in

ಇಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟು ಪ್ರಬೇಧಗಳು ಇವೆ ಗೊತ್ತಾ? ಹೇಳುತ್ತಾ ಹೋದರೆ ದಿನ ಮುಗಿಯಲ್ಲ

ಇಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟು ಪ್ರಬೇಧಗಳು ಇವೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಇಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟು ಪ್ರಬೇಧಗಳು ಇವೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಇಲಿಯು ದಂಶಕಗಳ ಗಣಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ, ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣವೆಂಬಂತೆ ಚೂಪಾದ ಮೂತಿ, ಸಣ್ಣ ದುಂಡನೆಯ ಕಿವಿಗಳು, ಮತ್ತು ಒಂದು ಉದ್ದ ಬೆತ್ತಲೆ ಅಥವಾ ಬಹುತೇಕ ಬೋಳು ಬಾಲವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸಸ್ತನಿ. 

ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಮನೆ ಇಲಿಯು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಚಿತವಾಗಿರುವ ಇಲಿ ಪ್ರಜಾತಿ. ಅದು ಒಂದು ಜನಪ್ರಿಯ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿ ಕೂಡ. ಇಲಿಯು ದಂಶಕವರ್ಗದ ಮಧ್ಯಮಗಾತ್ರದ ಉದ್ದಬಾಲದ ಪ್ರಾಣಿ. ಇದೇ ಹೆಸರಿನ ಪಂಗಡದ ಇನ್ನೊಂದು ಸದಸ್ಯ ಹೆಗ್ಗಣ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಇವನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷಿನಲ್ಲಿ ಲೇಮಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೋಲ್ಸ್ ಎಂದು ಕರೆದಿದೆ. 

ಇವುಗಳ ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಬೋಳಾದ ಹುರುಪೆಗಳು, ಉದ್ದ ಬಾಲ, ದೊಡ್ಡ ಕಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಮೊನಚು ಮುಸುಡು, ಇವು ಬಲು ಚಟುವಟಿಕೆಯವು. ಈ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ನೂರರಷ್ಟು ಪ್ರಭೇದಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿ, ವಿತರಣೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಮೂಲತಃ ಇಲಿಯ ಉಗಮ ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗಿರಬಹುದು. ಕಾಲ-ಆಲಿಗೋಸೀನ್ ಕಲ್ಪದಿಂದೀಚೆಗೆ. 

ಇಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟು ಪ್ರಬೇಧಗಳು ಇವೆ ಗೊತ್ತಾ? ಹೇಳುತ್ತಾ ಹೋದರೆ ದಿನ ಮುಗಿಯಲ್ಲ
ಬಿಳಿ ಇಲಿಗಳು

ಇಲಿಗಳು ನೆಲಜೀವಿಗಳು. ಇವಿರದ ಊರಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವ ಆಹಾರವೂ ತ್ಯಾಜ್ಯವಲ್ಲವಾದರೂ ಮನುಷ್ಯ ಮೆಚ್ಚುವ ಕಾಳುಕಡ್ಡಿಗಳು, ದಿನಸುಗಳು, ಅವನು ತಯಾರಿಸುವ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸುಗಳು ಇಲಿಗಳಿಗೆ ಬಲು ಪ್ರಿಯ. ಹೀಗಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನ ದೊಡ್ಡ ಪಿಡುಗುಗಳಲ್ಲಿ ಇವೂ ಒಂದು. 

ಹಕ್ಕಿ, ಹಾವು, ಬೆಕ್ಕು, ನಾಯಿ ಮುಂತಾದುವೆಲ್ಲ ಇಲಿಯ ಸಹಜ ಶತ್ರುಗಳು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ನಿಸರ್ಗದ ಸಮತೋಲ ಉಳಿದಿದೆ. ಬಿಳಿ ಮತ್ತು ಕಂದು ಇಲಿಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕುವುದಿದೆ. ಕೋಗಿಲೆಯಂತೆ ಹಾಡುವ ಇಲಿಗಳು, ವರ್ತುಲಾಕಾರವಾಗಿ ಓಡುವ, ಕುಣಿಯುವ ಇಲಿಗಳು ರೋಗಗ್ರಸ್ತ ಇಲಿಗಳೇ ವಿನಾ ಬೇರೆ ಪ್ರಭೇದಗಳಲ್ಲ. ಉದ್ದ ಬಾಲದ ಕಾಡಿಲಿಗಳು ಮನೆಯ ಇಲಿಗಳಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವು.

