in

ಆದಿ ಕವಿ ಪಂಪ

ಆದಿ ಕವಿ ಪಂಪ
ಆದಿ ಕವಿ ಪಂಪ

ಆದಿ ಕವಿ ಪಂಪ

ಕನ್ನಡದ ಕಂಪನ್ನು ಸೂಸಿದ ಪಂಪ ಕವಿಯ ಪದ್ಯಗಳು ಓದುಗರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತಂಪಾಗಿಸುತ್ತದೆ……

ಹಳೆಗನ್ನಡ ತುಸು ಕಷ್ಟವೆನಿಸಿದರೂ ಎಚ್. ಎಸ್. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮೂರ್ತಿ ಅವರ ತಿಳಿಗನ್ನಡ ಅವತರಣ “ವಿಕ್ರಮಾರ್ಜುನ ವಿಜಯ ” ವನ್ನು ಓದಿದಾಗ ಕಸ್ತೂರಿಯ ಕಂಪು ಇಂಪೆನಿಸುತ್ತದೆ.

ಪಂಪನು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹಿಡಿತ ಉಳ್ಳವನು, ಪ್ರೀತಿಯಿದ್ದವನು.ಪಂಪನು ಪುಲಿಗೆರೆಯ ‘ತಿರುಳ್ ಗನ್ನಡ’ದಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯ ರಚಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾನೆ.ಬನವಾಸಿ ಆತನ ತಾಯಿನಾಡು… ಪಂಪ ತನ್ನ ದೇಶಪ್ರೇಮವನ್ನು,ತಾಯ್ನಾಡನ್ನು ಬಣ್ಣಿಸುವ ಪರಿ ನೋಡಿ,

ತೆಂಕಣಗಾಳಿ ಸೋಂಕಿದೊಡಂ, ಒಳ್ನುಡಿ ಕೇಳ್ದೊಡಂ, ಇಂಪನು ಆಳ್ದ ಗೇಯಂ ಕಿವಿ ಹೊಕ್ಕೊಡಂ, ಬಿರಿದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕಂಡೊಡಂ, ಆದ ಕೆಂದು ಅಲಂಪಂಗೆ ಎಡೆಗೊಂಡೊಡಂ ಮಧುಮಹೋತ್ಸವಂ ಆದೊಡಂ, ಏನನೆಂಬೆನು ಆರುಂ ಅಂಕುಸಂ ಇಟ್ಟೊಡಂ ನೆನೆವುದೆನ್ನ ಮನಂ ಬನವಾಸಿ ದೇಶಮಂ.

ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನ ತಂಪಾದ ಗಾಳಿಯ ಸ್ಪರ್ಶವಾದರೂ, ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದರೂ,

ಇಂಪಾದ ಗಾನವು ಕಿವಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರೂ, ಅರಳಿದ ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಹೂವನ್ನು ಕಂಡರೂ,

ನಿದ್ರಾಮುದ್ರಿತವಾದ ರತಿಸೌಖ್ಯಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರವಾದರೂ, ವಸಂತೋತ್ಸವ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದರೂ, ಏನು ಹೇಳಲಿ

(ಯಾರು ಬೇಡವೆಂದು ತಡೆದು) ಅಂಕುಶದಿಂದ ತಿವಿದರೂ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಬನವಾಸಿ ದೇಶವನ್ನು ನೆನೆಯುವುದು.

ಕವಿ ಹೃದಯವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ “ಕೋಳು ಕೊಡುಗೆ” ಎಷ್ಟು ಸರಾಗವಾಗಿ ನೆಡೆಯುತ್ತದೆ ನೋಡಿ…,

ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯ ಕಸ್ತೂರಿಯ ನೆನೆಯುವ ಮನ

ಅಂತೆಯೇ ನೆನೆಯುವುದು ಪಂಪನ.

ಪಂಪನ ನೆನೆಯುವ ಮನ

ನೆನೆ ನೆನೆ ನೆನೆಯುವುದು ಕನ್ನಡ ದೇಶಮಂ!

ಪಂಪನು ದೇಶೀ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗ ಇವುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಕೃತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿದನು. ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯದಂತಿರುವುದು ‘ಮಾರ್ಗ’, ಅಚ್ಚಕನ್ನಡದ ಶೈಲಿಯು ’ದೇಶೀ’ ಎನಿಸಿತ್ತು.

“ಬಗೆ ಪೊಸತಪ್ಪುದಾಗಿ ಮೃದುಬಂಧದೊಳೊಂದುವುದು ಒಂದಿ ದೇಸಿಯೊಳ್ ಪುಗುವುದು”

ಕವಿರಾಜಮಾರ್ಗ’ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಚಂಪೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯೂರಿತ್ತು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ಕವಿಗಳು ಆ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯ ರಚಿಸಿದ್ದರು ಎಂಬ ಅಂಶ. ಅದು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಪರಿಷ್ಕರಣಗೊಳ್ಳುತ್ತ ಅಂತಸ್ಸತ್ವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತ ಪಂಪನ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಾಧನೆಯ ಶಿಖರವನ್ನು ತಲುಪಿತು. ಆನಂತರ ಆ ಕಾವ್ಯದ ಸತ್ವ ಇಳಿಮುಖವಾಯಿತು. ಅಂದರೆ ಪಂಪ ಚಂಪೂ ಪ್ರಕಾರದ ಪಕ್ವಫಲ. ಪಂಪ ತನ್ನೆರಡೂ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ‘ದೇಸಿ’ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ.

ನಮಗೆ ಒಂದು ಭವ್ಯ ಪರಂಪರೆ ಇದೆ! ನಾವು ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವ ಭರದಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಬೆಳಕಿನತ್ತ ಗಮನ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ – ಆ ಅಭಿಜಾತ ಕಾವ್ಯಗಳ ಸಾರ… ಯಾಂತ್ರಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಮೃತಬಿಂದುಗಳಾಗಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯ ನೀಡಬಲ್ಲವು.

“ಬೆಳಗುವೆನಿಲ್ಲಿ ಲೌಕಿಕಮನ್ಅಲ್ಲಿ ಜಿನಾಗಮಮಂ ” ಎಂದು ಲೌಕಿಕ, ಆಗಮಿಕ ಎರಡು ಮಹಾಕಾವ್ಯಾಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ, ಎರಡರ ಕಥಾನಕಕ್ಕೂ ಪೂರ್ವ ಆಕರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಯೂ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಪೂರ್ವ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದನು.

ಧರ್ಮ ದ ಜೊತೆಗೆ ಕಾವ್ಯ ಧರ್ಮದವನ್ನು ಅರಿವು ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಆದಿಪುರಾಣ.ಕವಿಯ ಸ್ವಧರ್ಮ ಶ್ರದ್ದೆಯ ಸಂಕೇತವಾದ ಈ ಗ್ರಂಥದ ದೇಹ ಪುರಾಣವಾಗಿದ್ದರೂ ಆತ್ಮ ಕಾವ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಪಂಪ ಭಾರತಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಭಾರತದ ಹಲವು ಕಥೆಗಳು ಹುಟ್ಟಿರಬಹುದು ಆದರೆ ಪಂಪನಂತೆ..,”ಕತೆ ಪಿರಿದಾದೊಡಂ ಕತೆಯ ಮೆಯ್ಗಿಡಲೀಯದೆ ಮು0ಸಮಸ್ತ ಭಾರತ ಮನಪೂರ್ವ ಮಾಗೆ ಸಲೆ ಪೇಳ್ದ ಕವೀಶ್ವರರಿಲ್ಲ ” ಎಂದವರಿಲ್ಲ.

ಈ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ರತೆಯಿಂದ..,ವ್ಯಾಸಮುನೀ0ದ್ರ ರುಂದ್ರ ವಚನಾಮೃತ ವಾರ್ಧಿಯನ್ನೀಸುವೆ ಕವಿ ವ್ಯಾಸನೆಂಬ ಗರ್ವಮೆನಗಿಲ್ಲ” ವೆಂದು ಅರುಹಿದ್ದಾನೆ.

“ಚಲದೊಳ್ ದುರ್ಯೋಧನಂ,

ನನ್ನಿಯೊಳ್ ಇನತನಯಂ,

ಗಂಡಿನೊಳ್ ಭೀಮಸೇನಂ,

ಬಲದೊಳ್ ಮದ್ರೇಶನ್,

ಅತ್ಯುನ್ನತಿಯೊಳ್ ಅಮರ ಸಿಂಧೂದ್ಭವಂ, ಚಾಪವಿದ್ಯಾ ಬಲದೊಳ್ ಕುಂಭೋದ್ಭವಂ,

ಸಾಹಸದ ಮಹಿಮೆಯೊಳ್ ಫಲ್ಗುಣಂ,

ಧರ್ಮದೊಳ್ ನಿರ್ಮಲಚಿತ್ತಂ ಧರ್ಮಪುತ್ರಂ,

ಮಿಗಿಲ್ ಇವರ್ಗಳಿನ್, ಭಾರತಂ ಲೋಕಪೂಜ್ಯಂ.🙏

ಪಂಪನು ಮಹಾಭಾರತವು ಏಕೆ ಲೋಕಪೂಜ್ಯ ಗ್ರಂಥವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಪಂಪ ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ….,

ಛಲದಲ್ಲಿ-ಅಭಿಮಾನದಲ್ಲಿ ದುರ್ಯೋಧನ,

ಸತ್ಯಸಂಧತೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಪುತ್ರನಾದ ಕರ್ಣ, ಗಂಡಸುತನದಲ್ಲಿ ಭೀಮಸೇನ,

