in ,

ಜನವರಿ 4, ವಿಶ್ವ ಬ್ರೈಲ್ ದಿನ

ವಿಶ್ವ ಬ್ರೈಲ್ ದಿನ
ವಿಶ್ವ ಬ್ರೈಲ್ ದಿನ

ದೃಷ್ಟಿಹೀನರು ದಿನನಿತ್ಯದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಜನರಿಗೆ ಓದಲು ಮತ್ತು ಕಲಿಯಲು ಸಹ ಕಷ್ಟವಾಗುತದೆ. ಇಂತಹವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು, ಲೂಯಿಸ್ ಎಂಬಾತ ಬ್ರೈಲ್ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದನು. ದೃಷ್ಟಿಹೀನ ಜನರಿಗೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಭಾಷೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದನು. ಈ ಮಹಾತ್ಮನ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನವನ್ನು ವಿಶ್ವ ಬ್ರೈಲ್ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ವಿಶ್ವ ಬ್ರೈಲ್ ದಿನವು ಜನವರಿ 4 ರಂದು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಿನವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕುರುಡು ಮತ್ತು ದೃಷ್ಟಿಹೀನ ಜನರಿಗೆ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಂವಹನ ಸಾಧನವಾಗಿ ಬ್ರೈಲ್‌ನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಈವೆಂಟ್‌ನ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಜನರಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯು ನವೆಂಬರ್ 2018 ರಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆಯ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಬರವಣಿಗೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಲೂಯಿಸ್ ಬ್ರೈಲ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.  

ದೃಷ್ಟಿ ವಿಶೇಷ ಚೇತನರರು ಓದಲು ಮತ್ತು ಬರೆಯಲು ಈ ಬ್ರೈಲ್‌ ಲಿಪಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಬ್ರೈಲ್‌ ಲಿಪಿಯ ಸಂಶೋಧಕ ಲೂಯಿಸ್‌ ಬ್ರೈಲ್‌ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಜನವರಿ 4ರಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ವಿಶ್ವ ಬ್ರೈಲ್‌ ಡೇ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಜನವರಿ 4, ವಿಶ್ವ ಬ್ರೈಲ್ ದಿನ
ಬ್ರೈಲ್‌ ಲಿಪಿ

ಬ್ರೈಲ್ ಭಾಷೆಯ ಆವಿಷ್ಕಾರಕ ಲೂಯಿಸ್ ಬ್ರೈಲ್ 1809 ರ ಜನವರಿ 4 ರಂದು ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಅವನನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರು ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು, ಲೂಯಿಸ್ ಅವರ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಜನವರಿ 4 ರಂದು ವಿಶ್ವ ಬ್ರೈಲ್ ದಿನವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

3 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ದೃಷ್ಟಿಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ದೃಷ್ಟಿ ಹೀನತೆ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಓದುವುದು ಮತ್ತು ಬರೆಯಲು ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹ ಹೊಂದಿದ್ದರು. 15 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ತುಂಡು ಕಾಗದದ ಮೇಲೆ ಚುಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ಬ್ರೈಲ್‌ ಲಿಪಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದರು. ಅಂಧರ ಬದುಕಿನ ಇವತ್ತಿನ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳ ಹಿಂದೆ ಲೂಯಿ ಬ್ರೈಲ್‌ರ ಪರಿಶ್ರಮವಿದೆ. ಬ್ರೈಲ್‌ ನ ಬದುಕು ಮತ್ತು ಆತ ಮಾಡಿದ ಸಾಧನೆ, ಅನೇಕ ದೃಷ್ಟಿಹೀನರ ಬದುಕಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಸೆಲೆಯಾಗಿದೆ.

ದೃಷ್ಟಿ ವಿಶೇಷ ಚೇತನರು ಇಂದು ಸಮಾಜದಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅನುಕಂಪ ನಿರೀಕ್ಷಿಸದೆ ಸಹಜ ರೀತಿಯಿಂದ ಬದುಕು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಗವೈಕಲ್ಯವನ್ನು ಮರೆತು ಅನೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಲೇಖಕಿ ಹೆಲನ್‌ ಕೆಲ್ಲರ್‌, ಕವಿ ಜಾನ್‌ ಮಿಲ್ಟನ್‌, ಕಾರ್ಟೂನಿಸ್ಟ್‌ ಜೆಮ್ಸ… ಟರ್ಬರ್‌, ಹುಟ್ಟು ಅಂಧರಾಗಿ ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಪುಟ್ಟರಾಜ ಗವಾಯಿಗಳು ಈ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ವೈಕಲ್ಯವನ್ನು ಮರೆತು ಮಾಡಿದ ಸಾಧನೆ ಮತ್ತು ಪಡೆದ ಯಶಸ್ಸು ಅಪಾರ.

ದೃಷ್ಟಿಹೀನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸವಾಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತದೆ.

ಜನವರಿ 4, ವಿಶ್ವ ಬ್ರೈಲ್ ದಿನ
ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಕ್ಷರಗಳು ಬ್ರೈಲ್ ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ

ಬ್ರೈಲ್ ಎಂಬುದು ವಿವಿಧ ವರ್ಣಮಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯಾತ್ಮಕ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ಆರು ಚುಕ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಭಾಷೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಆರು ಚುಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಸಂಗೀತ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಗಣಿತ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂಧರು ಮತ್ತು ಭಾಗಶಃ ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷ ಇರುವ ಜನರ ಜೀವನದ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನವ ಸೇರ್ಪಡೆಗಾಗಿ ಬ್ರೈಲ್ ಅನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ ಇದನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 2018 ರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ ವಿಶ್ವ ಕುರುಡು ಒಕ್ಕೂಟವು ಈ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಮೂರನೇ ವರ್ಷವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ವಿಶ್ವ ಬ್ರೈಲ್ ದಿನವನ್ನು 2019 ರಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಅಂಧರು ಮತ್ತು ಭಾಗಶಃ ದೃಷ್ಟಿ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಸಂವಹನ ಸಾಧನವಾಗಿ ಬ್ರೈಲ್‌ನ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ವಿಶ್ವ ಬ್ರೈಲ್ ದಿನವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಧನ್ಯವಾದಗಳು.

What do you think?

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಗತ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು * ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ

GIPHY App Key not set. Please check settings

ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಭೈರವೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ

ಎತ್ತಿನ ಭುಜದಂತೆ ಕಾಣುವ ಚಾರಣ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಭೈರವೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ

ಪಿತ್ತದಿಂದ ವಾಕರಿಕೆ, ವಾಂತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮನೆಮದ್ದು

ಪಿತ್ತದಿಂದ ವಾಕರಿಕೆ, ವಾಂತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮನೆಮದ್ದುಗಳಿಂದ ನಿವಾರಿಸಬಹುದು