ಇಲಿಯ ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಹೀಗಿವೆ : ಕೌಚ ಇಲಿ, ಪಾಲ್ಲಿಟ್ ಇಲಿ, ರಾಜಾ ಇಲಿ, ಗದ್ದಲ ಇಲಿ, ಹಾರು ಇಲಿ, ಚಿಂಚಿಲ್ಲ ಇಲಿ, ಥೈಲೆಂಡಿನ ಇಲಿ, ಸೂರಿಲಿ, ಸುಂಡಿಲಿ, ಮೂಗಿಲಿ, ಹೊಲದ ಇಲಿ, ಬಿಳಿಕಾಲಿನ ಇಲಿ, ಮರದಿಲಿ, ಹೆಗ್ಗಣ, ಕಾಡಿಲಿ,..ಇನ್ನೂ ಇವೆ.

ಸುಗ್ಗಿ ಇಲಿ

ಇಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟು ಪ್ರಬೇಧಗಳು ಇವೆ ಗೊತ್ತಾ? ಹೇಳುತ್ತಾ ಹೋದರೆ ದಿನ ಮುಗಿಯಲ್ಲ

ಸುಗ್ಗಿ ಇಲಿ ಹೆಸರೇ ಸೂಚಿಸುವಂತೆ ಹೊಯ್ಲು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಲ ಮರಿ ಹಾಕುತ್ತದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ ತಿಂಗಳುಗಳು ಋತುಕಾಲಗಳು; ಆಗ ಗಂಡಿನ ತೀವ್ರ ಧ್ವನಿಯ ಸಿಳ್ಳಿನ ಆಕರ್ಷಣೆ ಪ್ರಾರಂಭ. ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಋತು ಮುಗಿದು ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತನಾಲ್ಕು ದಿವಸಗಳ ತರುವಾಯ ಮೂರರಿಂದ ಏಳರವರೆಗೆ ಜಡಮರಿಗಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ.

ಹೆಗ್ಗಣ

ಬ್ಯಾಂಡಿಕೋಟ ಎಂಬ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ; ಈ ಹೆಸರು ತೆಲುಗಿನ ಪಂದಿಕೋಕು ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಅಪಭ್ರಂಶವಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಮೈಮೇಲಿನ ತುಪ್ಪಳದ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳುಗಳಿವೆ. ಹೆಬ್ಬೆರಳನ್ನುಳಿದು ಮಿಕ್ಕ ಬೆರಳುಗಳಿಗೆ ಚೂಪಾದ ನಖಗಳುಂಟು. ಅಂಗಾಲಿನಲ್ಲಿ ಆರು ಮೆತ್ತೆಗಳಿವೆ. ಇದು ಮೂಷಕವರ್ಗದಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಣಿ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಸಿಂಹಳದ ಆದ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬ್ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿರಳ. ಹಗಲು ಹೊತ್ತು ಬಿಲಗಳಲ್ಲಿ ಮರೆಯಾಗಿದ್ದು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆಡೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೋಡಿ ಮಣ್ಣು ಗುಡ್ಡೆಹಾಕುವುದು ಇದರ ಸ್ವಭಾವ. ಊರು, ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲೂ ವ್ಯವಸಾಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಇದರ ಉಪಟಳ ಹೆಚ್ಚು. ಕಾಳು ಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನೂ ದವಸಧಾನ್ಯಗಳನ್ನೂ ಹಣ್ಣುಹಂಪಲು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನೂ ಕತ್ತರಿಸಿ ತಿಂದು ಹಾಕಿ ನಷ್ಟ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೂ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಂಜುಬುರುಕ ಪ್ರಾಣಿ : ನಾಯಿಗಳು ಇದನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡಿ ತಿಂದು ಬಿಡುತ್ತವೆ. ಆದರೂ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಎರಡು ಕಾಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಎದ್ದುನಿಂತು ಎದುರಿಸುವುದುಂಟು. 

