in

ದೆಹಲಿಯ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆ

ದೆಹಲಿಯ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆ
ದೆಹಲಿಯ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆ

ಕೆಂಪು ಕೋಟೆ ದೆಹಲಿಯ ಸಮೀಪ ಆಗ್ರಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಇಂದ ೨.೫ ಕಿಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಕೆಂಪು ಕೋಟೆ ನಿಜವಾಗಿ ಕೋಟೆಯಿಂದ ಸುತ್ತುವರಿದ ಅರಮನೆಗಳ ನಗರ ಎನ್ನಬಹುದು.

೧೬ ನೆಯ ಶತಮಾನದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಬರನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೊಘಲರು ಈ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಲೋದಿ ವಂಶದಿಂದ ಪಡೆದರು. ಅಕ್ಬರ್ ತನ್ನ ಆಡಳಿತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನು ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಆಗ್ರಾಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದನು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆಗ್ರಾ ನಗರ ಹೆಚ್ಚು ಸಮೃದ್ಧವಾಯಿತೆನ್ನಬಹುದು. ಅಕ್ಬರ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೋಟೆ-ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದದ್ದು ಕೆಂಬಣ್ಣದ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ, ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಕೆಂಪು ಕೋಟೆ ಕೇವಲ ಕೋಟೆಯಾಗಿ ಉಳಿಯದೆ ರಾಜ-ರಾಣಿಯರ ನಿವಾಸವಾಗಿಯೂ ಉಪಯೋಗಗೊಳ್ಳಲಾರಂಭಿಸಿತು.

ಕೆಂಪು ಕೋಟೆ ತನ್ನ ಇಂದಿನ ರೂಪ ಪಡೆದದ್ದು ಅಕ್ಬರನ ಮೊಮ್ಮಗ ಷಾ ಜಹಾನನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಷಾ ಜಹಾನ್ ನ ಕಾಲದ ಶಿಲ್ಪಕಲೆ ಶ್ವೇತ ಅಮೃತಶಿಲೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿತ್ತು.ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಷಾ ಜಹಾನ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಕೆಲವು ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಉರುಳಿಸಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದ.

ನಂತರದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಷಾ ಜಹಾನ್ ನ ಮಗ ಔರಂಗಜೇಬ್ ಷಾ ಜಹಾನನನ್ನು ಇದೇ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಧನದಲ್ಲಿರಿಸಿದ. ನಂಬಿಕೆಯಂತೆ, ಷಾ ಜಹಾನ್ ನಿಧನನಾಗಿದ್ದು ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯ ಮುಸಮ್ಮನ್ ಬುರ್ಜ್ ಎಂಬ ಗೋಪುರದಲ್ಲಿ – ಇದು ಅಮೃತಶಿಲೆಯಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ನ ಅದ್ಭುತ ದೃಶ್ಯ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

೧೮೫೭ ರ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಇದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿತು.

ದೆಹಲಿಯ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆ
ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ

ಇಡೀ ಕೋಟೆ ಅರ್ಧಚಂದ್ರಾಕಾರವಾಗಿದ್ದು, ಕೋಟೆ ಗೋಡೆಗಳು ೨೧ ಮೀ ಎತ್ತರ ಇವೆ. ಕೋಟೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಒಂದು ಕಾಲುವೆ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರ ದೆಹಲಿ ದ್ವಾರ ಯಮುನಾ ನದಿಯ ಕಡೆಗಿದೆ. ಕೋಟೆಯ ಸುತ್ತಳತೆ ೨.೪ ಕಿಮೀ.

ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ದ್ವಾರಗಳಿವೆ – ದೆಹಲಿ ದ್ವಾರ ಮತ್ತು ಲಾಹೋರ್ ದ್ವಾರ ಅಥವಾ ಅಮರ್ ಸಿಂಗ್ ದ್ವಾರ. ದೆಹಲಿ ದ್ವಾರ ಹೆಚ್ಚು ವೈಭವದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಇಂದಿಗೂ ಭಾರತೀಯ ಭೂಸೈನ್ಯ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರಜಪುಟಾಣಾ ರೈಫಲ್ಸ್ ತುಕಡಿ ಕೋಟೆಯ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದರಿಂದ ಈ ದ್ವಾರ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೆರೆದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರವಾಸಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು ಲಾಹೋರ್ ದ್ವಾರವನ್ನು ಲಾಹೋರ್ ನ ಕಡೆ ಮುಖ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಹೆಸರು.

ಶಿಲ್ಪಕಲೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಶೈಲಿಗಳ ಸಮಾಗಮವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಶಿಲ್ಪಕಲೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಶೈಲಿಗಳಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದರೂ, ಕೆಲವು ಅಲಂಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಶಿಲ್ಪಕಲೆಯ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.

*ಅಂಗೂರಿ ಬಾಗ್: ಸುಂದರ ವಿನ್ಯಾಸವುಳ್ಳ ಉದ್ಯಾನಗಳು
*ದಿವಾನ್-ಎ-ಆಮ್: ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಭೆ ಸೇರುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಥಳ. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನವಿಲು ಸಿಂಹಾಸನ ಇದ್ದದ್ದು ಈ ಸಭಾಮಂಟಪದಲ್ಲಿ.
*ದಿವಾನ್-ಎ-ಖಾಸ್: ಮುಖ್ಯ ಜನರನ್ನು ರಾಜ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಥಳ – ಜಹಾಂಗೀರನ ಕಪ್ಪು ಸಿಂಹಾಸನ ಇಲ್ಲಿದೆ.
*ಚಿನ್ನದ ಪಡಸಾಲೆಗಳು: ಬೆಂಗಾಲಿ ಗುಡಿಸಲುಗಳ ಮಾದರಿಯ ಛಾವಣಿಗಳಿರುವ ಹೊಂಬಣ್ಣದ ಪಡಸಾಲೆಗಳು.
*ಜಹಾಂಗೀರಿ ಮಹಲ್: ಅಕ್ಬರ್ ತನ್ನ ಮಗ ಜಹಾಂಗೀರನಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಅರಮನೆ
ಖಾಸ್ ಮಹಲ್: ಅಮೃತಶಿಲೆಯ ಅರಮನೆ, ಅಮೃತಶಿಲೆಯ ಮೇಲಿನ ಚಿತ್ರಕಲೆಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿದರ್ಶನ.
*ಮಚ್ಛಿ ಭವನ್: ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೊಳ ಮತ್ತು ಕಾರಂಜಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಉತ್ಸ್ವಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗುತ್ತಿತ್ತು
*ಮೀನಾ ಮಸೀದಿ: ಸಣ್ಣ ಮಸೀದಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವಿಲ್ಲ.
*ಮೋತಿ ಮಸೀದಿ: ಷಾ ಜಹಾನನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಮಸೀದಿ.
*ಮುಸಮ್ಮನ್ ಬುರ್ಜ್: ಅಷ್ಟ ಮುಖವಾದ ಮಂಟಪ – ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
*ನಗೀನಾ ಮಸೀದಿ: ಆಸ್ಥಾನದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಮಸೀದಿ.
*ಜನಾನಾ ಮೀನಾ ಬಜಾರ್: ಮಹಿಳಾ ವರ್ತಕರು ಮಾತ್ರ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿದ್ದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ.
*ನೌಬತ್ ಖಾನಾ: ರಾಜನಿಗಾಗಿ ಸಂಗೀತ ಕಛೇರಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಥಳ.
*ರಂಗ್ ಮಹಲ್: ರಾಣಿಯರು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅರಮನೆ
ಶಾಹಿ ಬುರ್ಜ್: ಷಾ ಜಹಾನನ ಕಛೇರಿ.
*ಶೀಶ್ ಮಹಲ್: ಗೋಡೆಗಳ ಪೂರ ಸಣ್ಣ ಕನ್ನಡಿಗಳಿರುವ ಕೋಣೆ.

ದೆಹಲಿಯ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆ
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ

ಆಗಸ್ಟ್ ೧೫ ರಂದು ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಭಾಷಣ ನಡೆಯುವುದು ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿಯೇ. ಇದೇ ದಿನ ಭಾರತೀಯ ಸೈನ್ಯದ ಅನೇಕ ತುಕಡಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾತಭೇರಿ ಪೆರೇಡ್ ನಡೆಸುತ್ತವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಬರುವ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೇ ಭಾರತದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸೇವೆ ನೀಡಿದ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಪರಮ್ ವೀರ್ ಚಕ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

೧೯೮೩ ರಲ್ಲಿ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಈ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಪ್ರಪಂಚ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿತು.

ಧನ್ಯವಾದಗಳು.

What do you think?

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಗತ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು * ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ

GIPHY App Key not set. Please check settings

10 Comments

 1. Мечтаете улучшить свои языковые навыки? Погрузитесь в увлекательный мир английского языка с помощью наших кинофильмов и сериалов на английском и британском языках. Насладитесь процессом изучения, погружаясь в увлекательные сюжеты и диалоги на языке оригинала. Наши фильмы и сериалы на английском не только помогут вам расширить словарный запас, но и сделают лучше понимание английской речи и культуры. Используйте просмотры сериалов на английском в качестве эффективного метода обучения. Подробнее тут [url=]https://serialy-na-angliiskom.pp.ua[/url]

 2. Выискиваете способ улучшить собственное владение английским. Окунитесь в мир кино с нашей коллекцией фильмов на британском а также британском языках. Кинокартины на английском, особенно с британским акцентом, помогают окунуться в языковую среду. Для наилучшего понимания можно использовать субтитры на английском. Улучшайте свой английский, наслаждаясь излюбленными кинофильмами. Подробнее здесь [url=]https://english-films.pp.ua/[/url]

