in

ಈ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್ 7 ರಂದು ಹೋಳಿ ದಹನ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ

ಹೋಳಿ ದಹನ
ಹೋಳಿ ದಹನ

ಬಣ್ಣಗಳ ಹಬ್ಬ ಹೋಳಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್ 7 ರಂದು ಹೋಳಿ ದಹನ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ 8ರಂದು ಹೋಳಿ ರಂಗಪಂಚಮಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಹೋಳಿ ದಹನದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳಿವೆ.

ಹೋಲಿಕಾ ದಹನ್, ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಹೋಲಿಕಾ ದಹನಂ ಎಂದು ನಿರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಹಿಂದೂ ಸಂದರ್ಭವಾಗಿದ್ದು , ಹೋಲಿಕಾ ದಹನವನ್ನು ಹೋಲಿಕಾ ದಹನದ ಮೇಲೆ ಸುಡುವ ದಂತಕಥೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅವಳ ಸೋದರಳಿಯ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಮೋಕ್ಷ. ಇದು ಬಣ್ಣಗಳ ಹಬ್ಬವಾದ ಹೋಳಿ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ಕೆಟ್ಟದ್ದರ ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆಯದ ವಿಜಯವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತದೆ. 

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಈ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಕಾಮ ದಹನಂ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಶಿವ ಈ ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಕಾಮದೇವನನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಬೂದಿ ಮಾಡಿದ ದಂತಕಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಗ್ರಾಮಾಂತರದಲ್ಲಿ ಕಾಮದೇವನ ಪ್ಯಾಂಟೊಮೈಮ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವನ ಪ್ರತಿಕೃತಿಗಳನ್ನು ಸುಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ಈ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್ 7 ರಂದು ಹೋಳಿ ದಹನ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ
ಬಣ್ಣಗಳ ಹಬ್ಬವಾದ ಹೋಳಿ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ

ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಮೊದಲು, ಜನರು ಉದ್ಯಾನವನಗಳು, ಸಮುದಾಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ದೇವಾಲಯಗಳ ಬಳಿ ಮತ್ತು ಇತರ ತೆರೆದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ದೀಪೋತ್ಸವಕ್ಕಾಗಿ ಮರ ಮತ್ತು ದಹಿಸುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮನೆಗಳ ಒಳಗೆ, ಜನರು ಬಣ್ಣ ವರ್ಣದ್ರವ್ಯಗಳು, ಆಹಾರ, ಪಾರ್ಟಿ ಪಾನೀಯಗಳು ಮತ್ತು ಹಬ್ಬದ ಕಾಲೋಚಿತ ಆಹಾರಗಳಾದ ಗುಜಿಯಾ , ಮಾತ್ರಿ , ಮಾಲ್ಪುವಾಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ .

ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದ ಹಿಂದಿನ ರಾತ್ರಿ, ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತ , ನೇಪಾಳ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪೈರನ್ನು ಸುಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದಿನವನ್ನು ಹೋಲಿಕಾ ದಹನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇತರ ಭಾಗಗಳಾದ ಪೂರ್ವಾಂಚಲ  ಮತ್ತು ನೇಪಾಳದ ತೇರೈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸಮ್ಮತ್ ಜಾರ್ನಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೋಳಿಕಾಳನ್ನು ದಹಿಸುವ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದ ಮುನ್ನಾದಿನದಂದು ದೀಪೋತ್ಸವವನ್ನು ಸುಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕಾಮದೇವನ ದಹನ

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಆಚರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮದೇವನ ಕಥೆಯು ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಶಿವ ಮತ್ತು ಕಾಮ ದೇವನ ಕಥೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಶಿವನ ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಬಂದ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಕಾಮದೇವನು ಆಹುತಿಯಾದನು. ಜಗತ್ತನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಶಿವನ ಕಣ್ಣಿನ ಬೆಂಕಿಗೆ ತಾನೇ ಆಹುತಿಯಾಗುವುದರ ಮೂಲಕ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದನು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸನ್ನಿವೇಶದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾಮ ದೇವನನ್ನು ಸುಡುವ ಆಚರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಹೋಳಿ ಇತಿಹಾಸ

ದಕ್ಷಯಯಾಗ ನಂತರ, ಶಕ್ತಿಯು  ಪರ್ವತ ರಾಜನಾದ ಹಿಮವನ ಮಗಳಾದ ಪಾರ್ವತಿ ರೂಪವನ್ನು  ಪಡೆದಳು. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಅವಳು ಶಿವನಿಗೆ ಅರ್ಪಿತಳಾಗಿದ್ದಳು ಮತ್ತು ಶಿವನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ತಪಸ್ಸು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಳು. ಭಗವಾನ್ ಶಿವನು ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದನು  ಸನಕ, ಸನಂದನ, ಸನಾತನ, ಸನತ್ಕುಮಾರ ಋಷಿಗಳಿಗೆ  ಅಂತಿಮ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ.