ತ್ರಿವರ್ಣದ ರ್ಯಾಟ್

ಇಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟು ಪ್ರಬೇಧಗಳು ಇವೆ ಗೊತ್ತಾ? ಹೇಳುತ್ತಾ ಹೋದರೆ ದಿನ ಮುಗಿಯಲ್ಲ

ಅನೇಕ ಬಣ್ಣಗಳೊಂದಿಗೆ ತಳಿಗಳು ತಿಳಿದಿರುವ, “ಮೊಸಾಯಿಕ್” ಎಂದು. ಅವರು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ತ್ರಿವರ್ಣ ತುಪ್ಪುಳು ಬಣ್ಣದ ಒಂದು ಇಲಿ ಹುಡುಕಲು ಬಹಳ ಅಪರೂಪದ, ಅಮೂಲ್ಯ ಮತ್ತು ಅನನ್ಯ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ತಳಿಯ ಬಣ್ಣದ ಮೊಸಾಯಿಕ್ ಬಣ್ಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ರುಜುವಾತಾಗಿದೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಬಿಳಿ ಅಥವಾ ಅತೀ ಬೆಳಕಿನ ನೆರಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಇಳಿಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಈ ಬಣ್ಣ ಮೊಸಾಯಿಕ್ ಹರಡುವುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಮೂರು-ಬಣ್ಣದ ಇಲಿ ಸಂತತಿಯನ್ನು ಏಕವರ್ಣದ ಸತ್ಯ ಮಾಡಬಹುದು

ಮನೆ ಇಲಿ

ಇವಕ್ಕೆ ಕಪ್ಪಿಲಿ ಎಂಬ ಹೆಸರೂ ಉಂಟು. ರ್ಯಾ. ರೌಟನಿಗೆ ಉದರದ ಕೂದಲು ಸ್ಲೇಟಿನ ಬಣ್ಣ. ಮೇಲಿನ ಕೆಳಗಿನ ಬಣ್ಣಗಳು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬೆರೆತಂತಿವೆ. ಮಾನವನ ನಿವಾಸ ಇವುಗಳಿಗೆ ಬಹು ಪ್ರಿಯವೆನಿಸುವ ವಾಸಸ್ಥಳವಾದ್ದರಿಂದ ಇವಕ್ಕೆ ಈ ಹೆಸರು. ರ್ಯಾ. ರೂಫೆಸೆಸ್‍ಗೆ ಅಂಗಾಲಿನಲ್ಲಿ ಆರು ಅಥವಾ ಕಮ್ಮಿ ಮೆತ್ತೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಒಟ್ಟು ಸ್ತನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 8. ಮನೆ ಇಲಿ ಚಿಕ್ಕವು. ತಲೆ ದೇಹ 5″-8″ ಉದ್ದ. ಇವು ಏಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಗಮಿಸಿ ವಿಶ್ವದ ಇತರ ಖಂಡಗಳಿಗೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಾರಿಗೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹರಡಿವೆ. ರ್ಯಾಟಸ್ ನಾರ್ವೀಜಿಕಸ ಎಂಬ ಪ್ರಭೇದ ಪ್ರಂಪಚದ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಹರಡಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಭೇದಗಳೂ ಮಾನವನೊಡನೆಯೂ ಅವನ ಕೃಷಿಕ್ಷೇತ್ರಗಳ್ಲೂ ವಾಸಿಸುತ್ತವೆ.