ಬಲದಲ್ಲಿ ಮದ್ರೇಶನಾದ ಶಲ್ಯ,

ಅತ್ಯಂತ ಉನ್ನತವಾದ ಸಮಗ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಮರಗಂಗಾನದಿಯ ಪುತ್ರನಾದ ಭೀಷ್ಮ, ಬಿಲ್ವಿದ್ಯಾಬಲದಲ್ಲಿ ಕುಂಭದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ದ್ರೋಣ, ಸಾಹಸದ ಮಹಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಫಲ್ಗುಣನಾದ ಅರ್ಜುನ, ಧರ್ಮದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಲಿನ ಮನಸ್ಕನಾದ ಧರ್ಮಪುತ್ರ – ಇವರುಗಳು ಅಧಿಕರು, ಇವರುಗಳಿಂದ ಭಾರತವು ಲೋಕಪೂಜ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲದ ಸಮಾಜದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಸಲ್ಲುವ ಪಂಪನ ನುಡಿಗಳು ಪಂಪನನ್ನು ಸರ್ವ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಸಲ್ಲುವ ಕವಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರ್ಣನನ್ನು ಹೀನಕುಲಜನೆಂದು ಅಲ್ಲಗೆಳೆಯಲು, ತನ್ನ ಜನ್ಮವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ಅರಿತ ಕರ್ಣ ಆಗ ಎಂದಿನಂತಲ್ಲದೆ…,

‘ಕುಲಂ ಕುಲಮಲ್ತು ಚಲಂ ಕುಲಂ ಗುಣಂ ಕುಲಮಭಿಮಾನವೊಂದೆ ಕುಲಮಣ್ಮು ಕುಲಂ ಬಗೆವಾಗಳೀ ಕಲಹದೊಳಣ್ಣ ನಿಮ್ಮ ಕುಲವಾಕುಲಮಂ ನಿಮಗುಂಟುಮಾಡುಗುಂ’ ಎಂದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಕಿಡಿಕಿಡಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ.

ಕುಲವೆಂಬುದು ಅದು ಚಲದಲ್ಲಿದೆ, ಗುಣದಲ್ಲಿದೆ, ಅಭಿಮಾನದಲ್ಲಿದೆ ಹುಟ್ಟಿನಲ್ಲಿಲ್ಲ…. ಸಾಹಸಿಗೆ ಕುಲವಿಲ್ಲ, ಆತನಿಗೆ ವೀರತ್ವವೇ ಕುಲ ಎಂದು ಪಂಪನು ತನ್ನ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ದುರ್ಯೋಧನನ ಕೈಯಿಂದ ಹೇಳಿಸಿದ್ದಾನೆ.ಇವರ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಹೊರಡಿಸಿದ ಪಂಪನ ಮಾತುಗಳು ಸಾರ್ವಕಾಲೀಕ🙏

ಪಂಪನು ತನ್ನ ಕೃತಿಯ ಪ್ರತಿನಾಯಕನೂ ಆದ ಕರ್ಣನನ್ನು ಕುರಿತ ಚರಮಶ್ಲೋಕವನ್ನಂತು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಮರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ.

“ನೆನೆಯದಿರಣ್ಣ ಭಾರತದೊಳಿಂ ಪೆರಾರುಮನೊಂದೆ ಚಿತ್ತದಿಂ ನೆನೆವೊಡೆ ಕರ್ಣನಂ ನೆನೆಯ ಕರ್ಣನೊಳಾರ್ ದೊರೆ ಕರ್ಣನೇ ಕರ್ಣನ ಕಡುನನ್ನಿ ಕರ್ಣನಳವಂಕದ ಕರ್ಣನ ಚಾಗಮೆಂದು ಕರ್ಣನ ಪಡೆಮಾತಿನೊಳ್ ಪುದಿದು ಕರ್ಣರಸಾಯನಮಲ್ತೆ ಭಾರತಂ”

ಅವನನ್ನು ‘ಚಾಗದ ನನ್ನಿಯ ಕಲಿತನದಾಗರಂ’ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಾನೆ.(ತ್ಯಾಗದ, ಸತ್ಯದ ಕಲಿ ) ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಭಾರತದೊಳು ಬೇರಾರನ್ನೂ ನೆನೆಯಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನೆನೆದರೆ ಕರ್ಣನನ್ನು ನೆನೆಯಿರಿ

ಕರ್ಣನಿಗಾರು ಸರಿಸಮ, ಕರ್ಣನ ಪರಾಕ್ರಮ, ಕರ್ಣನ ಸತ್ಯ ಪರತೆ, ಕರ್ಣನ ವೀರತ್ವ, ಕರ್ಣನ ತ್ಯಾಗವೆಂದು ಕರ್ಣನ ವಿಚಾರವೇ ತುಂಬಿ ಹೋಗಿ ಭಾರತವು ಕರ್ಣ ರಸಾಯನವಾಯಿತು.🙏

ಕರ್ಣನ ಪಾತ್ರ ಬಿತ್ತರಿಸುವ ಕವಿ ಕಾವ್ಯ ಸಮಾಧಿಗೆ ಏರಿ ಕಾವ್ಯ ನಾಯಕನನ್ನೇ ಮರೆತು ಬಿಡುತ್ತಾನೆ.

ತೀ. ನ0. ಶ್ರೀ ಯವರು ಹೇಳುವಂತೆ,ವಿಕ್ರಮಾರ್ಜುನ ವಿಜಯವು ಕನ್ನಡದ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಬಿದ್ದ ವ್ಯಾಸ ಭಾರತದ ನೆರಳಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಯ ಚಿನ್ನವನ್ನು ತಂದು ಹೊಸದಾಗಿ ಎರಕ ಹೊಯ್ದ ಒಪ್ಪವಿಟ್ಟು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ನೂತನ ಪುತ್ತ್ಹಳಿ 🙏

ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಾಳಿದಾಸನಿಗೆ ಹೋಲಿಸಲು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬ ಕವಿಯಿದ್ದರೆ ಆತ ಮಹಾ ಕವಿ ಪಂಪನೆಂದರೆ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿ ಆಗಲಾರದು.

ಸೊಗಯಿಸಿ ಬಂದ ಮಾಮರನೆ ತಳ್ತೆಲೆವಳ್ಳಿಯೆಪೂತಜಾತಿ ಸಂ

ಪಗೆಯೆ ಕುಕಿಲ್ವ ಕೋಗಿಲೆಯೆ ಪಾಡುವ ತುಂಬಿಯೆನಲ್ಲರೊಳ್ಮೊಗಂ|

ನಗೆಮೊಗದೊಳ್ ಪಳಂಚಲೆಯೆ ಕೂಡುವ ನಲ್ಲರೆ ನೋೞ್ಪೊಡಾವ ಬೆಟ್ಟುಗಳೊಳಮಾವ ನಂದನವನಂಗಳೊಳಂ ಬನವಾಸಿ ದೇಶದೊಳ್

ಬನವಾಸಿ ದೇಶದ ಯಾವ ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಉದ್ಯಾನವನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನೋಡುವುದಾದರೆ ಸೊಗಸಾಗಿ ಫಲ ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಮಾವಿನ ಮರಗಳೇ; ದಟ್ಟವಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಳ್ಳೆಯದೆಲೆಯ ಬಳ್ಳಿಗಳೇ, ಹೂವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಜಾಜಿ ಮತ್ತು ಸಂಪಗೆ ಗಿಡಗಳೇ; ಸುಸ್ವರವಾಗಿ ಧ್ವನಿಮಾಡುವ ಕೋಗಿಲೆ, ಝೇಂಕರಿಸುವ ದುಂಬಿಗಳೇ, ಪ್ರೇಯಸಿಯರ ಒಳ್ಳೆಯ ಮುಖಗಳೇ, ನಗುಮುಖದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿ ಕೂಡುವ ನಲ್ಲರೇ.

ಚಾಗದ ಭೋಗದಕ್ಕರದ ಗೇಯದ ಗೊಟ್ಟಿಯಲಂಪಿನಿಂಪುಗ

ಳ್ಗಾಗರವಾದ ಮಾನಸರೆ ಮಾನಸರಂತವರಾಗಿ ಪುಟ್ಟಲೇ|

ನಾಗಿಯುಮೇನೊ ತೀರ್ದಪುದೆ ತೀರದೊಡಂ ಮಱದುಂಬಿಯಾಗಿ ಮೇಣ್

ಕೋಗಿಲೆಯಾಗಿ ಪುಟ್ಟುವುದು ನಂದನದೊಳ್ ವನವಾಸಿ ದೇಶದೊಳ್.

ಆ ಬನವಾಸಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಗ, ಭೋಗ, ವಿದ್ಯೆ, ಸಂಗೀತ-ಗೋಷ್ಠಿಗಳ ಸಂತೋಷ ಸೌಖ್ಯಕ್ಕೆ ಅನರಾಗಿರುವ ಮನುಷ್ಯರೇ ಮನುಷ್ಯರು. ಅಂತಹ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಗಳಾದ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಲು ಏನಾದರೂ ತಾನೇ ಸಾಧ್ಯವೇ? ಹಾಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೂ ಆ ಬನವಾಸಿ ದೇಶದ ನಂದನವನಗಳಲ್ಲಿ ಮರಿದುಂಬಿಯಾಗಿಯೋ ಅಥವಾ ಕೋಗಿಲೆಯಾಗಿಯೋ ಹುಟ್ಟಬೇಕು.

“ಶರಧಿಯ ದೂರವನ್ನು ನೋಡುಗರು ತಮ್ಮ ಕಣ್ಣಳತೆಗೆ ಮೀರಿ ನೋಡಲಾರರು ಅಂತೆಯೇ ಪಂಪ ಸಾಗರ ವರ್ಣನಾತೀತ ….”

