in

ಕಂಪಿಲಿದೇವ ಕಂಪಿಲಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಎರಡನೆಯ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ರಾಜ

ಕಂಪಿಲಿದೇವ
ಕಂಪಿಲಿದೇವ

ಕಂಪ್ಲಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವು ಡೆಕ್ಕನ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ೧೪ ನೇ ಶತಮಾನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಹಿಂದೂ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಭಾರತದ ಇಂದಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಮತ್ತು ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯ ಬಳಿ ರಾಜ್ಯವು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿತ್ತು. ಇದು ದೆಹಲಿ ಸುಲ್ತಾನರ ಸೈನ್ಯಗಳ ಧಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಸೋಲಿನ ನಂತರ ಮತ್ತು ಇಸವಿ ೧೩೨೭/೨೮ ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸೋಲನ್ನು ಎದುರಿಸಿದಾಗ ಜೌಹರ್ (ಸಾಮೂಹಿಕ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ) ನಂತರ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಕೆಲವು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಬಸ್ನಾಗ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ನಂತರ ಹಿಂದೂ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣವಾಯಿತು.

ಕಂಪಿಲಿದೇವನು ಕಂಪಿಲಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಎರಡನೆಯ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ರಾಜನಾಗಿದ್ದನು. ಅವನ ಮಗ, ರಾಜಕುಮಾರ ಕುಮಾರ ರಾಮನು ವಾರಂಗಲ್‌ನ ಕಾಕತೀಯ ರಾಜವಂಶ, ಹೊಯ್ಸಳ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯ ಸುಲ್ತಾನ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ತುಘಲಕ್ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ ನಿರಂತರ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದನು. ಕಂಪಿಲಿದೇವ ಮತ್ತು ಅವನ ಮಗ ಕುಮಾರ ರಾಮ ಮಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ತುಘಲಕ್‌ನ ಬೃಹತ್ ಪಡೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡಿ ಮಡಿದರು.

ಕಂಪಿಲಿದೇವ ಕಂಪಿಲಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಎರಡನೆಯ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ರಾಜ
ಹಂಪಿ

ಕಂಪಿಲಿದೇವ ತನ್ನ ತಂದೆ ಮೂರನೇ ಸಿಂಗೇಯ ನಾಯಕನ (ಕ್ರಿ.ಶ. ೧೨೮೦-೧೩೦೦) ನಂತರ ಕ್ರಿ.ಶ ೧೩೦೦ ರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾದನು. ಅವನು ದೆಹಲಿ ಸುಲ್ತಾನರ ಜೊತೆ ಗಡಿ ವಿವಾದದಲ್ಲಿದ್ದನು. ಸಮರ್ಥ ಸೇನಾ ನಾಯಕನಾಗಿದ್ದ ಅವನ ಮಗ ರಾಜಕುಮಾರ ಕುಮಾರ ರಾಮ, ವಾರಂಗಲ್‌ನ ಕಾಕತೀಯ ರಾಜವಂಶ, ಹೊಯ್ಸಳ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯ ಸುಲ್ತಾನ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ತುಘಲಕ್ ವಿರುದ್ಧ ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ ನಿರಂತರ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದನು. ಅವರು ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ದೆಹಲಿ ಸುಲ್ತಾನರನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದ ಯಶಸ್ವಿ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಆಡಳಿತಗಾರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಪಿಲಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ದೊರೆ ಕಂಪಿಲಿ ರಾಯನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಹಂಪಿಯ ಹೇಮಕೂಟ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿರುವ ಶಿವ ದೇವಾಲಯ.

