in

ಕೊಲೆಸ್ಟರಾಲ್‌ ಕೂಡಾ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ

ಕೊಲೆಸ್ಟರಾಲ್‌ ಕೂಡಾ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ
ಕೊಲೆಸ್ಟರಾಲ್‌ ಕೂಡಾ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ

ಕೊಲೆಸ್ಟರಾಲ್‌ ಅಥವಾ ಕೊಬ್ಬು ಎನ್ನುವುದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಜೀವಕೋಶಗಳ ಪದರುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಜೀವರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾದ ಮೇಣದಂತಹ ಜೈವಿಕವಸ್ತುವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ರಕ್ತದೊಳಗಿನ ಜೀವದ್ರವ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.

ಇದು ಸಸ್ತನಿ ಜಾತಿಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಬೇಕಾಗುವ ದೈಹಿಕ ರಚನಾತ್ಮಕ ಅಂಶವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಒಳಚರ್ಮದ ಭೇದ್ಯತೆಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ರಾವತೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಗೊಳಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕೊಲೆಸ್ಟರಾಲ್‌ ಪಿತ್ತರಸ ಆಮ್ಲ, ಸ್ಟೆರಾಯ್ಡ್‌ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಮತ್ತು ಹಲವು ಕೊಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುವ ವಿಟಾಮಿನ್ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿ ಬಳಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.

ಕೊಲೆಸ್ಟರಾಲ್‌ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿಸಲ್ಪಡುವ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಟೆರಾಲ್ ಆಗಿದೆ, ಆದರೆ ಯುಕಾರಿಯೋಟ್‌ಗಳಾದ ಸಸ್ಯ ಹಾಗೂ ಫಂಗಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಂತಹ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ, ಬಹುವಾಗಿ ಇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ.

ಕೊಲೆಸ್ಟರಾಲ್‌ ಪದವು, ಕೊಲೆ – ಪಿತ್ತರಸ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇರಿಯೊಸ್ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಎನ್ನುವ ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆಯ ಪದಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಮದ್ಯಸಾರದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸಹ ಸೇರಿದೆ.

ಮೊದಲು ೧೭೬೯ ರಲ್ಲಿ ಫ್ರ್ಯಾಂಕೋಯಿಸ್ ಪೌಲೆಟಿಯರ್ ಡೆಲಾ ಸಾಲೀ ಅವರು ಕೊಲೆಸ್ಟರಾಲ್‌ ಅನ್ನು ಪಿತ್ತಗಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದರು. ಹಾಗಿದ್ದರೂ, ಇದಕ್ಕೆ ೧೮೧೫ ರಲ್ಲಿ ರಸಾಯನ ತಜ್ಞ ಯೂಜಿನ್ ಶೆವ್ರುಲ್ ಅವರು “ಕೊಲೆಸ್ಟರಿನ್” ಸಂಯುಕ್ತ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ನೀಡಿದರು.

ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ಕೊಲೆಸ್ಟರಾಲ್‌ ಆವಶ್ಯಕವಾಗಿದ್ದರೂ, ಇದು ಮೂಲತಃ ದೇಹದೊಳಗಿನ ಸರಳ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಸಂಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು. ಆದರೆ, ಕೊಬ್ಬು ಲಿಪ್ಪೊಪ್ರೊಟೀನ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಯ್ಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಅಧಿಕ ರಕ್ತ ಪ್ರಸರಣೆಯ ಮಟ್ಟವು ಅಥೆರೋಸ್ಕ್ಲೀರೋಸಿಸ್‌ನ ಪ್ರಗತಿಯ ಮೇಲೆ ಗಾಢವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುತ್ತದೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ೬೮ ಕೆ.ಜಿ. ತೂಗುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ, ಪೂರ್ತಿ ದೇಹದ ಕೊಲೆಸ್ಟರಾಲ್‌ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರತಿ ದಿನಕ್ಕೆ ೧ ಗ್ರಾಂ. ಮತ್ತು ಒಟ್ಟೂ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅದರ ಪ್ರಮಾಣ ೩೫ಗ್ರಾಂ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅಮೇರಿಕಾ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಅದೇ ತರನಾದ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯುಳ್ಳ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರವು ೨೦೦–೩೦೦ ಎಮ್.ಜಿ. ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟು ಸಂಯೋಜನೆಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ದೇಹವು ಕೊಲೆಸ್ಟರಾಲ್‌ ಒಳತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಕೊಲೆಸ್ಟರಾಲ್‌ ಕೂಡಾ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ
ಕೊಲೆಸ್ಟರಾಲ್‌

ಕೊಲೆಸ್ಟರಾಲ್‌ ಮರು ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಪಚನದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಪಿತ್ತಜನಕಾಂಗದ ಮೂಲಕ ಪಿತ್ತರಸದಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ೫೦% ಹೊರಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟರಾಲ್‌, ಪುನಃ ಸಣ್ಣ ಕರುಳಿನ ಮೂಲಕ ರಕ್ತನಾಳವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಕರುಳಿನಲ್ಲಿನ ಕೊಲೆಸ್ಟರಾಲ್‌ ಹೀರುವಿಕೆಯು ಆಯ್ಕೆಯ ಮೂಲಕ ಮಾಡಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದು, ಸ್ಟನಾಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೆರಾಲ್‌ಗಳನ್ನು ವಿಸರ್ಜನೆಗಾಗಿ ಕರುಳಿನ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ದೂಡುತ್ತದೆ.

ಕೊಲೆಸ್ಟರಾಲ್‌ ಪದರಗಳ ರಚನೆಗೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಸುಸ್ಥಿತಿಗೆ ಆವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಇದು ಶರೀರದ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಒಳಪದರದ ಸ್ರಾವತೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಕೊಲೆಸ್ಟರಾಲ್‌‌ನ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಗುಂಪು,ಒಳಪದರದ ಫಾಸ್ಪಾಲಿಪಿಡ್ ಮತ್ತು ಸ್ಫಿಂಗೊಲಿಪಿಡ್ ಗುಂಪಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಧೃವೀಯ ತುದಿಯ ಜೊತೆ ಪರಸ್ಪರ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟು ಮಾಡಿದಾಗ, ಯಾವಾಗ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಸ್ಟೆರಾಯಿಡ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಸರಪಣಿಯು ಪದರದಲ್ಲಿ ನಾಟಿರುವಾಗ, ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೆ ಧ್ರುವೀಯವಲ್ಲದ ಕೊಬ್ಬಿನ ಸರಪಣಿಯು ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಗದ ಆಮ್ಲದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

ಇದರ ರಚನಾತ್ಮಕ ಪಾತ್ರವೆಂದರೆ, ಕೊಲೆಸ್ಟರಾಲ್‌, ಪ್ರೋಟೋನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಸೋಡಿಯಮ್ ಅಯಾನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಒಳಪದರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಕೊಲೆಸ್ಟರಾಲ್‌ ಜೀವಕೋಶದ ಪದರದೊಳಕ್ಕೆ, ಅಂತರ್-ಜೀವಕೋಶದ ಸಾಗಣೆ, ನರಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಜೀವಕೋಶದ ಸಂಜ್ಞೆಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ನೆರವೇರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತರರಕ್ಷಿತ ಕೇವಿಯೋಲೆ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಥ್ರಿನ್-ಪದರಗಳಿರುವ ಕುಳಿಗಳ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯ ಗಳಿಗೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೇವಿಯೋಲಾ-ಆಧಾರಿತ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಥ್ರಿನ್-ಆಧಾರಿತ ಎಂಡೋಸೈಟೋಸಿಸ್‌, ಕೊಲೆಸ್ಟರಾಲ್‌ ತುಂಬ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಮೀಥೈಲ್ ಬೀಟಾ ಸೈಕ್ಲೋಡೆಕ್ಟ್ರಿನ್ ಬಳಸಿ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಪದರದಿಂದ ಕೊಲೆಸ್ಟರಾಲ್‌‌ನ್ನು ತೆಗೆಯುವ ಮೂಲಕ ಎಂಡೋಸಿಟೋಸಿಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಸ್ಟರಾಲ್‌ನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಶೋಧಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೆಲ್ ಸಿಗ್ನಲಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಸ್ಟರಾಲ್ನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳ ಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಪದರದಲ್ಲಿ ಲಿಪಿಡ್ ರಾಫ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

ಅನೇಕ ನರಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ, ಸಮೃದ್ಧ ಕೊಲೆಸ್ಟರಾಲ್‌ ಇರುವ ಒಂದು ಮೇಲಿನ್ ಪೊರೆಯು, ಇದನ್ನು ಶ್ವಾನ್ ಜೀವಕೋಶ ಮೇಲ್ಪದರದ ಸಾಂದ್ರವಾದ ಪದರಗಳಿಂದ ಪಡೆದಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚು ಸಮರ್ಪಕವಾದ ನರ ಪ್ರಚೋದನೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಲು ವಿಯೋಜಕತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಜೀವಕೋಶದೊಳಗೆ ಕೊಲೆಸ್ಟರಾಲ್‌ ಅಣು ಹಲವು ಜೀವರಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಪಿತ್ತಜನಕಾಂಗದಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಸ್ಟರಾಲ್‌, ಪಿತ್ತರಸವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಮೂತ್ರಕೋಶದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಪಿತ್ತರಸದಲ್ಲಿರುವ ಪಿತ್ತ ಲವಣಗಳು ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಜೀರ್ಣಾಂಗ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕರಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕರುಳು ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಣುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬು-ಕರಗಿಸುವ ವಿಟಾಮಿನ್‌ ಎ, ವಿಟಾಮಿನ್‌ ಡಿ, ವಿಟಾಮಿನ್‌ ಇ, ಮತ್ತು ವಿಟಾಮಿನ್‌ ಕೆ ಗಳಂತಹ ವಿಟಾಮಿನ್‌ಗಳನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

ವಿಟಾಮಿನ್‌ ಡಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನು ಗಳಾದ ಅಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ರಂಥಿ ಹಾರ್ಮೋನು ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಡೋಸ್ಟಿರಾನ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಲೈಂಗಿಕ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳಾದ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟರಾನ್, ಈಸ್ಟ್ರೋಜೆನ್‌ಗಳು, ಮತ್ತು ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೆರಾನ್, ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ವ್ಯುತ್ಪನ್ನಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಗಾಮಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕೆಲವು ಸಂಶೋಧನೆ ತಿಳಿಸುವಂತೆ ಕೊಲೆಸ್ಟರಾಲ್‌ ಆಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ತರಹವೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಸಮತೋಲನ ಆಹಾರದ ಮೂಲಗಳು

ಪ್ರಾಣಿಜನ್ಯ ಕೊಬ್ಬುಗಳು ಟ್ರೈಗ್ಲಿಸರೈಡ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಪ್ರಾಣಿಜನ್ಯ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಆಹಾರಗಳು ಕೊಲೆಸ್ಟರಾಲ್‌‌ ಅನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.

ಸಮತೋಲನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಸ್ಟರಾಲ್‌‌ನ ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲಗಳೆಂದರೆ ಗಿಣ್ಣು, ಮೊಟ್ಟೆಯ ಹಳದಿ, ಗೋಮಾಂಸ, ಹಂದಿಯ ಮಾಂಸ, ಕೋಳಿ, ಮತ್ತು ಸೀಗಡಿಗಳು. ಮಾನವನ ಎದೆ ಹಾಲು ಕೂಡ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೊಲೆಸ್ಟರಾಲ್‌‌ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಆಹಾರ ಸಿದ್ದಪಡಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸದ ಹೊರತು ಸಸ್ಯಜನಿತ ಆಹಾರದ ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಸ್ಟರಾಲ್‌ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ಕೊಲೆಸ್ಟರಾಲ್‌ ಕೂಡಾ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ
ಸಮತೋಲನ ಆಹಾರ