ಪಂಪ ಶರಧಿಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಬೊಗಸೆ ಕಾವ್ಯ ಜಲವೆತ್ತಿದರೂ ಸಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನವಾಗದು, ಹಾಗೆಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅ ಅಗಾಧತೆಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಿಡಿದ ವ್ರತದಂತೆ ಕಾವ್ಯ ಸರಸ್ವತಿಯ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಬೇಕು…. ಸಾಧ್ಯವಾದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪುಟ್ಟ ಬೊಗಸೆಯಲಿ ವ್ರತಾಚರಣೆ ಮಾಡೋಣ.🙏

ಪಂಪ ಮಹಾಕಾವಿ ಸಂದು ಸಹಸ್ರ ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾದರೂ ಆತನ ಹಿರಿತನ, ಪೂಜ್ಯತೆ ಅಚ್ಚಳಿಯದೆ ನಿಂತಿವೆ….ತನ್ನ ಕಾವ್ಯದಿಂದ ಸಮಸ್ತ ಕ್ಷಿತಿಗೆ ಅಲಂಕಾರವಿತ್ತಂತೆ ಕಾವ್ಯ ಸರಸ್ವತಿಗೆ ಹೊಸ ವಿಲಸವನ್ನು0ಟು ಮಾಡಿದ ಪಂಪ ಕವಿಗೆ ಸಹೃದಯರಿಂದ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ.🙏

What do you think?

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಗತ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು * ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ

GIPHY App Key not set. Please check settings

166 Comments

 1. casibom giriş
  Son Zamanın En Büyük Beğenilen Casino Platformu: Casibom

  Kumarhane oyunlarını sevenlerin artık duymuş olduğu Casibom, nihai dönemde adından çoğunlukla söz ettiren bir şans ve oyun platformu haline geldi. Ülkemizdeki en mükemmel casino platformlardan biri olarak tanınan Casibom’un haftalık olarak cinsinden değişen açılış adresi, alanında oldukça yeni olmasına rağmen itimat edilir ve kazanç sağlayan bir platform olarak öne çıkıyor.

  Casibom, yakın rekabeti olanları geride bırakarak köklü kumarhane web sitelerinin önüne geçmeyi başarılı oluyor. Bu pazarda eski olmak önemlidir olsa da, oyunculardan iletişim kurmak ve onlara ulaşmak da eş derecede önemlidir. Bu durumda, Casibom’un gece gündüz yardım veren gerçek zamanlı destek ekibi ile kolayca iletişime geçilebilir olması büyük bir avantaj sunuyor.

  Hızlıca büyüyen oyuncu kitlesi ile dikkat çekici Casibom’un gerisindeki başarı faktörleri arasında, sadece ve yalnızca bahis ve canlı casino oyunlarıyla sınırlı kısıtlı olmayan geniş bir servis yelpazesi bulunuyor. Sporcular bahislerinde sunduğu geniş alternatifler ve yüksek oranlar, oyuncuları çekmeyi başarıyor.

  Ayrıca, hem spor bahisleri hem de casino oyunlar oyuncularına yönelik sunulan yüksek yüzdeli avantajlı bonuslar da dikkat çekiyor. Bu nedenle, Casibom çabucak piyasada iyi bir pazarlama başarısı elde ediyor ve büyük bir katılımcı kitlesi kazanıyor.

  Casibom’un kazandıran promosyonları ve ünlülüğü ile birlikte, web sitesine üyelik nasıl sağlanır sorusuna da atıfta bulunmak gereklidir. Casibom’a hareketli cihazlarınızdan, bilgisayarlarınızdan veya tabletlerinizden tarayıcı üzerinden rahatça ulaşılabilir. Ayrıca, sitenin mobil uyumlu olması da büyük önem taşıyan bir artı getiriyor, çünkü artık hemen hemen herkesin bir akıllı telefonu var ve bu telefonlar üzerinden hızlıca erişim sağlanabiliyor.

  Hareketli tabletlerinizle bile yolda gerçek zamanlı bahisler alabilir ve müsabakaları canlı olarak izleyebilirsiniz. Ayrıca, Casibom’un mobil cihazlarla uyumlu olması, ülkemizde kumarhane ve kumarhane gibi yerlerin kanuni olarak kapatılmasıyla birlikte bu tür platformlara girişin önemli bir yolunu oluşturuyor.

  Casibom’un itimat edilir bir bahis web sitesi olması da gereklidir bir artı sunuyor. Lisanslı bir platform olan Casibom, sürekli bir şekilde keyif ve kar sağlama imkanı getirir.

  Casibom’a kullanıcı olmak da son derece kolaydır. Herhangi bir belge koşulu olmadan ve ücret ödemeden siteye kolayca kullanıcı olabilirsiniz. Ayrıca, platform üzerinde para yatırma ve çekme işlemleri için de çok sayıda farklı yöntem bulunmaktadır ve herhangi bir kesim ücreti alınmamaktadır.

  Ancak, Casibom’un güncel giriş adresini izlemek de elzemdir. Çünkü gerçek zamanlı iddia ve casino platformlar moda olduğu için hileli siteler ve dolandırıcılar da görünmektedir. Bu nedenle, Casibom’un sosyal medya hesaplarını ve güncel giriş adresini düzenli olarak kontrol etmek gereklidir.

  Sonuç, Casibom hem güvenilir hem de kazandıran bir casino platformu olarak dikkat çekiyor. Yüksek promosyonları, geniş oyun alternatifleri ve kullanıcı dostu taşınabilir uygulaması ile Casibom, casino hayranları için ideal bir platform getiriyor.

 2. En Son Zamanın En Büyük Gözde Bahis Platformu: Casibom

  Casino oyunlarını sevenlerin artık duymuş olduğu Casibom, nihai dönemde adından genellikle söz ettiren bir bahis ve oyun sitesi haline geldi. Türkiye’nin en başarılı bahis sitelerinden biri olarak tanınan Casibom’un haftalık göre değişen erişim adresi, sektörde oldukça taze olmasına rağmen itimat edilir ve kazanç sağlayan bir platform olarak ön plana çıkıyor.

  Casibom, yakın rekabeti olanları geride bırakarak uzun soluklu casino sitelerinin geride bırakmayı başarılı oluyor. Bu pazarda eski olmak önemli olsa da, oyuncularla etkileşimde olmak ve onlara ulaşmak da eş miktar önemlidir. Bu aşamada, Casibom’un 7/24 hizmet veren canlı olarak destek ekibi ile rahatlıkla iletişime temas kurulabilir olması önemli bir fayda getiriyor.

  Süratle artan katılımcı kitlesi ile dikkat çekici Casibom’un arkasındaki başarı faktörleri arasında, sadece bahis ve canlı casino oyunları ile sınırlı olmayan geniş bir hizmetler yelpazesi bulunuyor. Atletizm bahislerinde sunduğu geniş seçenekler ve yüksek oranlar, oyuncuları cezbetmeyi başarmayı sürdürüyor.

  Ayrıca, hem sporcular bahisleri hem de bahis oyunlar katılımcılara yönlendirilen sunulan yüksek yüzdeli avantajlı promosyonlar da dikkat çekiyor. Bu nedenle, Casibom hızla piyasada iyi bir tanıtım başarısı elde ediyor ve büyük bir katılımcı kitlesi kazanıyor.

  Casibom’un kar getiren bonusları ve tanınırlığı ile birlikte, siteye üyelik nasıl sağlanır sorusuna da bahsetmek gereklidir. Casibom’a taşınabilir cihazlarınızdan, bilgisayarlarınızdan veya tabletlerinizden internet tarayıcı üzerinden kolaylıkla erişilebilir. Ayrıca, platformun mobil cihazlarla uyumlu olması da büyük önem taşıyan bir fayda sağlıyor, çünkü artık pratikte herkesin bir cep telefonu var ve bu telefonlar üzerinden hızlıca giriş sağlanabiliyor.

  Hareketli cihazlarınızla bile yolda canlı tahminler alabilir ve müsabakaları canlı olarak izleyebilirsiniz. Ayrıca, Casibom’un mobil uyumlu olması, memleketimizde casino ve oyun gibi yerlerin yasal olarak kapatılmasıyla birlikte bu tür platformlara erişimin önemli bir yolunu oluşturuyor.

  Casibom’un güvenilir bir bahis web sitesi olması da önemli bir artı sunuyor. Lisanslı bir platform olan Casibom, sürekli bir şekilde keyif ve kar elde etme imkanı sağlar.

  Casibom’a kullanıcı olmak da oldukça kolaydır. Herhangi bir belge şartı olmadan ve bedel ödemeden platforma kolaylıkla abone olabilirsiniz. Ayrıca, web sitesi üzerinde para yatırma ve çekme işlemleri için de birçok farklı yöntem vardır ve herhangi bir kesim ücreti isteseniz de alınmaz.

  Ancak, Casibom’un güncel giriş adresini izlemek de elzemdir. Çünkü gerçek zamanlı şans ve kumarhane web siteleri moda olduğu için yalancı siteler ve dolandırıcılar da görünmektedir. Bu nedenle, Casibom’un sosyal medya hesaplarını ve güncel giriş adresini periyodik olarak kontrol etmek önemlidir.

  Sonuç, Casibom hem güvenilir hem de kazanç sağlayan bir casino platformu olarak dikkat çekiyor. Yüksek promosyonları, geniş oyun seçenekleri ve kullanıcı dostu mobil uygulaması ile Casibom, oyun hayranları için mükemmel bir platform sunuyor.

 3. Анализ USDT для чистоту: Каким образом защитить свои криптовалютные активы

  Постоянно все больше индивидуумов заботятся на секурити собственных электронных финансов. Каждый день дельцы предлагают новые подходы кражи цифровых средств, а также держатели криптовалюты оказываются пострадавшими их подстав. Один из методов охраны становится проверка кошельков в наличие нелегальных средств.

  Для чего это полезно?
  Прежде всего, для того чтобы защитить свои финансы от дельцов или похищенных монет. Многие инвесторы встречаются с риском потери личных средств в результате хищных планов или краж. Анализ кошельков позволяет выявить непрозрачные транзакции и предотвратить потенциальные потери.

