in

ರಬ್ಬರ್ ಮರ ಮತ್ತು ಬಳಕೆ

ರಬ್ಬರ್ ಮರ ಮತ್ತು ಬಳಕೆ
ರಬ್ಬರ್ ಮರ ಮತ್ತು ಬಳಕೆ

ರಬ್ಬರ್ ಮರದಿಂದ ಲ್ಯಾಟೆಕ್ಸ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ‘ನೈಸರ್ಗಿಕ ರಬ್ಬರ್’ ಅದು ಮೂಲವಾಗಿ ಮಿಲ್ಕಿ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಟೆಕ್ಸ್‌ ನಿಂದ ಕೆಲವು ಗಿಡಗಳ ಸಾರದಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗಿಡಗಳಿಗೆ ‘ಕೊಳಾಯಿ’ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಮರದ ತೊಗಟೆಗೆ ಕೊರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಟೆಕ್ಸ್ ಸಾರವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಬಳಕೆಯ ರಬ್ಬರ್ ಆಗಿ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲಾಗುವುದು. ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲಾದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ರಬ್ಬರ್ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪಾಲಿಸೊಪ್ರೆನ್ ಆಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಆಗಿಯೂ ಸಹ ತಯಾರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ರಬ್ಬರ್ ಅನ್ನು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹಲವಾರು ಬಳಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ರಬ್ಬರ್‌ನಂತೆಯೇ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ರಬ್ಬರು ಬೀಜದಿಂದ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಅಡುಗೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೊಬ್ಬಿನ ಆಮ್ಲಗಳಿಂದ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ

ರಬ್ಬರು ಮರ ಯುಫೋರ್ಬಿಯೇಸಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಮರ. ಮರದ ಸಸ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಹೆಸರು ‘ಹೆವಿಯೇ ಬ್ರಾಸಿಲೈನ್ನಿಸ್ ‘. ರಬ್ಬರು ಮರಗಳನ್ನು ಮರದಿಂದ ಸೋರುವ /ಸಿಗುವ ಲ್ಯಾಟೆಕ್ಸ್ಎನ್ನುವ ಬೆಳ್ಳಗೆ, ದಪ್ಪಗೆ ಇರುವ ಸಾರದ ಸಲುವಾಗಿ ಬೆಳೆಸುತ್ತಾರೆ. ಲ್ಯಾಟೆಕ್ಸಿನಿಂದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ರಬ್ಬರನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಬ್ಬರು ಮರದಿಂದ ಲ್ಯಾಟೆಕ್ಸಿನಿಂದ ದೊರೆಯುವುದಲ್ಲದೆ, ದಾರು, ಬೀಜ,ಮತ್ತು ರಬ್ಬರು ತುಪ್ಪಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆವಿಯೇ ಬ್ರಾಸಿಲೈನ್ನಿಸ್ ಮರವನ್ನು ಲ್ಯಾಟೆಕ್ಸಿಗಾಗಿಯೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೆಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮೂರು ತರದ ಮರಗಳನ್ನೂ ಲ್ಯಾಟೆಕ್ಸಿಗಾಗಿ ಬೆಳೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ರಬ್ಬರು ಬೀಜ ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಔಡಲ ಬಿತ್ತನೆ ತರಹ ಇದ್ದು, ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬೀಜ ಅಂಡಾಕಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದು, ಉದ್ದ ೨೦.೦ಸೆಂ.ಮೀ ಗಳಷ್ಟು ಇರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಪಕ್ಕ ಸಾಗಿದ ಅಂಡಾಕಾರವಾಗಿದ್ದು, ಎರಡು ನೆಪಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಬೀಜದ ಮೇಲೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಒಡೆಯುವ ಸಿಪ್ಪೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಒಳಗೆ ಮೃದುವಾದ ಕಾಳು ಇರುತ್ತದೆ. ಸಿಪ್ಪೆ ಮೇಲೆ ಮಚ್ಚೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಕಾಳು ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿದ್ದು, ಜೋಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ರಬ್ಬರ್ ಮರ ಮತ್ತು ಬಳಕೆ
ರಬ್ಬರು ಬೀಜ