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಸ್ಯಜನಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಾದ ಅಗಸೆ ಮತ್ತು ನೆಲಗಡಲೆ ಬೀಜಗಳು ಫೈಟೊಸ್ಟೆರೊಲ್ಸ್‌ಎಂಬ ಸಂಯುಕ್ತವಾದ ಕೊಲೆಸ್ಟರಾಲ್‌‌ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ನ್ನು ಸಮಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಸಿರಂ ಕೊಲೆಸ್ಟರಾಲ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬಹುದೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕೊಲೆಸ್ಟರಾಲ್‌‌ನ್ನೇ ನೇರವಾಗಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದ ಕೊಬ್ಬಿನ ಸೇವನೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕೊಬ್ಬು ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕೊಬ್ಬುಗಳು, ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಕೊಲೆಸ್ಟರಾಲ್‌ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತವೆ.

ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕೊಬ್ಬು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೊಬ್ಬಿನ ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾಣಿಜನ್ಯ ಕೊಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ, ವಿವಿಧ ಎಣ್ಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಚಾಕೊಲೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕೊಬ್ಬು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅನ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕೊಬ್ಬಿನ ಭಾಗಶಃ ಜಲಜನಕೀಕರಣದಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಇದು ಇತರ ಕೊಬ್ಬುಗಳಿಗಿಂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ದೊರಕುವುದಿಲ್ಲ.

ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಸಮತೋಲನ ಆಹಾರದಿಂದ ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಹೊರತುಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಶಿಫಾರಸನ್ನು ಸಂಶೋಧನೆಯು ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕೊಬ್ಬು ವನಸ್ಪತಿ ಬೆಣ್ಣೆ, ಜಲಜನಕದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಸಸ್ಯಜನ್ಯ ಕೊಬ್ಬುಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವುದಲ್ಲದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್, ಉಪಹಾರಗಳು, ಮತ್ತು ಕರಿದ ಅಥವಾ ಬೇಕ್ ಮಾಡಿದ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಆಹಾರ ಕ್ರಮದ ಬದಲಾವಣೆಯು ಜೀವನ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಷ್ಟೆ ಅಲ್ಲದೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಕೊಲೆಸ್ಟರಾಲಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾದ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡುವುದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಸ್ಟರಾಲ್‌ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆಮಾಡಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಸಮತೋಲನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಪ್ರಮಾಣ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕೊಬ್ಬಿನ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕೂಡ.

ಆಹಾರ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಕೊಲೆಸ್ಟರಾಲ್‌ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವವರು ದಿನಕ್ಕೆ ೭% ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕೊಬ್ಬು ಮತ್ತು ೨೦೦mg ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಕೊಲೆಸ್ಟರಾಲ್‌ ಸೇವನೆ ಮಾಡ ಬೇಕು.

ಆಹಾರ ಪಧ್ಧತಿಯಲ್ಲಿನ ಕ್ರಮಬದ್ಧ ಬದಲಾವಣೆಯು ನಿಶ್ಚಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಆಹಾರ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬು ಮತ್ತು ಕೊಲೆಸ್ಟರಾಲ್‌‌ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು. ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್‌ನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ಕ್ರೋನರಿ ಆರ್ಟೆರಿ ರೋಗದಿಂದ ಬಳಲು ವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಸ್ಟರಾಲ್‌ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅನ್ನು ಒಂದೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿಡಲು ಕೊಲೆಸ್ಟರಾಲ್‌‌ನ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುವ ಯಕೃತ್ ನಂತಹ ಅಂಗಗಳು ತಟಸ್ಥವಾಗುತ್ತವೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ನಮಗೆ ನೀಡಿರುವಂತಹ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮೀನು ಕೂಡ ಒಂದು. ಮೀನು ಮಾಂಸಹಾರಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಿಯ ಆಹಾರ. ಮೀನು ತುಂಬಾ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ದೇಹಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವುದು. ಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್, ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಫೋಸ್ಫರಸ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣ, ಸತು, ಮೆಗ್ನಿಶಿಯಂ, ಅಯೋಡಿನ್ ಮತ್ತು ಪೊಟಾಶಿಯಂನಂತಹ ಖನಿಜಾಂಶಗಳಿವೆ. ಮೀನಿನಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಲಾಭಗಳಿವೆ.

ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು:

ಕೊಲೆಸ್ಟರಾಲ್‌ ಕೂಡಾ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ
ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯ

ಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಟ್‌ಗಳು ಇಲ್ಲದಿರುವ ಕಾರಣ ಇವುಗಳ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಮನುಷ್ಯನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಬಗೆಯ ತೊಂದರೆಗಳು ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಮನುಷ್ಯನ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುವ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅಂಶವನ್ನು ಮೀನುಗಳ ದಿನ ನಿತ್ಯ ಸೇವನೆಯಿಂದ ದೂರ ಇಡಬಹುದು.

ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಮೂಲ :

ಮೀನಿನಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಪ್ರಮುಖ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಮೂಳೆಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಅತೀ ಅಗತ್ಯ.

ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿ ವೃದ್ಧಿ :

ಮೀನುಗಳ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಮಿದುಳಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿ ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿ ವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತ.

ಖಿನ್ನತೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು :

ಮೀನು ಮತ್ತು ಮೀನಿನ ಎಣ್ಣೆಯು ಖಿನ್ನತೆ ದೂರ ಮಾಡುವುದು. ಇದು ಖಿನ್ನತೆಯ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುವುದು.

ದೃಷ್ಟಿ ಸುಧಾರಣೆ :

ಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲವು ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವುದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೆದುಳು ಮತ್ತು ಕಣ್ಣುಗಳು ಒಮೆಗಾ 3 ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಈ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಅತೀ ಅಗತ್ಯ.

ಸರಿಯಾದ ನಿದ್ರೆ :

ಸರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗದಿದ್ದರೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮೀನು ಸೇವಿಸಿ. ಮೀನಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ನಿದ್ರೆ ಸರಾಗವಾಗಿ ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು.

ಉತ್ತಮ ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಕೂದಲು ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಕಾರಿ :

ಮೀನು ಸೇವನೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ಉದ್ದವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಕಾರಿ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಕಡಿಮೆ ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳು ಕೂದಲು ಉದುರುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಚರ್ಮ ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟುವುದನ್ನು ತಡೆದು ಹೊಳಪು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಸಂಧಿವಾತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು :

ನೀವು ಸಂಧಿವಾತದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಮೀನಿನ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿ. ಸಂಧಿವಾತವು ಗಂಟುಗಳ ತೀವ್ರವಾದ ಉರಿಯೂತವಾಗಿದ್ದು, ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮೀನು ಸೇವಿಸಿದರೆ ಅದರಿಂದ ನೋವು ಮತ್ತು ಊತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ತಗ್ಗಿಸುವುದು :

ಮೀನು ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವುದು. ಮೀನಿನಲ್ಲಿಇರುವಂತಹ ಒಮೆಗಾ 3 ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲವು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು.

ಮಧುಮೇಹ ತಗ್ಗಿಸುವುದು:

ಟೈಪ್ 1 ಮಧುಮೇಹವನ್ನು ಮೀನು ತಗ್ಗಿಸುವುದು. ಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ದೇಹದ ಪ್ರತಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಚಯಾಪಚಯಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗುವುದು.

ಧನ್ಯವಾದಗಳು.

What do you think?

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಗತ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು * ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ

GIPHY App Key not set. Please check settings

ಸಾಲಬೇಗ

ಸಾಲಬೇಗ : ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಒರಿಯಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕವಿ

ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ನದಿ

ಏಷ್ಯಾದ ಪ್ರಮುಖ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ನದಿ