ಮುಖಮಲ್ ಹೆಗ್ಗಣ

ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಜಾತಿಗಳಿವೆ. ಗುನೋಮಿನ್ ಮತ್ತು ರ್ಯಾಟಸ್, ಮೊದಲಜಾತಿಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ತನಗಳು 10-12. ಉದರದ ಮೇಲಿನ ಕೂಲದ ಛಾಯೆ ಬಿಳಿ. ಮೇಲ್ಬಾಗದ ತಳಭಾಗದ ಬಣ್ಣಗಳು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬೆರೆತಿಲ್ಲ. ತಲೆ ಮೈ ಕೂಡಿ ಉದ್ದ 6″-9″. ಇವೆರಡು ಜಾತಿಗಳಿಂದಲೂ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ನಷ್ಟವುಂಟು. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಹಾವಳಿ ಬಲು ಹೆಚ್ಚು. ಬತ್ತ, ರಾಗಿ, ಮರಗೆಣಸು, ತೆಂಗಿನ ಸಸಿ, ತರಕಾರಿ, ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡ ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಭಾರಿನಷ್ಟ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಗದ್ದೆ ಏರಿಗಳಲ್ಲಿ, ಕಾಲುವೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಸಂದುಗಳಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ವಾಸ. ಬಿಲ 20′-30’ಗಳಷ್ಟು ಆಳ. ಒಂದೊಂದು ಗೂಡಿಗೂ ನಾಲ್ಕೈದು ದ್ವಾರಗಳಿರುವುದುಂಟು. ಮುಖ್ಯ ಸುರಂಗದಿಂದ ನಾಲ್ಕೈದು ಉಪ ಸುರಂಗಗಳು ಕವಲೊಡೆದಿರುತ್ತವೆ. ಒಂದೊಂದು ಬಿಲದಲ್ಲೂ ಒಂದು ಜೊತೆ ಮಾತ್ರ ವಾಸಿಸುತ್ತವೆ. ಹುಲ್ಲು, ಎಲೆ, ಬಟ್ಟೆ ಚಿಂದಿ – ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ಹಾಸಿಗೆ ಮಾಡಿ ಮರಿಗಳಿಗೆ ತಾಯಿ ಮೆತ್ತನೆಯ ಸ್ಥಳ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಸಲಕ್ಕೆ ಹತ್ತಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಮರಿ ಹಾಕುತ್ತದೆ.

“ಸ್ಯಾಟಿನ್” ರ್ಯಾಟ್

ಅದೇ ಹೆಸರಿನ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಪ್ರತಿಗಳು ತಳಿ ವಿಶೇಷ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ – ಅದರ ಒಂದು ದಪ್ಪ ಮತ್ತು ಒರಟು, ಆದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿ ಭಾನ್ವಿತ ಹೊಂದಿರುವ ಉಣ್ಣೆ, ಉದ್ದನೆಯ ಇದೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬಣ್ಣ, ಮಾತ್ರ ಅವರಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಇಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಬಣ್ಣದ ಇಲಿಗಳು ಈ ವರ್ಗದ, ವಿಭಿನ್ನ ಎಂದು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಇತರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು, ತೂಕ, ಉದ್ದ, ಈ ಜಾತಿಯ ಎಟ್. “ಸ್ಯಾಟಿನ್” ಇಲಿಗಳ ಮುಖ್ಯ ವಾಸಸ್ಥಾನ, ಯೂರೋಪ್ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.

ಹುಲ್ಲಿಲಿ

ಇಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟು ಪ್ರಬೇಧಗಳು ಇವೆ ಗೊತ್ತಾ? ಹೇಳುತ್ತಾ ಹೋದರೆ ದಿನ ಮುಗಿಯಲ್ಲ

ಮಿಲ್ಲರ್ಡಿಯ ಎಂಬ ಜಾತಿಯವನ್ನೂ ಮೂಸ್ ಎಂಬ ಜಾತಿಯವನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯುವುದುಂಟು. ಮಿಲ್ಲಾರ್ಡಿಯ ವಿಲ್ಟಾಡ ಎಂಬ ಪ್ರಭೇದವೇ ಮನೆಯ ಸುಂಡಿಲಿ. ಇದರ ಮೂತಿ ಕಿರಿದು, ಮೊನಚು. ಮೂಸ್ ಜಾತಿಯ ಇಲಿಗಳ ಉದರ ನೀಲಿಮಿಶ್ರಿತ ಬೂದುಬಣ್ಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇವು ತೀರ ಸಣ್ಣ ಜಾತಿಗಳು. ತೆಲೆ, ಮೈ ಉದ್ದ 5″. ಕೂದಲು ಬಲು ನುಣುಪು. ಕುಷ್ಕಿ ಜಮೀನಿನ ಪೊದೆಗಳಲ್ಲೊ ಅವುಗಳ ಹತ್ತಿರದ ಬಿಲಗಳಲ್ಲೊ ವಾಸಿಸುತ್ತವೆ. ಕಲ್ಲುಗುಡ್ಡೆಗಳಲ್ಲೂ ಮಣ್ಣಿನ ಬಿರುಕುಗಳಲ್ಲೂ ಇತರ ಜಾತಿ ಇಲಿಗಳ ಬಿಲದಲ್ಲೂ ವಾಸಿಸುವುದುಂಟು. ಬಿಲ ಕೊರೆಯುವ ಶಕ್ತಿ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಇಲಿಗಳು ವಾಸಿಸುವುದುಂಟು. ಬತ್ತ, ಹತ್ತಿ ಮುಂತಾದ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಇವುಗಳಿಂದ ತುಂಬ ಹಾನಿಯುಂಟು. ಇವು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇಳಿಯಲಾರವು. ಅನೇಕ ವೇಳೆ ಮಳೆಯನೀರಿನ ಪ್ರವಾಹ ಬಿಲಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿ ಇವುಗಳ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ಬಾಲರಹಿತ ಇಲಿ 