ಈ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್ 7 ರಂದು ಹೋಳಿ ದಹನ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ
ಕಾಮದೇವನ ದಹನ

ಈ ಮಧ್ಯೆ ಸುರಪದ್ಮ, ಸಿಂಹಮುಖ ಮತ್ತು ತಾರಕನ ನಾಯಕತ್ವದ ರಾಕ್ಷಸರಿಂದ ದಿವ್ಯಾಂಗರು ತೀವ್ರ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದರು. ದಕ್ಷಯಯಾಗಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ಅವರಿಗೆ ಶಾಪವಾಗಿತ್ತು. ಸುರಪದ್ಮನು ಶಿವನ ಶಕ್ತಿಯ ಮಗನಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅವನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದನು. ಭಗವಾನ್ ಶಿವನು ಋಷಿಗಳಿಗೆ ಪರಮಾನಂದದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತು ಪಾರ್ವತಿಯು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಸ್ವರ್ಗೀಯರು ಶಿವನ ಮಗನಾದ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹತಾಶರಾಗಿದ್ದರು. ಹತಾಶೆಯಿಂದ, ಅವರು ತಾವು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು ಮತ್ತು  ಪಾರ್ವತಿಗಾಗಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಕಾಮವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಲು ಕಾಮವನ್ನು (ಮನ್ಮಥ) ಬಲವಂತವಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದರು.

ಕಾಮ, ತನ್ನ ಬಾಣಗಳು ಎಲ್ಲಿಯೂ ವಿಫಲವಾಗಲಿಲ್ಲ, ಅವನು ತೊಂದರೆಗೆ ಸಿಲುಕುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಖಚಿತವಾಗಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ದೇವಾನುದೇವತೆಗಳ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಅವನು ಭಗವಾನ್ ಶಿವನ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಕಾಮವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಬಾಣವನ್ನು ಹೊಡೆದನು. ಕಾಮವು ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಭಗವಂತ ಶಿವನಿಂದ ನೀಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ – ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅವನು ಯಶಸ್ವಿಯಾದನು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ, ಬಾಹ್ಯ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಆನಂದವಿಲ್ಲದವನ ಮೇಲೆ ಆ ತರ್ಕವು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆಯೇ? ಕಾಮದ ಬಾಣವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಕಾಮವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಲು ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಭಗವಂತನು ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣು ತೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಬಾಣವನ್ನು ಹೊಡೆದ ಕಾಮನು ಬೂದಿಯ ರಾಶಿಯಾಗಿ ಸುಟ್ಟುಹೋದನು. ವಿಚಲಿತರಾಗದ ಭಗವಂತನು ಋಷಿಗಳಿಗೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದನು!

ಕಾಮವನ್ನು ಸುಡುವ ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು  ಕಾಮದಹನ  ಅಥವಾ ಹೋಳಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೇವರ ಕಾಮವನ್ನು ಸುಡುವ ಭಂಗಿಯನ್ನು  ಕಾಮ ದಹನ ಮೂರ್ತಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು 25ಮೂರ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ  ಒಂದಾಗಿದೆ.

ಈ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್ 7 ರಂದು ಹೋಳಿ ದಹನ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ
ಹೋಳಿ ಬಣ್ಣ

ಭಗವಾನ್ ಶಿವನ ಶಾಶ್ವತ ಆನಂದದಿಂದ ಕಾಮವನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಕಾಮದಹನ ಅಥವಾ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ದೇವರ ಆನಂದದೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಘಟನೆಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೋಳಿ ದೀಪೋತ್ಸವವು ಈ ಘಟನೆಯ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿದೆ. ಕಾಮನ ದೇಹದ ಬೂದಿಯು ಭಗವಾನ್ ಶಿವನ ಮೇಲೆ ನೆಲೆಗೊಂಡಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೋಳಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಮದಹನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, ಜನರು ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಇತರರ ಮೇಲೆ ಕಾಮದ ಮೇಲಿನ ವಿಜಯವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇಂದಿಗೂ ಜನರು ಕಾಮದೇವನಿಗೆ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅವನ ಕುಟುಕು ಸುಟ್ಟಗಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಹೋಳಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಮಾವಿನ ಹೂವುಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು.

ಪಂಗುನಿ ಉತ್ತರಂ ಜೊತೆ ಹೋಳಿ ಸಹವಾಸ

ಪುರಾಣವು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ, ನಂತರ ಸ್ವರ್ಗೀಯರು ಬಲ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ದೇವರ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ತಮ್ಮ ಮೂರ್ಖತನವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡರು. ಅವರು ಕ್ಷಮೆಗಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಕಾಮವನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಭಗವಂತನು ಪಾರ್ವತಿಯನ್ನು ಸಂಗಾತಿಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ಮತ್ತು ರಾಕ್ಷಸರಿಂದ ತಮ್ಮ ನೋವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಬೇಡಿಕೊಂಡರು. ಅತ್ಯಂತ ದಯಾಮಯನಾದ ಭಗವಂತನು ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಪಾರ್ವತಿಯನ್ನು ವಿವಾಹವಾದನು. ಮದುವೆಯ ದಿನದಂದು ಕಾಮನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಂಡನು ಆದರೆ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ರತಿಯ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಅವನನ್ನು ಅದೃಶ್ಯನಾಗಿ ಮಾಡಿದನು, ಅವನನ್ನು  ಅನಂಗ ಮಾಡಿದನು. ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರರ ವಿವಾಹದ ಈ ದಿನವು  ಕಲ್ಯಾಣ ವ್ರತವಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಪಾಂಗುನಿ ಉತ್ತರಂ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. 

ಧನ್ಯವಾದಗಳು.

What do you think?

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಗತ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು * ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ

GIPHY App Key not set. Please check settings

ಗುಳಿ ಗುಳಿ ಶಂಕರ ದೇವಾಲಯ

ಗುಳಿ ಗುಳಿ ಶಂಕರ ದೇವಾಲಯ: ಇಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಗುಳಿ ಗುಳಿ ಎಂದು ಮೇಲೆ ಬರುವವು

ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ ಎಂದರೆ ಏನು?

ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ ಎಂದರೆ ಏನು?