in

ವಾಲಿಬಾಲ್ ಆಟದ ಇತಿಹಾಸ ಹೀಗಿದೆ

ವಾಲಿಬಾಲ್ ಆಟ
ವಾಲಿಬಾಲ್ ಆಟ

ವಾಲಿಬಾಲ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಶತಮಾನದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅವರು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು ಎಂದು ನಂಬಿಕೆ. ಇದು 1895 ರಲ್ಲಿ ಇದು ಈ ಆಟದ ಗೋಚರಿಸುವಿಕೆಯ ವರ್ಷ. ಅಧಿಕೃತ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ವಾಲಿಬಾಲ್ ಒಂದು ಅಮೆರಿಕನ್ ಕಾಲೇಜು ದೈಹಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಕ ಕಂಡುಹಿಡಿದರು. ಅವರು ಕೇವಲ ಎರಡು ಮರಗಳ ನಡುವೆ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಗ್ರಿಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅದನ್ನು ಮೂಲಕ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಮತ್ತು ಕೇವಲ ಆರು ತಿಂಗಳ ನಂತರ, ಆಟದ ಸಹ ಆರಂಭದ ನಿಯಮಗಳು, ಸೂತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಇದು, ಸಹಜವಾಗಿ, ಆಧುನಿಕ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಆಟದ ಪುರುಷರ ಶಿಕ್ಷಕ ಮಂಡಿಸಿದ ಮಧ್ಯಮ ವಯಸ್ಸಿನ, ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯವಾಯಿತು. ನಂತರ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಎದುರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದು ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ಇದು ಕರೆ ಕಾಯುತ್ತಿವೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕದವರು ಕಂಡುಹಿಡಿದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ವಾಲಿಬಾಲ್ ಆಟದ ನಿಯಮಗಳು :

ವಾಲಿಬಾಲ್ ಆಟದ ಇತಿಹಾಸ ಹೀಗಿದೆ
ವಾಲಿಬಾಲ್ ಆಟದ ನಿಯಮ

ವಾಲಿಬಾಲ್ ಆರು ಆಟಗಾರರ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಬಲೆಯಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲ್ಪಡುವ ಒಂದು ತಂಡ ಕ್ರೀಡೆ. ಪ್ರತಿ ತಂಡ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಇತರ ತಂಡದ ಅಂಗಣದಲ್ಲಿ ತಳಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿಸಿ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಅದು ೧೯೬೪ ರಿಂದ ಬೇಸಿಗೆ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಕ್ರೀಡೆಗಳ ಅಧಿಕೃತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.

ಸರಳವಾಗಿ, ಆಟ ಹೀಗೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ : ಒಂದು ತಂಡದ ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರನು ಚೆಂಡನ್ನು ಅಂಗಣದ ಹಿಂಗಡಿರೇಖೆಯ ಹಿಂದಿನಿಂದ, ಬಲೆಯ ಮೇಲೆ, ಸ್ವೀಕರ್ತ ತಂಡದ ಅಂಗಣದೊಳಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ (ಅದನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎಸೆದು ಅಥವಾ ಬಿಟ್ಟು ನಂತರ ಅದನ್ನು ಹಸ್ತ ಅಥವಾ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆದು) ರ‍್ಯಾಲಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ. ಸ್ವೀಕರ್ತ ತಂಡವು ಚೆಂಡನ್ನು ತಮ್ಮ ಅಂಗಣದೊಳಗೆ ತಳಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಲು ಬಿಡಬಾರದು. ತಂಡವು ಚೆಂಡನ್ನು ೩ ಸಲದ ವರೆಗೆ ಮುಟ್ಟಬಹುದು ಆದರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಟಗಾರರು ಚೆಂಡನ್ನು ಎರಡು ಸಲ ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಮುಟ್ಟಬಾರದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಮೊದಲ ಎರಡು ಸ್ಪರ್ಶಗಳನ್ನು ಒಂದು ದಾಳಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದಾಳಿಯೆಂದರೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ ತಂಡ ತಮ್ಮ ಅಂಗಣದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ತಳಸ್ಪರ್ಶಮಾಡದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಪುನಃ ಬಲೆಯ ಮೇಲೆ ಗುರಿಯಿಡುವ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ.