ತಳಿಯ ಹೆಸರು ತಾನೇ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅರ್ಥಾತ್, ಇಂತಹ ಇಳಿಗಳ ಸೋಜಿಗದ ಬಾಲದ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯು. ಒಂದು ಪಿಯರ್ ತನ್ನ ದೇಹದ ಆಕಾರ, ಮತ್ತೊಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ. ಬಾಲರಹಿತ ಇಲಿ – ಇತರ ತಳಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಕಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಮತ್ತು ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳು. ಒಂದು ಸುರುಳಿಯಾಕಾರದ ಅಲಂಕಾರಿಕ, ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಅಥವಾ ಕೂದಲು ಇಲ್ಲದೆ: ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವರ್ಗದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೂದಲು ಮೂರು ವಿಧಗಳಿವೆ. ಬಾಲರಹಿತ ಇಲಿ ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ.

ಸುಂಡಿಲಿ

ವ್ಯಾಂಡಲೂರಿಯ ಜಾತಿಯ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಈ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯುವುದುಂಟು. ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಇವು ಚಿಕ್ಕವು. ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪು ಗುರುತುಗಳಿಲ್ಲ. ಮೈಬಣ್ಣ ಕಂದು. ಪಾದಗಳು ಬಿಳಿ. ತಲೆ-ಮೈ ಉದ್ದ 2 ಳಿ”- 3″; ಬಾಲದ ಉದ್ದವೂ ಅಷ್ಟೇ. ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ಆದರೆ ತೀರ ಉದ್ದವಿಲ್ಲದ ಬಿಲಗಳಲ್ಲೂ ಕಲ್ಲು ರಾಶಿಗಳಲ್ಲೂ ವಾಸಿಸುತ್ತವೆ. ರಾಗಿ, ಹತ್ತಿ ಮುಂತಾದ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಷ್ಟವುಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ.

ಇಲಿ ತಳಿ ರೆಕ್ಸ್

ಇಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟು ಪ್ರಬೇಧಗಳು ಇವೆ ಗೊತ್ತಾ? ಹೇಳುತ್ತಾ ಹೋದರೆ ದಿನ ಮುಗಿಯಲ್ಲ

ತಳಿಯ ಇಂತಹ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಹೆಸರು ವಾಲ್ಟ್ ಡಿಸ್ನಿ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಬರುತ್ತದೆ ಇದು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಹಲವಾರು ಉದ್ದವಾದ ಬಾಲ ಮತ್ತು ಕಾಂಡವನ್ನು ಪಿಯರ್ ಆಕಾರದ ಹೋಲುವ, ಈ ಇಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಚಿಹ್ನೆ. ತಳಿ ಇಲಿಗಳು “ಡಂಬೊ” ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಗಳು. ಕೇಜ್ ವಿಶೇಷ ಕ್ಲೀನ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು, ಧೂಳು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭೇದಿ, ತೊಳೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಇಲಿ ಟ್ರೇ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಇಲಿಗಳ ತಳಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ಹೋದರೆ ಮನುಷ್ಯರು ಜಾಸ್ತಿನಾ, ಇಲಿಗಳೇ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವುದ ಅಂತ ಗೊಂದಲ ಆಗುವುದು ಅಂತೂ ನಿಜ. ಅಷ್ಟು ಪ್ರಬೇಧಗಳು ಇದೆ.

ಧನ್ಯವಾದಗಳು. 

What do you think?

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಗತ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು * ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ

GIPHY App Key not set. Please check settings

ರೋಸ್ ಡೇ

ಫೆಬ್ರವರಿ 7 ರಂದು, “ರೋಸ್ ಡೇ” ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ

ಭಾರತೀಯ ಕರಕುಶಲ ಕಲೆಗಳು

ಕೆಲವೊಂದು ಭಾರತೀಯ ಕರಕುಶಲ ಕಲೆಗಳು