  Что наша группа предлагаем?
  Мы предлагаем подход проверки электронных кошельков а также транзакций для выявления начала денег. Наша технология анализирует информацию для определения противозаконных операций или оценки риска для вашего портфеля. За счет такой проверке, вы сможете избежать недочетов с регуляторами а также защитить себя от участия в незаконных операциях.

  Каким образом это работает?
  Мы сотрудничаем с первоклассными проверочными компаниями, вроде Halborn, для того чтобы гарантировать прецизионность наших проверок. Мы применяем передовые технологии для обнаружения опасных операций. Ваши информация проходят обработку и сохраняются согласно с высокими нормами безопасности и конфиденциальности.

  Как проверить свои Tether в чистоту?
  При наличии желания убедиться, что ваши Tether-бумажники нетронуты, наш сервис предоставляет бесплатную проверку первых пяти кошельков. Легко введите место личного кошелька на на нашем веб-сайте, или наш сервис предоставим вам детальный доклад о его статусе.

  Гарантируйте безопасность для вашими средства уже сейчас!
  Избегайте риска подвергнуться обманщиков либо попасть в неблагоприятную ситуацию по причине нелегальных транзакций. Обратитесь за помощью к нашей команде, чтобы обезопасить свои цифровые финансовые ресурсы и предотвратить сложностей. Сделайте первый шаг для безопасности вашего криптовалютного портфеля прямо сейчас!

 4. Как сберечь свои личные данные: остерегайтесь утечек информации в интернете. Сегодня сохранение информации становится все более важной задачей. Одним из наиболее часто встречающихся способов утечки личной информации является слив «сит фраз» в интернете. Что такое сит фразы и в каком объеме предохранить себя от их утечки? Что такое «сит фразы»? «Сит фразы» — это сочетания слов или фраз, которые бывают используются для получения доступа к различным онлайн-аккаунтам. Эти фразы могут включать в себя имя пользователя, пароль или иные конфиденциальные данные. Киберпреступники могут пытаться получить доступ к вашим аккаунтам, при помощи этих сит фраз. Как защитить свои личные данные? Используйте непростые пароли. Избегайте использования простых паролей, которые мгновенно угадать. Лучше всего использовать комбинацию букв, цифр и символов. Используйте уникальные пароли для каждого из аккаунта. Не используйте один и тот же пароль для разных сервисов. Используйте двухступенчатую аутентификацию (2FA). Это прибавляет дополнительный уровень безопасности, требуя подтверждение входа на ваш аккаунт посредством другое устройство или метод. Будьте осторожны с онлайн-сервисами. Не доверяйте личную информацию ненадежным сайтам и сервисам. Обновляйте программное обеспечение. Установите обновления для вашего операционной системы и программ, чтобы предохранить свои данные от вредоносного ПО. Вывод Слив сит фраз в интернете может спровоцировать серьезным последствиям, таким вроде кража личной информации и финансовых потерь. Чтобы защитить себя, следует принимать меры предосторожности и использовать надежные методы для хранения и управления своими личными данными в сети

 5. Сид-фразы, или памятные фразы, представляют собой сумму слов, которая используется для генерации или восстановления кошелька криптовалюты. Эти фразы обеспечивают возможность к вашим криптовалютным средствам, поэтому их секурное хранение и использование весьма важны для защиты вашего криптоимущества от утери и кражи.

  Что такое сид-фразы кошельков криптовалют?

  Сид-фразы представляют собой набор случайно сгенерированных слов, обычно от 12 до 24, которые представляют собой для создания уникального ключа шифрования кошелька. Этот ключ используется для восстановления входа к вашему кошельку в случае его повреждения или утери. Сид-фразы обладают высокой защиты и шифруются, что делает их безопасными для хранения и передачи.

  Зачем нужны сид-фразы?

  Сид-фразы обязательны для обеспечения безопасности и доступности вашего криптоимущества. Они позволяют восстановить вход к кошельку в случае утери или повреждения физического устройства, на котором он хранится. Благодаря сид-фразам вы можете без труда создавать резервные копии своего кошелька и хранить их в безопасном месте.

  Как обеспечить безопасность сид-фраз кошельков?

  Никогда не делитесь сид-фразой ни с кем. Сид-фраза является вашим ключом к кошельку, и ее раскрытие может влечь за собой утере вашего криптоимущества.
  Храните сид-фразу в секурном месте. Используйте физически секурные места, такие как банковские ячейки или специализированные аппаратные кошельки, для хранения вашей сид-фразы.
  Создавайте резервные копии сид-фразы. Регулярно создавайте резервные копии вашей сид-фразы и храните их в разных безопасных местах, чтобы обеспечить возможность доступа к вашему кошельку в случае утери или повреждения.
  Используйте дополнительные меры безопасности. Включите другие методы защиты и двухфакторную аутентификацию для своего кошелька криптовалюты, чтобы обеспечить дополнительный уровень безопасности.
  Заключение

  Сид-фразы кошельков криптовалют являются ключевым элементом безопасного хранения криптоимущества. Следуйте рекомендациям по безопасности, чтобы защитить свою сид-фразу и обеспечить безопасность своих криптовалютных средств.

 6. слив сид фраз
  Слив засеянных фраз (seed phrases) является одной из наиболее популярных способов утечки личной информации в мире криптовалют. В этой статье мы разберем, что такое сид фразы, по какой причине они важны и как можно защититься от их утечки.

  Что такое сид фразы?
  Сид фразы, или мнемонические фразы, являются комбинацию слов, которая используется для генерации или восстановления кошелька криптовалюты. Обычно сид фраза состоит из 12 или 24 слов, которые отражают собой ключ к вашему кошельку. Потеря или утечка сид фразы может вести к потере доступа к вашим криптовалютным средствам.

  Почему важно защищать сид фразы?
  Сид фразы представляют ключевым элементом для безопасного хранения криптовалюты. Если злоумышленники получат доступ к вашей сид фразе, они смогут получить доступ к вашему кошельку и украсть все средства.

  Как защититься от утечки сид фраз?

  Никогда не передавайте свою сид фразу ничьему, даже если вам представляется, что это авторизованное лицо или сервис.
  Храните свою сид фразу в защищенном и безопасном месте. Рекомендуется использовать аппаратные кошельки или специальные программы для хранения сид фразы.
  Используйте дополнительные методы защиты, такие как двухфакторная верификация, для усиления безопасности вашего кошелька.
  Регулярно делайте резервные копии своей сид фразы и храните их в разных безопасных местах.
  Заключение
  Слив сид фраз является важной угрозой для безопасности владельцев криптовалют. Понимание важности защиты сид фразы и принятие соответствующих мер безопасности помогут вам избежать потери ваших криптовалютных средств. Будьте бдительны и обеспечивайте надежную защиту своей сид фразы

 7. Столбец обратных ссылок

  После того, как многочисленных обновлений поисковой системы G необходимо использовать разные варианты сортировки.

  Сегодня есть способ привлечения внимания поисковых систем к вашему сайту с помощью обратных линков.

  Бэклинки являются эффективным инструментом продвижения, но также являются источником органического трафика, хотя прямых продаж с этих ресурсов скорее всего не будет, но переходы будут, и именно органического трафика мы также получаем.
  Что в итоге получим на выходе:

  Мы демонстрируем сайт поисковым системам с помощью обратных ссылок.
  Получают органические переходы на веб-сайт, а это также подтверждение поисковым системам, что ресурс активно посещается пользователями.
  Как мы указываем поисковым системам, что сайт ликвиден:
  1 обратная ссылка делается на главную страницу, где основная информация.

  Размещаем обратные ссылки через редиректы с трастовых ресурсов.
  Самое ВАЖНОЕ мы размещаем сайт на отдельном инструменте анализаторов сайтов, сайт попадает в кеш этих анализаторов, затем полученные ссылки мы размещаем в качестве редиректов на блогах, форумах, комментариях.
  Это важное действие показывает всем поисковикамКАРТУ САЙТА, так как анализаторы сайтов отображают всю информацию о сайтах со с тайтлами, ключами, h1,h2,h3 и это очень ХОРОШО

 8. 국외선물의 개시 골드리치와 동행하세요.

  골드리치증권는 장구한기간 고객님들과 함께 선물마켓의 길을 공동으로 걸어왔으며, 투자자분들의 보장된 자금운용 및 건강한 수익성을 지향하여 항상 최선을 기울이고 있습니다.

  어째서 20,000+명 초과이 골드리치증권와 동참하나요?

  신속한 대응: 쉽고 빠른 프로세스를 마련하여 어느누구라도 수월하게 이용할 수 있습니다.
  안전보장 프로토콜: 국가당국에서 사용하는 최상의 등급의 보안시스템을 채택하고 있습니다.
  스마트 인증: 모든 거래데이터은 부호화 가공되어 본인 외에는 그 누구도 내용을 확인할 수 없습니다.
  보장된 이익률 마련: 위험 요소를 감소시켜, 더욱 더 안전한 수익률을 공개하며 그에 따른 리포트를 제공합니다.
  24 / 7 지속적인 고객센터: 연중무휴 24시간 즉각적인 상담을 통해 투자자분들을 모두 뒷받침합니다.
  협력하는 파트너사: 골드리치는 공기업은 물론 금융계들 및 다수의 협력사와 함께 동행해오고.

  외국선물이란?
  다양한 정보를 참고하세요.

  외국선물은 외국에서 거래되는 파생상품 중 하나로, 지정된 기반자산(예: 주식, 화폐, 상품 등)을 바탕로 한 옵션 계약을 말합니다. 기본적으로 옵션은 명시된 기초자산을 향후의 특정한 시점에 일정 금액에 사거나 팔 수 있는 권리를 허락합니다. 외국선물옵션은 이러한 옵션 계약이 국외 마켓에서 거래되는 것을 뜻합니다.

  해외선물은 크게 매수 옵션과 풋 옵션으로 구분됩니다. 매수 옵션은 특정 기초자산을 미래에 일정 가격에 매수하는 권리를 제공하는 반면, 풋 옵션은 지정된 기초자산을 미래에 정해진 금액에 팔 수 있는 권리를 허락합니다.