 3. Интересуетесь улучшить свои языковые навыки? Погрузитесь в увлекательный мир английского языка с помощью наших фильмов и сериалов на английском и британском языках. Насладитесь процессом изучения, погружаясь в интригующие сюжеты и диалоги на языке оригинала. Наши фильмы и сериалы на английском не только помогут вам расширить словарный запас, но и сделают лучше понимание английской речи и культуры. Используйте просмотры сериалов на английском в качестве увлекательного метода изучения. Подробнее тут [url=]https://serialy-na-angliiskom.pp.ua[/url]

 4. Изучайте инглиш по фильмам. Лучший способ для начинающих овладеть язык через просмотра кино на английском. Окунитесь в мир фильмов на британском а также расширьте свой лексический запас. Переходите на вебсайт [url=https://anglijskij-po-filmam.pp.ua/]https://anglijskij-po-filmam.pp.ua/[/url] и начинайте учить английский весело и эффективно!

 5. Хотите улучшить свои языковые навыки? Погрузитесь в увлекательный мир английского языка с помощью наших фильмов и сериалов на английском и британском языках. Насладитесь процессом обучения, погружаясь в увлекательные сюжеты и диалоги на языке оригинала. Наши фильмы и сериалы не только помогут вам расширить словарный запас, но и улучшат понимание английской речи и культуры. Используйте просмотры в качестве увлекательного метода обучения. Подробнее здесь [url=]https://filmy-na-anglijskom-yazyke.pp.ua/[/url]

 6. Изучение английского языка по сериалам – эффективный способ совершенствовать язык. Сериалы для базового уровня помогут овладеть базовые фразы, а для продвинутого – увеличить словарный запас. Субтитры в сериалах на английском помогут в восприятии контекста. Как учить инглиш по сериалам? Просто окунитесь в английский язык смотря и слушая любимые сериалы! Смотреть и изучать английский языка можно здесь [url=]https://serialy-na-anglijskom.pp.ua/[/url]

 7. Хотите сделать лучше свой английский. Окунитесь в мир кино изучая английский по кинокартинам на английском языке. Киноленты на английском, помогают окунуться в естественную языковую среду. Для гораздо лучшего понимания можно использовать субтитры на английском. Делайте лучше свой английский, наслаждаясь излюбленными кинокартинами. Переходите на вебсайт [url=https://filmy-na-angliiskom.ru/]https://filmy-na-angliiskom.ru/[/url] и начинайте изучать инглиш весело а также эффективно!

 8. Хотите улучшить свои английский? Погрузитесь в увлекательный мир английского языка через кинофильмы и сериалы на английском и британском языках. Насладитесь процессом обучения, погружаясь в занимательные сюжеты и диалоги на языке оригинала. Фильмы и сериалы на английском не только помогут вам расширить словарный запас, но и сделают лучше понимание английской языка на слух. Используйте просмотры сериалов на английском в качестве эффективного метода обучения. Подробнее здесь [url=https://serialy-na-angliiskom.pp.ua]https://serialy-na-angliiskom.pp.ua[/url]

 9. Наша бригада искусных мастеров находится в готовности предъявить вам современные подходы, которые не только подарят долговечную защиту от прохлады, но и преподнесут вашему жилью модный вид.
  Мы занимаемся с последними материалами, обеспечивая продолжительный запас эксплуатации и прекрасные результаты. Изолирование наружных стен – это не только экономия тепла на тепле, но и внимание о окружающей среде. Энергоэффективные разработки, какие мы претворяем в жизнь, способствуют не только дому, но и сохранению природных ресурсов.
  Самое основное: [url=https://ppu-prof.ru/]Утепление фасада дома под ключ цена[/url] у нас открывается всего от 1250 рублей за м2! Это доступное решение, которое превратит ваш помещение в реальный душевный уголок с минимальными расходами.
  Наши пособия – это не только утепление, это образование территории, в где каждый аспект символизирует ваш личный манеру. Мы рассмотрим все все ваши потребности, чтобы осуществить ваш дом еще еще больше дружелюбным и привлекательным.
  Подробнее на [url=https://ppu-prof.ru/]www.ppu-prof.ru[/url]
  Не откладывайте дела о своем ларце на потом! Обращайтесь к специалистам, и мы сделаем ваш жилище не только теплым, но и стильным. Заинтересовались? Подробнее о наших сервисах вы можете узнать на интернет-портале. Добро пожаловать в обитель комфорта и уровня.

 10. Gimtadieniai – tai ypatinga proga, kai galime isreiksti savo demesi ir meile brangiausiems zmonems bei kartu dziaugtis ju ypatinga diena. Siame puslapyje rasite ivairiu kurybingu ideju ir pavyzdziu, kaip patiems sukurti ar atsisiusti unikalius gimtadienio atvirukus su sveikinimo tekstais bei trumpais palinkejimais, kurie tikrai pradziugins jusu artimuosius. Daugiau: http://jyincsystem.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=118381

ಉಗುರಿನ ಆರೋಗ್ಯ

ಉಗುರಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ

ರಂಗನತಿಟ್ಟು ಪಕ್ಷಿಧಾಮ

ರಂಗನತಿಟ್ಟು ಪಕ್ಷಿಧಾಮ