ಕ್ರಿ. ಶ ೧೩೨೭/೧೩೨೮ ರಲ್ಲಿ, ಉತ್ತರ ಭಾರತದಿಂದ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ತುಘಲಕ್‌ನ ಬೃಹತ್ ಸೈನ್ಯಗಳು ಕಂಪಿಲಿದೇವ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿತು, ಅಂದರೆ ಕಂಪಿಲಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವು ಭರತಖಂಡದ ಕೊನೆಯ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹಿಂದೂ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸೋಲನ್ನು ಎದುರಿಸಿದಾಗ ರಾಜಮನೆತನದ ಮಹಿಳೆಯರು ಜೌಹರ್ ಮಾಡಿದರು. ಕಂಪಿಲಿದೇವ ಮತ್ತು ಅವನ ಮಗ, ಕುಮಾರ ರಾಮ, ಯುದ್ಧಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಮರಣಹೊಂದಿದರು. ಅವರ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಶೌರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಇಂದು ಸ್ಮರಣೀಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಹರಿಹರ ಮತ್ತು ಬುಕ್ಕರು ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಹಂಪಿಯ ಹೇಮಕೂಟ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿನ ಶಿವ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಕಂಪ್ಲಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ದೊರೆ ಕಂಪ್ಲಿ ರಾಯನು ನಿರ್ಮಿಸಿದನು.

ಕಂಪಿಲಿದೇವ ಕಂಪಿಲಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಎರಡನೆಯ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ರಾಜ
ಹೇಮಕೂಟ ಬೆಟ್ಟ

ಈ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಾಪಕ ಹೊಯ್ಸಳ ಸೈನ್ಯದ ದಂಡನಾಯಕ ಸಿಂಗೇಯ ನಾಯಕ-೩ (ಕ್ರಿ.ಶ.೧೨೮೦-೧೩೦೦). ಇವನು ದೆಹಲಿ ಸುಲ್ತಾನರ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪಡೆಗಳು ೧೨೯೪ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ದೇವಗಿರಿಯ ಸೆಯುನಾ ಯಾದವರ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಸ್ವತಂತ್ರನಾದನು. ೧೩೦೦ರಲ್ಲಿ ಅವನ ಮಗ ಕಂಪಿಲಿದೇವನು ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾದನು. ಅವನು ದೆಹಲಿ ಸುಲ್ತಾನರೊಂದಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಗಡಿಕುರಿತು ವಿವಾದದಲ್ಲಿದ್ದನು. ಕಂಪಿಲಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ೧೩೨೭/೨೮ರಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯ ಸುಲ್ತಾನ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ತುಘಲಕ್ ನ ಪಡೆಗಳಿಂದ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಾದ ಆಕ್ರಮಣಕ್ಕೆ ಕುಸಿಯಿತು. ಮಲಿಕ್ ಝಾನ ನೇತೃತ್ವದ ವಿಜಯಶಾಲಿ ತುಘಲಕ್ ನ ಸೈನ್ಯವು ಕಂಪಿಲಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲಿನ ವಿಜಯದ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಸತ್ತ ಹಿಂದೂ ರಾಜನ ಒಣಹುಲ್ಲಿನಿಂದ ತುಂಬಿದ ಕತ್ತರಿಸಿದ ತಲೆಯನ್ನು ದೆಹಲಿಯ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ತುಘಲಕ್‌ಗೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿತು. ಕಂಪಿಲಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಅವಶೇಷಗಳಿಂದ, ಇಸವಿ ೧೩೩೬ರಲ್ಲಿ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವು ಉದಯಿಸಿತು ಮತ್ತು ೨೦೦ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತವನ್ನು ಆಳಿದ ಭಾರತದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಬೆಳೆಯಿತು.

ಕಂಪಿಲಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ರಾಜ ಕಂಪಿಲಿ ರಾಯನ ಹಳೆಯ ಕನ್ನಡ ಶಾಸನ (ಕ್ರಿ.ಶ. ೧೩೨೬), ಹಂಪಿಯ ಹೇಮಕೂಟ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಅವನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಶಿವ ದೇವಾಲಯದ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿದೆ.

ಧನ್ಯವಾದಗಳು.

What do you think?

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಗತ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು * ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ

GIPHY App Key not set. Please check settings

66 Comments

ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ

ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಯಾಕೆ ಆಚರಿಸುವುದು?

ಸಕಲೇಶಪುರ

ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಸಕಲೇಶಪುರದಲ್ಲಿ ಹವಮಾನವು ವರ್ಷವಿಡೀ ಹಿತಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