  옵션 계약에서는 미래의 특정 날짜에 (만기일이라 불리는) 일정 금액에 기초자산을 매수하거나 팔 수 있는 권리를 가지고 있습니다. 이러한 가격을 실행 가격이라고 하며, 만료일에는 해당 권리를 행사할지 여부를 결정할 수 있습니다. 따라서 옵션 계약은 투자자에게 향후의 가격 변동에 대한 보호나 이익 실현의 기회를 제공합니다.

  해외선물은 마켓 참가자들에게 다양한 운용 및 매매거래 기회를 마련, 외환, 상품, 주식 등 다양한 자산군에 대한 옵션 계약을 포괄할 수 있습니다. 거래자는 풋 옵션을 통해 기초자산의 낙폭에 대한 안전장치를 받을 수 있고, 콜 옵션을 통해 호황에서의 이익을 겨냥할 수 있습니다.

  해외선물 거래의 원리

  행사 금액(Exercise Price): 국외선물에서 행사 금액은 옵션 계약에 따라 특정한 금액으로 계약됩니다. 종료일에 이 금액을 기준으로 옵션을 실현할 수 있습니다.
  만기일(Expiration Date): 옵션 계약의 만기일은 옵션의 행사가 허용되지않는 최종 일자를 의미합니다. 이 날짜 이후에는 옵션 계약이 종료되며, 더 이상 거래할 수 없습니다.
  매도 옵션(Put Option)과 콜 옵션(Call Option): 풋 옵션은 기초자산을 특정 금액에 팔 수 있는 권리를 제공하며, 콜 옵션은 기초자산을 명시된 금액에 사는 권리를 부여합니다.
  옵션료(Premium): 국외선물 거래에서는 옵션 계약에 대한 옵션료을 납부해야 합니다. 이는 옵션 계약에 대한 비용으로, 마켓에서의 수요와 공급에 따라 변경됩니다.
  실행 방식(Exercise Strategy): 투자자는 만료일에 옵션을 실행할지 여부를 판단할 수 있습니다. 이는 시장 환경 및 거래 전략에 따라 다르며, 옵션 계약의 수익을 최대화하거나 손실을 최소화하기 위해 결정됩니다.
  시장 리스크(Market Risk): 해외선물 거래는 시장의 변동성에 영향을 받습니다. 가격 변동이 기대치 못한 진로으로 일어날 경우 손해이 발생할 수 있으며, 이러한 시장 위험요인를 감소하기 위해 거래자는 계획을 수립하고 투자를 계획해야 합니다.
  골드리치증권와 함께하는 국외선물은 확실한 신뢰할 수 있는 운용을 위한 최적의 대안입니다. 투자자분들의 투자를 뒷받침하고 가이드하기 위해 우리는 전력을 기울이고 있습니다. 공동으로 더 나은 미래를 지향하여 나아가요.

 9. Telegrass
  Buying Cannabis in the country via the Telegram app
  Over recent years, ordering cannabis through the Telegram app has evolved into highly widespread and has transformed the method weed is acquired, serviced, and the battle for excellence. Every dealer fights for patrons because there is no margin for mistakes. Only the finest endure.

  Telegrass Purchasing – How to Buy via Telegrass?
  Ordering cannabis through Telegrass is incredibly easy and fast using the Telegram app. In minutes, you can have your purchase heading to your residence or wherever you are.

  All You Need:

  Download the Telegram app.
  Quickly sign up with SMS authentication through Telegram (your number will not display if you set it this way in the preferences to enjoy complete privacy and secrecy).
  Commence looking for dealers using the search bar in the Telegram app (the search bar appears at the upper section of the app).
  After you have located a dealer, you can start chatting and begin the conversation and buying process.
  Your purchase is heading to you, savor!
  It is advised to peruse the piece on our webpage.

  Click Here

  Purchase Marijuana within Israel through Telegram
  Telegrass is a network system for the dispensation and sale of weed and other soft drugs within the country. This is achieved via the Telegram app where texts are end-to-end encrypted. Merchants on the system offer speedy weed shipments with the option of providing critiques on the standard of the material and the merchants themselves. It is believed that Telegrass’s income is about 60 million NIS a monthly and it has been used by more than 200,000 Israelis. According to law enforcement sources, up to 70% of illegal drug activities within the country was conducted through Telegrass.

  The Police Fight
  The Israeli Law Enforcement are trying to fight weed trafficking on the Telegrass platform in multiple manners, like using undercover agents. On March 12, 2019, following an undercover investigation that lasted about a year and a half, the authorities arrested 42 senior members of the network, like the originator of the network who was in Ukraine at the time and was released under house arrest after four months. He was returned to Israel following a judicial decision in Ukraine. In March 2020, the Central District Court decided that Telegrass could be regarded as a illegal group and the organization’s creator, Amos Dov Silver, was indicted with running a crime syndicate.

  Establishment
  Telegrass was established by Amos Dov Silver after finishing several prison terms for minor drug trafficking. The system’s title is taken from the merging of the expressions Telegram and grass. After his discharge from prison, Silver emigrated to the United States where he opened a Facebook page for weed trade. The page allowed weed traders to utilize his Facebook wall under a pseudo name to advertise their products. They interacted with customers by tagging his profile and even posted photos of the product provided for sale. On the Facebook page, about 2 kilograms of marijuana were traded every day while Silver did not engage in the trade or receive payment for it. With the growth of the service to about 30 cannabis traders on the page, Silver decided in March 2017 to transfer the commerce to the Telegram app known as Telegrass. In a week of its creation, thousands signed up the Telegrass network. Other prominent members

 10. Daily bonuses
  Discover Thrilling Deals and Bonus Spins: Your Complete Guide
  At our gaming platform, we are devoted to providing you with the best gaming experience possible. Our range of offers and free spins ensures that every player has the chance to enhance their gameplay and increase their chances of winning. Here’s how you can take advantage of our amazing promotions and what makes them so special.

  Generous Free Spins and Cashback Offers
  One of our standout offers is the opportunity to earn up to 200 free spins and a 75% cashback with a deposit of just $20 or more. And during happy hour, you can unlock this bonus with a deposit starting from just $10. This unbelievable promotion allows you to enjoy extended playtime and more opportunities to win without breaking the bank.

  Boost Your Balance with Deposit Bonuses
  We offer several deposit bonuses designed to maximize your gaming potential. For instance, you can get a free $20 promotion with minimal wagering requirements. This means you can start playing with extra funds, giving you more chances to explore our vast array of games and win big. Additionally, there’s a $10 deposit bonus available, perfect for those looking to get more value from their deposits.

  Multiply Your Deposits for Bigger Wins
  Our “Play Big!” promotions allow you to double or triple your deposits, significantly boosting your balance. Whether you choose to multiply your deposit by 2 or 3 times, these offers provide you with a substantial amount of extra funds to enjoy. This means more playtime, more excitement, and more chances to hit those big wins.

  Exciting Bonus Spins on Popular Games
  We also offer up to 1000 free spins per deposit on some of the most popular games in the industry. Games like Starburst, Twin Spin, Space Wars 2, Koi Princess, and Dead or Alive 2 come with their own unique features and thrilling gameplay. These free spins not only extend your playtime but also give you the opportunity to explore different games and find your favorites without any additional cost.

  Why Choose Our Platform?
  Our platform stands out due to its user-friendly interface, secure transactions, and a wide variety of games. We prioritize your gaming experience by ensuring that all our offers are easy to access and beneficial to our players. Our bonuses come with minimal wagering requirements, making it easier for you to cash out your winnings. Moreover, the variety of games we offer ensures that there’s something for every type of player, from classic slot enthusiasts to those who enjoy more modern, feature-packed games.

  Conclusion
  Don’t miss out on these unbelievable opportunities to enhance your gaming experience. Whether you’re looking to enjoy free spins, cashback, or plentiful deposit promotions, we have something for everyone. Join us today, take advantage of these fantastic offers, and start your journey to big wins and endless fun. Happy gaming!

 11. JiliAce ক্যাসিনোতে ক্র্যাশ এবং বিঙ্গো গেম: অনলাইন জুয়ার নতুন দিগন্ত
  অনলাইন গেমিং এবং জুয়ার জগতে JiliAce ক্যাসিনো একটি উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে নিয়েছে। এখানে ব্যবহারকারীরা বিভিন্ন ধরণের গেম উপভোগ করতে পারেন, যার মধ্যে ক্র্যাশ এবং বিঙ্গো গেমগুলি বিশেষভাবে জনপ্রিয়। আজ আমরা এই দুটি গেমের বৈশিষ্ট্য এবং তাদের আকর্ষণীয় দিকগুলি নিয়ে আলোচনা করবো।

  ক্র্যাশ গেম: সহজ এবং উত্তেজনাপূর্ণ বাজির অভিজ্ঞতা
  ক্র্যাশ গেম হল একটি জনপ্রিয় ধরনের অনলাইন জুয়া খেলা যা বিভিন্ন অনলাইন জুয়া প্ল্যাটফর্মে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। গেমটি তুলনামূলকভাবে সহজ এবং এতে একটি গুণকের উপর বাজি ধরা জড়িত যা গেমটি ক্র্যাশ না হওয়া পর্যন্ত ক্রমাগত বৃদ্ধি পায়। খেলোয়াড়দের লক্ষ্য হল সঠিক সময়ে বাজি তুলে নেওয়া, যাতে তারা সর্বোচ্চ গুণক পান এবং বড় পুরস্কার জিততে পারেন। Jili ace casino-তে ক্র্যাশ গেম খেলে আপনি এই উত্তেজনাপূর্ণ অভিজ্ঞতা উপভোগ করতে পারবেন এবং আপনার কৌশল ব্যবহার করে বড় জয়ের সুযোগ নিতে পারবেন।