ರಬ್ಬರು ಬೀಜದಿಂದ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ರೋಟರಿ ಗಾಣ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರೂಪ್ರೆಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳಿಂದ ತೆಗೆಯುವ ಅವಕಾಶ ವಿದ್ದರೂ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಾರು ಅಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದು ಕಂಡಿಲ್ಲ. ರಬ್ಬರು ತೋಟಗಳು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಬೀಜಗಳಿಂದ ಎಣ್ಣೆ ತೆಗೆಯುವ ಗಿರಣಿ/ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ತಮಿಳುನಾಡುನಲ್ಲಿ ಇವೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಅರುವುಕೊಟ್ಟಾಯ್, ತೆಂಗಾಸಿ, ಮತ್ತು ನಾಗರ್ ರ್ಕೋಯಿಲ್ಯಲ್ಲಿ ರಬ್ಬರು ಬೀಜದಿಂದ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡುವ ಗಿರಣಿಗಳಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಬಿತ್ತನೆ ಇಳುವರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಿಳುವ ಸಮಯ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, ವಿತ್ತವನ್ನು ಒಣಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬೀಜದಲ್ಲಿ ತೇವ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಮಯ ಇದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಗಿರಣಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಶೇಖರಿಸಿದ ತಾಜಾ ಬೀಜದಲ್ಲಿ ೨೫% ತನಕ ತೇವ ಇರುತ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಒಣಗಿಸಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬೀಜದ ಒಳಗಿದ್ದ ಎಣ್ಣೆ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಬೀಜವನ್ನು ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರಂ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಒಣಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಂದರೆ ಗಿರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ರೋಟರಿ ಡ್ರೈಯರು ಸಹಾಯದಿಂದ ಒಣಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ೬೦-೭೦ ೦C ವರೆಗೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದ ಗಾಳಿಯನ್ನು ರೋಟರಿ ಡ್ರಮ್ಮುನಲ್ಲಿದ್ದ ಬೀಜದ ಮೇಲೆ ಆರಿಸಿ ತೇವವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವರು. ತೇವ ಶತಮಾನ ೬-೮% ಬರುವವರೆಗೂ ಹೀಗೆ ಮಾಡುವರು. ತೇವ ತೆಗೆದ ಬೀಜವನ್ನು ಜಲ್ಲಿಸಿ, ಮಣ್ಣು, ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಬಿತ್ತನೆಯನ್ನು ಹಮರು ಮಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಚಿಕ್ಕ ಭಾಗಗಳಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವರು. ಕಂಡೀಷನನ್ನು ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಿಗ್ಗಿಸಿದ ಬೀಜವನ್ನು ಸ್ಟೀಮು ಸಹಾಯದಿಂದ ಬಿಸಿ ಮಾಡುವರು. ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದ ಬೀಜವನ್ನು ಎಕ್ಸುಪೆಲ್ಲರು ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಬ್ಬರು ಬೀಜವನ್ನು ಸ್ಕ್ರೂಪ್ರೆಸ್ಸು/ಎಕ್ಸುಪೆಲ್ಲರು ಯಂತ್ರಗಳಿಂದ ನಡೆಸಿದಾಗ ಬರುವ ಹಿಂಡಿ ಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಎಣ್ಣೆ ೬-೮% ಇದ್ದರೆ ರೋಟರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಹಿಂಡಿಯಲ್ಲಿ ೧೫-೧೬% ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಬೀಜವನ್ನು ರೋಟರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನೆಡಿಸುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ವೊಲಾಸಿಸ್ ಎನ್ನುವ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ರಬ್ಬರು ಬೀಜದ ಹಿಂಡಿಯನ್ನು ಸೇಂದ್ರಿಯ ಎರುಬಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.

ರಬ್ಬರ್‌ನ ಇತರ ಮುಖ್ಯವಾದ ಬಳಕೆ ಎಂದರೆ ಬಾಗಿಲು ಮತ್ತು ಕಿಟಕಿಗಳ ಬಳಕೆಗಾಗಿ, ಹೋಸ್‌ಗಳು, ಬೆಲ್ಟ್‌ಗಳು, ಮ್ಯಾಟಿಂಗ್, ನೆಲಹಾಸುಗಳು ಮತ್ತು ಆಟೊಮೋಟಿವ್ ಕೈಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿನ “ಬಾನೆಟ್‌ನ ಕೆಳಗೆ” ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಎಂದು ತಿಳಿಯಲಾಗಿರುವ ಡ್ಯಾಂಪನರ್‌ಗಳು ಬಳಕೆಗಳು. ಕೈಗವಸುಗಳು ವೈದ್ಯಕೀಯ, ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಆಟಿಕೆ ಬಲೂನುಗಳೂ ಸಹ ರಬ್ಬರ್‌ನ ಹೆಚ್ಚಿ ಗ್ರಾಹಕರಾಗಿವೆ, ಆದಾಗ್ಯೂ ಬಳಸಲಾದ ರಬ್ಬರ್‌ನ ಪ್ರಕಾರವು ಮಿಶ್ರಗೊಳಿಸಿದ ಲ್ಯಾಟೆಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಹಲವಾರು ತಯಾರಿಕಾ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಟುವಸ್ತುಗಳಾಗಿ ರಬ್ಬರ್ ಅನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಧಾರಣಶಕ್ತಿಯಂತೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದಾಗ್ಯೂ ಎರಡು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳೆಂದರೆ ಕಾಗದ ಮತ್ತು ನೆಲಹಾಸು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು. ರಬ್ಬರ್ ಅನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಎರೇಜರ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಹ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ರಬ್ಬರ್ ಮರ ಮತ್ತು ಬಳಕೆ
ರಬ್ಬರ್ ಮರ

ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಫೈಬರ್ ಅಂತೆ ತಯಾರಿಸಲಾದ ರಬ್ಬರ್ ಅನ್ನು ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಎಂತಲೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಜವಳಿ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದರ ಉತ್ತಮವಾದ ವಿಸ್ತಾರಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿಗಾಗಿ. ಈ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ, ತಯಾರಿಸಿದ ರಬ್ಬರ್ ಫೈಬರ್ ಅನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದ ಗುಂಡಗಿನ ಫೈಬರ್ ಅಥವಾ ಆಯತಾಕಾರದ ಫೈಬರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದ ಫಿಲಮ್‌ನಿಂದ ಸ್ಟ್ರಿಪ್‌ಗಳಂತೆ ಕತ್ತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಡೈ ಸ್ವೀಕರಣೆಯ ಕಾರಣ, ಸ್ಪರ್ಶ ಮತ್ತು ಗೋಚರತೆ, ರಬ್ಬರ್ ಫೈಬರ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಫೈಬರ್‌ನಿಂದ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಇತರ ಹೆಣಿಗೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೊಲಿಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 1900 ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ರಬ್ಬರ್ ಯಾರ್ನ್‌ಗಳನ್ನು ತಳಗಿನ ಬಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಬ್ಬರ್ ಅನ್ನು ಜವಳಿ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವುದು, ಇದರ ಕಡಿಮೆ ಧಾರಣೆ ಮಿತಿಗಳು ಕಡಿಮೆಭಾರದ ಉಡುಪುಗಳಲ್ಲಿ ಮಿತಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಲ್ಯಾಟೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸೈಡಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಧಾರಣೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಳೆಯದಾದಂತೆ, ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು, ಎಣ್ಣೆ, ಮತ್ತು ಬೆವರುವಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದುರುಪಯೋಗಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಹಾದಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು, ಜವಳಿ ಉದ್ಯಮವು ನಿಯೋಪ್ರೇನ್‌ನತ್ತ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ರಬ್ಬರ್‌ನ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲದೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸಲಾದ ಎಲ್ಯಾಸ್ಟೋಮರ್ ಫೈಬರ್‌ನತ್ತ ವಾಲಿದೆ, ಸ್ಪ್ಯಾಂಡೆಕ್ಸ್ ಏಕೆಂದರೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಬಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಬ್ಬರ್‌ನ ಉತ್ಕೃಷ್ಟತೆ.

ಈ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಲಾಂಡ್ರಿ ಸಾಬೂನು ತಯಾರಿಸಲು, ಬಣ್ಣಗಳು, ವಾರ್ನಿಶ್ ತಯಾರಿಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ.

ತೊಗಲು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಟಾನಿಕ್ಕಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ದ್ರವರೂಪದ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಈ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಆಂಟಿ ಕೊರೋಸಿವ್ ಕೋಟಿಂಗುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬಂಕೆ ಮತ್ತು ಅಂಟುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲೂ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅಲ್ಕಿಡ್ ರೆಸಿನ್ತಯಾರಿಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಕೀಲೆಣ್ಣೆ, ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಇಂಕ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೀಸುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಎಪೋಕ್ಸಿನ್ ತಯಾರಿಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಲ್ಯಾಟೆಕ್ಸ್ ಫೋಮಿಂಗ್ ತಯಾರಿಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಬಯೋಡೀಸೆಲ್ ತಯಾರಿಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಧನ್ಯವಾದಗಳು.

What do you think?

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಗತ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು * ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ

GIPHY App Key not set. Please check settings

ಪಾಂಡವರ ಬತ್ತಿ

ಪಾಂಡವರ ಬತ್ತಿ

ಕೆಳದಿಯ ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯಕ

ಕೆಳದಿಯ ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯಕ