App Key not set. Please check settings

52 Comments

 1. Online betting on horse racing is legal in most of the United States, with 33 states allowing it. There are a total of 40 different states that have some kind of horse racing betting, whether it be online or in-person at the various horse racing tracks. Some states like California offer online horse racing betting sites even though sports wagering is not currently legal. Established in 2004 and licensed in Panama, BetOnline is our pick for the best platform for Florida online sports betting. One of the industry’s finest, this site offers betting markets on over 25 sports, including niche options like snooker, darts, surfing, and lacrosse. So, if you follow these sports and understand the play, you can take advantage of BetOnline’s competitive betting odds and earn a sizeable payout. When betting on horse racing, your goal should be to pick the best horse in the race. The same goes for choosing a horse racing betting site.
  https://yenkee-wiki.win/index.php?title=Euro_cup_winner_odds
  Escape your echo chamber. Get the facts behind the news, plus analysis from multiple perspectives. The miserable story of Paddy Power’s “Customer A” offers further evidence that racing is on the wrong side of the FOBT argument. The backlash against FOBTs extends across the political spectrum and continues to grow. So too does the risk that racing will be caught in the crossfire. Donald Trump Specials William Hill and Ladbrokes let me win similar, Coral less, Paddy Power only £600, one firm restricted me to SP after my very first bet (took 14 1 win only, beaten a neck at 4 1) and BetFred closed me altogether before I even backed a winner with them after I took 5 2 a horse which started Evens and got beat. And so in an email to Bloomberg on Monday, Paddy Power basically said: “My bad.”

 2. LogoCasinoBonus TitleCodePalace of Chance CasinoCROWNJEWELMermaids Palace Casino50VIPNOWTreasure Island Jackpots50VIPNOWAtlantis Gold Casino50VIPNOWMermaids Palace Casino6010SSOLDIERS Bonus Link: Slotastic Casino – Grande Vegas Casino – Jackpot Capital Casino Redeem the bonus at the casino cashier by entering coupon code. No multiple accounts or free chips in a row allowed. Have fun and good luck! Jackpot Capital Casino was established in 2008 and is currently powered by one of the most reputable softwares in the gaming community, RTG (Real Time Gaming). Licensed in the jurisdiction of Curacao, this casino offers a long list of table games (with over 300) such as Super 21, Pai Gow Poker, Vegas 2 Card Rummy, Roulette, Blackjack, Craps and more! Players can also expect to see popular slots like Food Fight, Aztecs Treasure, Gold Beard and Mister Money.
  https://martinmjed664485.atualblog.com/33430048/casino-and-slots
  A diverse game selection is crucial for a satisfying gaming experience. Ensure the casino you choose offers a variety of games. Some of the popular high-paying options consist of real money slots and table games. Additionally, check if the casino has high-paying games with favorable odds to boost your chances of winning big. Daily fantasy sports (DFS) in the USA is a popular pastime. In 2019, the FSGA estimated that nearly 20% of Americans entered DFS tournaments online. Fantasy sports first gained mainstream popularity in the 90s, but it wasn’t until 2009 that it really took off online. A carve-out in the Unlawful Internet Gambling Enforcement Act (UIGEA) meant DFS websites could serve US players. Just as maintaining a diverse portfolio proves advantageous in sports betting, interacting with a range of operators presents unique benefits in online casinos. Each casino boasts distinct functionalities and levels of expertise. By diversifying your experiences, you can enrich your online casino journey and pinpoint the platform that best suits your needs.

 3. Grand Rush Mobile Casino delivers a browser-based mobile casino gaming experience. Its library contains plenty of high-quality HTML5 games from Nucleus Gaming and Saucify. Since the games and software are based on HTML5 technology, they do not require any download. You can play them for fun or real money in the browser of any mobile device as HTML5 games are capable of adjusting their software and visuals according to screen size, operating system, and browser. Grand Rush Casino is one of Australia’s premier casinos and is giving all new players who register with code ’50PLUS’ an epic $50 no deposit to use on any game they please. This site contains gambling related content (including but not limited to casino games, poker, bingo, sports betting etc.) and is intended for adults only. You must be 18 years of age or older (or if the age of majority in your place of residence is greater than 18 years, you must have attained the age of majority) to use NoDepositBonus.cc or engage in any of the programs we offer.
  https://www.gta5-mods.com/users/privecasinomobi
  Online casino no deposit bonus offers are a great way to get started with online gambling if you haven’t already. They have many benefits, including the fact that you don’t need to fund your account right away. They’re also an excellent option you can use to try certain games without risking real money. If you haven’t played many slots, for example, you can use the credit from a no deposit bonus to give a few games a try. If you’re anything like us, you want to know more about a real money online casino before claiming it’s no deposit bonus. What kind of casino site is it? Does it feature your preferred games or deposit methods? Is signing up even worth it? Free casino spins give you more chances to play slots, in addition to the real money in your account. You will either need to make a real money deposit to claim your offer or make a deposit later to play and meet playthrough requirements. In that sense, free spins aren’t free.

 4. ForexCracked At FxCracked, we’re revolutionizing the world of forex trading. We understand the challenges and complexities traders face, which is why we’ve harnessed the power of advanced technology to simplify the process. Our automated trading systems, driven by Artificial Intelligence (AI), empower you to make informed decisions while eliminating emotional bias. Whether you’re a seasoned trader or just starting, FxCracked is your partner for consistent, profitable trading. Join us on this journey and experience a new era of trading with FxCracked. Phoenix will request the following verification documents to be submitted, issued in the name of the account holder: Phoenix’s presence in the Indian market aligns with its commitment to providing a diverse and secure trading environment for traders in the region. With regulatory compliance, global access, and tailored support, it has carved a niche for itself in the competitive Indian forex trading landscape.
  https://v.gd/DoNyqj
  There are several ways in which a broker can improve his sales funnel: 1. A B testing of advertising and landing pages to increase conversion 2. Regularly create content via blogs, YouTube and social media to increase brand awareness 3. Create materials and partnership programs and start working with introducing brokers who will act like external sales managers. It make sense to hire a dedicated manager to work with IBs. 4. Offer super attractive commissions and other trading conditions for one instrument and use it in marketing campaigns. These providers help businesses enter the forex market quickly and effectively, offering all the necessary tools and support to operate a successful forex brokerage. It goes without saying that it costs less to run a partial white label forex brokerage rather than a full one, since with the partial solution you don’t incur all the costs associated with being able to accept customer deposits directly. This difference in cost is not necessarily a good or a bad thing, it is a plain fact. Other than this difference however, the other costs of running a white label forex brokerage are pretty much the same, under both options They are made up of the original setup fee and the fees for the rebranding of the platform and marketing it under your own brand name and logo, as well as management expenses for the platform.

ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆ

ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವ ವಿಧಾನಗಳು

ಅಶ್ವತ್ಥ ಮರ

ಅಶ್ವತ್ಥ ಮರದ ವಿಶೇಷತೆ