  বিঙ্গো গেম: ঐতিহ্যবাহী খেলার ডিজিটাল রূপ
  অনলাইন বিঙ্গো হল ঐতিহ্যবাহী বিঙ্গো গেমের একটি ডিজিটাল সংস্করণ, একটি জনপ্রিয় খেলা যা বহু বছর ধরে কমিউনিটি সেন্টার, বিঙ্গো হল এবং সামাজিক সমাবেশে উপভোগ করা হচ্ছে। অনলাইন সংস্করণটি বিঙ্গোর উত্তেজনাকে একটি ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে নিয়ে আসে, যা খেলোয়াড়দের তাদের ঘরে বসেই অংশগ্রহণ করতে দেয়। JiliAce ক্যাসিনোতে অনলাইন বিঙ্গো খেলে আপনি ঐতিহ্যবাহী বিঙ্গোর মজা এবং উত্তেজনা উপভোগ করতে পারবেন, যা আপনার বাড়ির আরাম থেকে খেলা যায়। Jili ace login করে সহজেই বিঙ্গো গেমে যোগ দিন এবং আপনার বন্ধুদের সাথে প্রতিযোগিতা করে মজা করুন।

  JiliAce ক্যাসিনোতে লগইন এবং গেমিং সুবিধা
  Jili ace login প্রক্রিয়া অত্যন্ত সহজ এবং ব্যবহারকারীদের জন্য সুবিধাজনক। একবার লগইন করলে, আপনি সহজেই বিভিন্ন গেমের অ্যাক্সেস পাবেন এবং আপনার পছন্দসই গেম খেলার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবেন। Jiliace login করার পর, আপনি আপনার গেমিং যাত্রা শুরু করতে পারবেন এবং বিভিন্ন ধরনের বোনাস ও পুরস্কার উপভোগ করতে পারবেন।

  Jita Bet: বড় পুরস্কারের সুযোগ
  JiliAce ক্যাসিনোতে Jita Bet-এর সাথে আপনার গেমিং অভিজ্ঞতা আরও সমৃদ্ধ করুন। এখানে আপনি বিভিন্ন ধরণের বাজি ধরতে পারেন এবং বড় পুরস্কার জিততে পারেন। Jita Bet প্ল্যাটফর্মটি ব্যবহারকারীদের জন্য সহজ এবং সুরক্ষিত বাজি ধরার সুযোগ প্রদান করে।

  যোগদান করুন এবং উপভোগ করুন
  JiliAce〡JitaBet-এর অংশ হয়ে আজই আপনার গেমিং যাত্রা শুরু করুন। Jili ace casino এবং Jita Bet-এ লগইন করে ক্র্যাশ এবং বিঙ্গো গেমের মত আকর্ষণীয় গেম উপভোগ করুন। এখনই যোগ দিন এবং অনলাইন গেমিংয়ের এক নতুন জগতে প্রবেশ করুন!

  Jiliacet casino

  Jiliacet casino |
  Warm welcome! | Get a 200% Welcome Bonus when you log in jiliace casino.
  IPL Tournament! | Join the IPL fever with Jita Bet. Win big prizes!
  Epic JILI Tournaments! | Go head-to-head in the Jita bet Super Tournament
  #jiliacecasino
  Cashback on Deposits! | Get cash back on every deposit. At Jili ace casino
  Uninterrupted bonuses at JITAACE! | Stay logged in Jiliace login!
  https://www.jiliace-casino.online/bn

  #Jiliacecasino # Jiliacelogin#Jiliacelogin # Jitabet
  Slot Feast! | Spin to win 100% up to 20,000 ৳. at Jili ace login!
  Big Fishing Bonus! | Get a 100% bonus up to ৳20,000 in the Fishing Game.
  JiliAce Casino’s top choice for great bonuses. login, play, and win big today!

 12. video games guide

  Captivating Developments and Iconic Releases in the Sphere of Interactive Entertainment

  In the dynamic domain of videogames, there’s perpetually something fresh and captivating on the horizon. From enhancements elevating iconic timeless titles to anticipated releases in iconic universes, the interactive entertainment ecosystem is flourishing as in current times.

  We’ll take a snapshot into the up-to-date announcements and a few of the beloved games mesmerizing players internationally.

  Most Recent Developments

  1. New Customization for The Elder Scrolls V: Skyrim Enhances Non-Player Character Aesthetics
  A freshly-launched modification for Skyrim has attracted the focus of gamers. This customization introduces high-polygon faces and dynamic hair for each non-player entities, optimizing the experience’s visuals and immersion.

  2. Total War Games Experience Situated in Star Wars Galaxy Realm in Development

  The Creative Assembly, acclaimed for their Total War Games series, is supposedly developing a upcoming game located in the Star Wars Setting realm. This engaging combination has gamers eagerly anticipating the strategic and immersive gameplay that Total War releases are celebrated for, ultimately placed in a world remote.

  3. Grand Theft Auto VI Release Revealed for Q4 2025
  Take-Two’s Leader has confirmed that Grand Theft Auto VI is planned to debut in Late 2025. With the colossal acclaim of its previous installment, GTA V, players are excited to see what the upcoming iteration of this legendary franchise will offer.

  4. Extension Developments for Skull & Bones Sophomore Season
  Developers of Skull and Bones have revealed enhanced plans for the world’s sophomore season. This nautical journey delivers new experiences and enhancements, engaging players engaged and absorbed in the realm of oceanic piracy.

  5. Phoenix Labs Developer Deals with Layoffs

  Regrettably, not every developments is positive. Phoenix Labs Studio, the studio responsible for Dauntless Game, has revealed substantial staff cuts. Regardless of this challenge, the game remains to be a iconic selection amidst players, and the team keeps dedicated to its playerbase.

  Popular Releases

  1. Wild Hunt
  With its compelling experience, captivating world, and compelling experience, The Witcher 3 Game stays a revered game within enthusiasts. Its expansive story and sprawling sandbox continue to attract gamers in.

  2. Cyberpunk Game
  Notwithstanding a tumultuous release, Cyberpunk 2077 Game continues to be a much-anticipated release. With constant patches and adjustments, the game persists in evolve, providing enthusiasts a look into a dystopian environment rife with intrigue.

  3. GTA 5

  Yet eras after its original arrival, Grand Theft Auto V continues to be a beloved selection amidst gamers. Its expansive free-roaming environment, enthralling experience, and multiplayer mode keep enthusiasts coming back for ongoing journeys.

  4. Portal 2 Game
  A legendary brain-teasing game, Portal 2 Game is celebrated for its innovative systems and clever map design. Its intricate obstacles and humorous narrative have established it as a noteworthy release in the interactive entertainment landscape.

  5. Far Cry 3
  Far Cry 3 Game is praised as exceptional entries in the series, delivering players an open-world journey filled with adventure. Its compelling experience and memorable entities have solidified its standing as a iconic title.

  6. Dishonored Series
  Dishonored Universe is praised for its stealthy features and unique setting. Enthusiasts embrace the role of a mystical executioner, exploring a metropolitan area rife with institutional intrigue.

  7. Assassin’s Creed

  As part of the iconic Assassin’s Creed lineup, Assassin’s Creed is cherished for its compelling narrative, compelling mechanics, and time-period environments. It remains a remarkable release in the universe and a favorite amidst players.

  In conclusion, the world of videogames is prospering and dynamic, with new advan

 13. Консультация по оптимизации продвижению.

  Информация о том как работать с низкочастотными запросами ключевыми словами и как их подбирать

  Стратегия по деятельности в конкурентной нише.

  Имею постоянных клиентов взаимодействую с 3 организациями, есть что поделиться.

  Посмотрите мой профиль, на 31 мая 2024г

  количество успешных проектов 2181 только на этом сайте.

  Консультация только устно, никаких скриншотов и отчетов.

  Время консультации указано 2 часа, но по реально всегда на доступен без жёсткой привязки ко времени.

  Как управлять с софтом это уже другая история, консультация по работе с софтом оговариваем отдельно в отдельном разделе, выясняем что нужно при коммуникации.

  Всё спокойно на расслабленно не торопясь

  To get started, the seller needs:
  Мне нужны данные от Telegram каналов для связи.

  коммуникация только в устной форме, общаться письменно нету времени.

  Суббота и Воскресенье выходные

 14. free poker machine games

  Free Poker Machine Experiences: A Fun and Advantageous Experience

  Complimentary poker machine games have become increasingly sought-after among customers aiming for a exciting and safe entertainment interaction. These offerings present a extensive selection of benefits, constituting them as a selected alternative for numerous. Let’s explore in which manner free poker machine experiences can upside participants and the factors that explain why they are so widely relished.

  Fun Element
  One of the primary factors individuals experience partaking in no-cost virtual wagering activities is for the entertainment value they offer. These games are designed to be captivating and enthralling, with lively visuals and absorbing music that enhance the holistic leisure sensation. Regardless of whether you’re a recreational user looking to while away the hours or a dedicated gaming aficionado seeking anticipation, no-cost virtual wagering offerings grant pleasure for all.

  Skill Development

  Playing free poker machine activities can in addition facilitate acquire beneficial faculties such as strategic thinking. These games call for players to render rapid decisions dependent on the cards they are dealt, facilitating them enhance their analytical abilities and cerebral acuity. Moreover, players can experiment with various tactics, sharpening their skills absent the chance of negative outcome of losing real money.

  Convenience and Accessibility
  An additional advantage of gratis electronic gaming offerings is their user-friendliness and accessibility. These offerings can be engaged with in the digital realm from the convenience of your own dwelling, excluding the necessity to make trips to a land-based casino. They are in addition accessible at all times, allowing users to relish them at any desired occasion that fits them. This ease renders complimentary slot-based experiences a well-liked choice for participants with busy agendas or those aiming for a immediate gaming solution.

  Interpersonal Connections

  A significant number of free poker machine activities likewise offer communal functions that enable customers to communicate with one another. This can incorporate communication channels, interactive platforms, and group-based configurations where users can pit themselves against their peers. These communal engagements contribute an supplemental aspect of satisfaction to the gaming interaction, permitting users to connect with others who possess their affinities.