ವಾಲಿಬಾಲ್ನ ಅಧಿಕೃತ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 14 ಆಟಗಾರರವರೆಗೆ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ನಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅವರು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವವರು ಆರು. ಸಹ ತರಬೇತಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಮಸಾಜ್ ಥೆರಪಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಒಬ್ಬ ಅಥವಾ ಎರಡು ಆಟಗಾರರನ್ನು ಲಿಬೊ ನೇಮಕ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ಅಂದರೆ, ರಕ್ಷಕ, ಅವನ ರೂಪವು ಇತರರಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಈ ಸದಸ್ಯರು ಹಿಂದಿನ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲು ಅಥವಾ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ.

ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರನನ್ನು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಬೇಕು. ಅವರು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ತರಬೇತುದಾರನು ಆಟದ ನಾಯಕನನ್ನು ನೇಮಿಸಬೇಕು. ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಇದು ಯಾವುದೇ ಸಹಭಾಗಿಯಾಗಬಹುದು.

ಡೋಯಿರೋವ್ವಿಸ್ಕಿಕ್ – ಗ್ರಿಡ್ ಅಂಚುಗಳಿಂದ ದಾಳಿಗಳು;
ಕರ್ಣೀಯ – ಹಿಂಭಾಗದಿಂದ ಆಕ್ರಮಣಗಳು, ಸ್ವಾಗತದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆಟಗಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ;
ಬೈಂಡರ್ – ಆಟದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತದೆ;
ಕೇಂದ್ರ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ – ವಿರೋಧಿಗಳ ಹೊಡೆತಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವ ಮೂರನೇ ವಲಯದಿಂದ ದಾಳಿ.
ವಾಲಿಬಾಲ್ ಆಟದ ನಿಯಮಗಳ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವು ಆಟಗಾರರು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವವರ ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ದಾಟಿದ ಕ್ರಮವನ್ನು ಸೂಚಿಸಬೇಕು, ಇಡೀ ಆಟದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಇದನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಜೋಡಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ (ಲಿಬೊ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) – ಅವುಗಳು ಬಿಡಿಯಾಗಿವೆ. ಪ್ರತಿ ಸರ್ವ್ ಮೊದಲು, ಆಟಗಾರರು ಎರಡು ಮುರಿದ ರೇಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು.

ವಾಲಿಬಾಲ್ ಆಟದ ಇತಿಹಾಸ ಹೀಗಿದೆ
ವಾಲಿಬಾಲ್ ಆಟ

ವಾಲಿಬಾಲ್ 1 ಆಟವಾಡುವ ನಿಯಮಗಳು
ಗ್ರಿಡ್ಗೆ ಮೂರು ಆಟಗಾರರ ಹತ್ತಿರ – ಮುಂಭಾಗದ ರೇಖೆಯ ಆಟಗಾರರು, ಮತ್ತಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿರುವ – ಬ್ಯಾಕ್ ಲೈನ್. ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸಲು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾಕಾರವಾಗಿ, ಸಂಖ್ಯೆಯು ಗಡಿಯಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆಟಗಾರನ ಪಾತ್ರವು ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ತಂಡದ ಯಶಸ್ಸು ಆಟಗಾರರ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರತಿಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಂದು ತಂಡ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಹೊಡೆತವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ, ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.

ಧನ್ಯವಾದಗಳು.

What do you think?

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಗತ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು * ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ

GIPHY App Key not set. Please check settings

ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗಿಂದು ಯಶಸ್ಸಿನ ದಿನ, ಆದರೆ ವಿರೋಧಿಗಳಿಂದ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ

ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗಿಂದು ಯಶಸ್ಸಿನ ದಿನ, ಆದರೆ ವಿರೋಧಿಗಳಿಂದ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ

ಈ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಪಪ್ಪಾಯ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಯಾವತ್ತು ಬಿಸಾಡ ಲ್ಲ.

ಈ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಪಪ್ಪಾಯ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಯಾವತ್ತು ಬಿಸಾಡ ಲ್ಲ.