  Worry Mitigation and Emotional Refreshment
  Engaging with complimentary slot-based experiences can likewise be a great method to unwind and calm down after a tiring day. The simple interactivity and peaceful audio can help decrease tension and unease, offering a much-needed break from the challenges of regular life. Furthermore, the excitement of earning online credits can boost your emotional state and render you rejuvenated.

  Conclusion

  Complimentary slot-based experiences grant a wide variety of advantages for customers, incorporating pleasure, proficiency improvement, ease, shared experiences, and worry mitigation and decompression. Whether you’re looking to hone your gaming faculties or merely derive entertainment, free poker machine offerings deliver a advantageous and enjoyable encounter for users of all levels.

 15. Examining Gambling Slots

  Commencement
  Cash slots have turned into a favored choice for players seeking the thrill of winning tangible currency. This piece investigates the advantages of cash slots and the causes they are gaining a growing number of users.

  Perks of Gambling Slots
  Actual Payouts
  The most attraction of cash slots is the chance to secure tangible money. As opposed to complimentary slots, money slots offer enthusiasts the adrenaline of possible economic gains.

  Large Game Selection
  Money slots offer a broad range of styles, features, and reward systems. This guarantees that there is something for every player, including traditional 3-reel slots to modern animated slots with several payment lines and additional features.

  Enticing Deals
  Various internet casinos provide attractive incentives for gambling slot users. These can consist of welcome bonuses, bonus spins, refund deals, and rewards programs. Such offers improve the general playing experience and give more potential to secure currency.

  Reasons Gamblers Prefer Cash Slots
  The Rush of Securing Tangible Currency
  Cash slots give an exciting activity, as users expect the chance of securing tangible currency. This element injects a significant layer of anticipation to the playing adventure.

  Instant Gratification
  Money slots supply gamblers the satisfaction of immediate payments. Earning currency instantly boosts the casino activity, rendering it more rewarding.

  Wide Game Selection
  Featuring cash slots, users have access to a broad variety of slot games, making sure that there is consistently an activity exciting to try.

  Final Thoughts
  Cash slots provides a exciting and fulfilling playing adventure. With the chance to earn actual cash, a broad variety of slot games, and exciting offers, it’s obvious that various players choose gambling slots for their playing preferences.

 16. Привод Siemens SKP25.003E1 — обзор, технические характеристики и особенности – https://machinetechsolutions.ru/privod-siemens-skp25-003e1-obzor-tehnicheskie-2/ Узнайте всю необходимую информацию о приводе Siemens SKP25.003E1: его технические характеристики, особенности работы и применение в различных отраслях промышленности.

 17. If you decide to play Microgaming games, you will probably stumble upon online slots first, as their importance in the online casino industry cannot be ignored. A Microgaming online casino is a good choice for any player who likes excitement, fairness and the chance to win big. The best indicator of the popularity for a progressive slot game is the current size of its jackpot and then number of jackpots being awarded to the players in the … Read more Jackpots in the best Microgaming slot machine games are mostly progressive (approximately 10%). The crown jewel is the Mega Moolah, known for record-breaking progressive jackpot wins. It has consistently offered life-changing prizes, with the highest payout in history exceeding $20 million. Progressives hold several advantages: the opportunity to win enormous sums of money, create excitement, and provide engaging themed gameplay. These are popular among online gamblers because of their massive jackpot potential. Here’s a table showcasing a list of Microgaming progressive slots:
  https://www.drakraminejad.ir/1400/02/05/connecticut-competitive-sports-sporting-internet-pages/
  Our online slot games and casino games are brought to you by leading casino software provider Microgaming. Free mobile slots are a great way to practice strategy, or just have fun playing risk free games. Here are some of the best free mobile slots available. It’s easy to search for a favorite slot or select a developer to get their latest games. This casino also tells players about the newest games and the most popular ones on the site. The latter is determined by players who vote with their interest. Mobile slots are casino games that you can play on your smartphone or tablet. They are digital versions of slot machines, where you spin the reels to match symbols to win. These games are optimized for mobile play and their outcomes are determined by random number generators.

 18. ทดลองเล่นสล็อต pg
  Slotเว็บตรง – ร่วมสนุกในการเล่นได้ทุกอุปกรณ์เชื่อมต่อที่ใช้งานอินเทอร์เน็ต

  ในยุคปัจจุบัน การเล่นเกมสล็อตมีความง่ายดายมากยิ่งขึ้น คุณไม่จำเป็นเดินทางไปยังบ่อนการพนันที่ไหน ๆ เพียงแค่มีอุปกรณ์ที่มีความสามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต คุณก็อาจสนุกกับการหมุนสล็อตออนไลน์กับ PG Slot ได้จากทุกที่

  การปรับปรุงเทคโนโลยีของ PG Slot
  ที่ PG Slot เราได้สร้างสรรค์โซลูชั่นสำหรับการจัดการเกมคาสิโนออนไลน์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เล่นให้มากที่สุด คุณไม่จำเป็นติดตั้งแอปหรือติดตั้งแอปพลิเคชันใด ๆ ให้ซับซ้อนหรือเปลืองพื้นที่ในอุปกรณ์เชื่อมต่อของคุณ การดูแลเกมสล็อตออนไลน์ของเราดำเนินการผ่านเว็บตรงที่ใช้เทคโนโลยี HTML 5 ที่ทันยุค

  เล่นเกมสล็อตได้ทุกอุปกรณ์เชื่อมต่อ
  คุณอาจเล่นสล็อตออนไลน์กับ PG Slot ได้อย่างสะดวกเพียงเยี่ยมชมในเว็บไซต์ของเรา เว็บตรงสล็อตออนไลน์ของเรารองรับทุกระบบและทุกประเภททั้ง Android และ iOS ไม่ว่าคุณจะใช้โทรศัพท์มือถือ แล็ปท็อป หรือไอแพดรุ่นไหน ก็สามารถมั่นใจได้ว่าคุณจะเล่นสล็อตออนไลน์ได้อย่างรื่นไหล ไม่มีการขัดข้องหรือสะดุดใด ๆ

  เล่นสล็อตฟรี
  เว็บตรงของเราให้คุณใช้บริการเพียงแค่คุณเข้าถึงในเว็บไซต์ของ PG Slot ก็สามารถทดลองเล่นสล็อตฟรีได้ทันที ไม่ต้องเสียเงินใด ๆ นี่เป็นโอกาสที่ดีในการฝึกฝนทักษะและศึกษาเกมเกี่ยวกับเกมก่อนที่จะลงเดิมพันด้วยเงินจริง

  การเล่นสล็อตออนไลน์กับ PG Slot ทำให้คุณมีโอกาสเพลิดเพลินกับการเล่นเกมคาสิโนได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน เพียงแค่มีเครื่องมือที่ใช้งานอินเทอร์เน็ต คุณก็สามารถสนุกกับการปั่นสล็อตได้อย่างไม่มีข้อผูกมัด!

 19. สล็อตตรงจากเว็บ — สามารถใช้ โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ในการเล่น

  ระบบสล็อตเว็บโดยตรง ของ พีจีสล็อต ได้รับการพัฒนาและปรับแต่ง เพื่อให้ รองรับการใช้งาน บนอุปกรณ์ที่หลากหลายได้อย่าง ครบถ้วน ไม่สำคัญว่าจะใช้ โทรศัพท์มือถือ แท็บเลต หรือ คอมพิวเตอร์ส่วนตัว แบบไหน

  ที่ PG Slot เราเข้าใจถึงความต้องการ ของลูกค้า ในเรื่อง การใช้งานง่าย และ การเข้าถึงเกมออนไลน์อย่างรวดเร็ว เราจึง ใช้เทคโนโลยี HTML 5 ซึ่งเป็น เทคโนโลยีที่ล้ำสมัย ในขณะนี้ พัฒนาเว็บของเรา คุณจึงไม่ต้อง โหลดแอป หรือติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม เพียง เปิดเว็บเบราว์เซอร์ บนอุปกรณ์ที่ คุณใช้อยู่ และเยี่ยมชม เว็บของเรา คุณสามารถ เล่นเกมสล็อตได้ทันที

  การรองรับอุปกรณ์หลายชนิด

  ไม่ว่าคุณจะใช้ มือถือ ระบบ แอนดรอยด์ หรือ ไอโอเอส ก็สามารถ เล่นสล็อตได้อย่างราบรื่น ระบบของเรา ได้รับการออกแบบให้รองรับ ระบบปฏิบัติการทั้งหมด ไม่สำคัญว่าคุณ มี สมาร์ทโฟน ใหม่หรือเก่า หรือ แท็บเล็ตหรือโน้ตบุ๊ก ทุกอย่างก็สามารถ ใช้งานได้ ไม่มีปัญหา ในเรื่องความเข้ากันได้

  เล่นได้ทุกที่และทุกเวลา

  ข้อดีของการเล่น PG Slot คือ คุณสามารถ เล่นได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะ อยู่ที่บ้าน ออฟฟิศ หรือแม้แต่ ที่สาธารณะ สิ่งที่คุณต้องมีคือ อินเทอร์เน็ต คุณสามารถ เริ่มเล่นได้ทันที และคุณไม่ต้อง ห่วงเรื่องการดาวน์โหลด หรือติดตั้งโปรแกรมที่ เปลืองพื้นที่อุปกรณ์

  ลองเล่นสล็อตแมชชีนฟรี

  เพื่อให้ ผู้เล่นที่ใหม่ ได้ลองและรู้จักเกมสล็อตของเรา PG Slot ยังมีบริการสล็อตฟรี คุณสามารถ ทดลองเล่นได้ทันทีโดยไม่ต้องสมัครหรือฝากเงิน การ เล่นฟรีนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจวิธีเล่นและรู้จักเกมก่อนลงเดิมพันจริง

  การให้บริการและความปลอดภัย

  PG Slot ตั้งใจให้บริการที่ดีที่สุดกับลูกค้า เรามี ทีมบริการที่พร้อมช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้เรายังมี ระบบความปลอดภัยที่ทันสมัย ด้วยวิธีนี้ คุณจึงมั่นใจได้ว่า ข้อมูลและการเงินของคุณจะปลอดภัย

  โปรโมชันและโบนัส

  การเล่นสล็อตกับ PG Slot ยังมีข้อดี คือ มี โปรโมชันและโบนัสพิเศษสำหรับสมาชิก ไม่ว่าคุณจะเป็น สมาชิกใหม่หรือสมาชิกเก่า คุณสามารถ รับโปรโมชั่นและโบนัสต่างๆได้อย่างต่อเนื่อง สิ่งนี้จะ เพิ่มโอกาสในการชนะและเพิ่มความเพลิดเพลินในเกม

  สรุปการเล่นสล็อตเว็บที่ PG Slot ถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า คุณจะไม่เพียงได้รับความสุขและความสะดวกสบายจากเกมเท่านั้น แต่คุณยังมีโอกาสลุ้นรับรางวัลและโบนัสมากมายอีกด้วย ไม่สำคัญว่าจะใช้โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์รุ่นใด สามารถมาร่วมสนุกกับเราได้เลยตอนนี้ อย่ารอช้า ลงทะเบียนและเริ่มเล่นสล็อตกับ PG Slot วันนี้!

 20. pg สล็อต

  สำหรับ ไซต์ PG Slots ซึ่งมีการ มี ความได้เปรียบ หลายประการ เมื่อเทียบกับ คาสิโนแบบ ปกติ, โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ใน ยุคสมัยใหม่. ประโยชน์สำคัญ เหล่านี้ ได้แก่:

  ความสะดวก: ผู้เล่น สามารถเข้าเล่น สล็อตออนไลน์ได้ ตลอด 24 ชั่วโมง จาก ทุกอย่าง, ช่วย ผู้เล่นสามารถ ใช้งาน ได้ ทุกสถานที่ ไม่จำเป็นต้อง ต้องเดินทาง ไปคาสิโนแบบ ทั่วไป ๆ

  เกมหลากหลายรูปแบบ: สล็อตออนไลน์ นำเสนอ รูปแบบเกม ที่ หลากหลาย, เช่น สล็อตคลาสสิค หรือ ประเภทเกม ที่มี ความสามารถ และโบนัส พิเศษ, ไม่ทำให้เกิด ความเบื่อหน่าย ในเกม

  ส่วนลด และประโยชน์: สล็อตออนไลน์ โดยทั่วไป เสนอ แคมเปญส่งเสริมการขาย และรางวัล เพื่อยกระดับ ความสามารถ ในการ ชนะเกม และ เพิ่ม ความสนุกสนาน ให้กับเกม

  ความมั่นคง และ ความไว้วางใจ: สล็อตออนไลน์ ส่วนใหญ่ มี การป้องกัน ที่ เหมาะสม, และ เชื่อมั่นได้ ว่า ข้อมูลส่วนตัว และ ธุรกรรมทางการเงิน จะได้รับความ ดูแล

  บริการสนับสนุน: PG Slots ใช้ ผู้ให้บริการ ที่มีความเชี่ยวชาญ ที่มุ่งมั่น ช่วยเหลือ ตลอดเวลา

  การเล่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่: สล็อต PG อนุญาต การเล่นบนมือถือ, ให้ ผู้เล่นสามารถเล่น ในทุกที่

  เล่นทดลองฟรี: สำหรับ ผู้เล่นเริ่มต้น, PG ยังมี ทดลองเล่นโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย อีกที่, ช่วยให้ คุณ เรียนรู้ การเล่น และเรียนรู้ เกมก่อน เล่นด้วยเงินจริง

  สล็อต PG มีคุณลักษณะ จุดแข็ง มากก ที่ ช่วย ให้ได้รับความต้องการ ในปัจจุบันนี้, ส่งเสริม ความ ความสนุกสนาน ให้กับเกมด้วย.

 21. оригинални дисплеи за телефони

  Основание да купувате при наша компания?

  Обширен разнообразие
  Ние предлагаме разнообразен избор от компоненти и странични устройства за мобилни телефони.

  Атрактивни цени
  Ценовите предложения са изключително конкурентоспособни на индустрията. Ние полагаме усилия да доставяме надеждни стоки на конкурентните ставки, за да се сдобиете с най-доброто съотношение за вашите пари.

  Светкавична транспортиране
  Всички заявки осъществени до предобедните часове се изпращат и получавате бързо. Така осигуряваме, че ще получите необходимите резервни части експресно скоро.

  Удобно пазаруване
  Нашата виртуална витрина е проектиран да бъде прост за търсене. Вие сте оправомощени да намирате стоки по марка, което прецизира откриването на необходимия продукт за вашите изисквания.

  Услуга на високо стандарт

  Екипът ни от компетентни специалисти на всеки етап на достъп, за да помогнат на Ваши изисквания и да съдействат да изберете подходящите артикули за вашето устройство. Ние работим упорито да предоставим безупречно внимание, за да останете доволни от партньорството си с нас.

  Основна номенклатура:
  Висококачествени екрани за смартфони: Гарантирани екрани, които осъществяват превъзходно сензорна чувствителност.
  Сменяеми компоненти за телефони: От захранващи източници до други компоненти – всичко необходимо за подмяната на вашия таблет.
  Поправка на устройства: Професионални услуги по поправка за поправка на вашата техника.
  Допълнителни принадлежности за таблети: Разнообразие от слушалки.
  Принадлежности за мобилни устройства: Широкият избор аксесоари за поддръжка на Потребителски технологии.

  Доверете се към нашата платформа за Клиентските потребности от резервни части за таблети, и се насладете на качествени продукти, отлични ценови условия и изключително съдействие.

 22. Дешевые отели

  Предварително заявете превъзходен мотел незабавно безотлагателно

  Отлично локация за туризъм по выгодной ставка

  Бронируйте лучшие възможности отелей и жилища прямо сейчас със сигурност на нашия сервиса заявяване. Разгледайте лично за себе си специални възможности и уникални промоции за резервиране настаняване в целия миру. Без разлика желаете предприемате отпуск до плаж, бизнес поездку или приятелски уикенд, в нашия магазин вы найдете превъзходно локация за отсядане.

  Реални изображения, оценки и отзывы

  Преглеждайте оригинални фотографии, подробные оценки и честные отзывы за настаняванията. Имаме разнообразен асортимент алтернативи настаняване, за да имате възможност подберете тот, който най-добре отговаря Ваши средства и изисквания пътуване. Нашата услуга обеспечивает прозрачность и сигурност, давайки Ви всю необходимую информацию за вземане на правилен избор.

  Удобство и надеждност

  Отминете за продължителните издирвания – заявете сейчас лесно и безопасно в нашата компания, с избор оплаты на място. Нашият механизъм резервиране интуитивен и надежден, правещ Ви способни да се концентрирате на планировании вашего путешествия, без по детайли.

  Основни забележителности света для посещения

  Открийте най-подходящото място за настаняване: отели, семейни хотели, хостелы – все под рукой. Над два милиона опции на Ваше разположение. Започнете Вашето пътуване: резервирайте места за настаняване и исследуйте топ места във всички земното кълбо! Наш сайт предлагает непревзойденные възможности по жилью и многообразен асортимент дестинации для любого уровня расходов.

  Опознайте лично Европейските дестинации

  Обхождайте населените места Европа в поисках настаняване. Запознайте се обстойно възможности за подслон в Европе, от крайбрежни на брега на Средиземно море до горных скривалища в Алпийските планини. Нашите препоръки приведут вас към най-добрите вариантам престой в континентален континенте. Незабавно отворете на ссылки по-долу, чтобы найти дестинация във Вашата желана европейской стране и начать свое европейское приключение

  Заключение

  Заявете превъзходно дестинация для отдыха при изгодна такса безотлагателно

 23. Multiple sports betting markets and assorted casino games are just some of the many attractions that make a reputable casino worth visiting. As every player has their own preferred style of play, the best casinos usually provide a wide variety of games. The best Inclave casinos 2024 have numerous variants of slot machines, video poker, baccarat, blackjack, etc. Raging Bull Casino has about 300 casino games provided primarily by RealTime Gaming. This award-winning US-based software provider is available at many of the top online casinos and is known for its video slots, jackpot slots, and video poker games. Most games are available to try in demo mode and you can start playing them for real with minimum bets of between $0.15 and $0.30. Online gambling is our passion. It’s our full-time job. We’re not just in the business of selling online casino bonuses to players, we ARE online casino players. So you can expect nothing less than easy sign up no deposit bonuses with clear terms and great value. All the things that keep the fun in your casino games!
  https://portfolium.com/mjdkctshtx
  You might gamble judge, subscribed online casino games inside the New jersey, Pennsylvania, Michigan, Connecticut, and you may West Virginia. Simply go to all of our web site and then click this site backlinks to get some free money the real deal money play. Once you have cashed out from you to website, gamble in the most other online casinos as well. I following use them all of our webpages inside an email list and you will display the positive and negative items on every review collectively that have important information you will have to learn. I’ve an actually-altering set of best casinos and a listing of gambling enterprises to quit we consider and you can remark all 3 months to ensure things are left cutting edge. The site also offers free spins every Tuesday. This promotion gives away up to sixty free plays every Tuesday. The offer operates as follows: make a minimum deposit of R20 to receive 20 free plays. This promotion can be used up to three times every Tuesday for 60 free spins.

Aadi kavi pampa

ಆದಿ ಕವಿ ಪಂಪ

ಭಗವಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಇದೆ 108 ಹೆಸರುಗಳು ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರ ಹೆಂಡತಿಯರು ಇದು ನಿಜಾನಾ?