in

ರಾವಣ- ಅದ್ಭುತ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ನಾಯಕ

ರಾವಣ ಹಿಂದೂ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಂಕಾದ ಪೌರಾಣಿಕ ಬಹು-ತಲೆಯ(ಹತ್ತು ತಲೆಯಿದ್ದ) ರಾಕ್ಷಸ-ರಾಜ. ಹತ್ತು ತಲೆ ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ತೋಳುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರಾವಣನು ತಾನು ಬಯಸಿದ ಯಾವುದೇ ರೂಪಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಬಹುದಾದ ವರವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದನು.”ರಾವಣ” ಎಂಬ ಪದದ ಅರ್ಥ “ಘರ್ಜನೆ”. ಈ ಹೆಸರಿನ ಹೊರತಾಗಿ, ರಾವಣನನ್ನು ಇತರ ಹೆಸರುಗಳಿಂದಲೂ ಸಂಬೋಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ದಾಸನಾನಾ, ರವುಲಾ, ಲಂಕೇಶ್ವರ, ಲಂಕೇಶ್ವರನ್, ದಾಸಿಸ್ ರಾವಣ, ದಾಸಿಸ್ ಸಕ್ವಿತಿ ಮಹಾ ರಾವಣ, ರಾವಣೇಶ್ವರನ್ ಮತ್ತು ಈಲಾ ವೆಂಧರ್.ರಾವಣನು ಅರ್ಧ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ರಾಕ್ಷಸನಾಗಿದ್ದನು. ಅವರ ತಂದೆ ವಿಶ್ವಶ್ರವ, ಪುಲಸ್ತ್ಯ ಕುಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಋಷಿ, ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಕೈಕಾಸಿ ರಾಕ್ಷಸ ಕುಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು.ಅತ್ಯಂತ ಪೂಜ್ಯ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದ ರಾವಣನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಮರ ಕಲೆಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು.

ರಾವಣನಿಗೆ ಹತ್ತು ತಲೆಗಳಿವೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದಿರುವ ಸತ್ಯ, ಮತ್ತು ಇದು ಅವನಿಗೆ ಜ್ಞಾನದ ವಿಶೇಷ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ನೀಡಿತು ಎಂದು ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 10 ತಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಎಂದರೆ ಅವನು ಬಹಳ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳವನು ಮತ್ತು ಆ ತರ್ಕದಿಂದ, ಆಡಳಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ರಾಜ ಎಂದು ಊಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಏಳು ಪುಸ್ತಕಗಳಿವೆ, ಅವರ ಕರ್ತೃತ್ವವು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಇವೆ, ಆ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ವೈದ್ಯನಾಗಿದ್ದರು  ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಅವರು ಪತ್ನಿಯ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಪರಿಹಾರಗಳ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ರಾವಣ- ಅದ್ಭುತ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ನಾಯಕ

ಅವರು ಕ್ರೀಡೆ, ಶಾಲೆ, ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ತೋರಿದ ಸುಸಂಗತ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವರು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಅನೇಕ ವರಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಅದು ಅವರನ್ನು ಅಜೇಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು. ದೇವರುಗಳಿಗೂ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅವನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಅನ್ವೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಅನೇಕ ಜನರನ್ನು ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯನ್ನು ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡಿದರು. ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಕಥೆಯು ಹೆಚ್ಚು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ.ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ಹಾದಿಯನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬದಲಿಸಿದ ಈ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ರಾಕ್ಷಸ ರಾಜನ ಬಗ್ಗೆ ರಾಮಾಯಣ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ, ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣವು ರಾಕ್ಷಸ ರಾಜನನ್ನು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ಪ್ರಬಲ ನಿರಂಕುಶಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ, ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ದೇವರುಗಳನ್ನು ಸುಲಿಗೆಯಾಗಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದ. ರಾಮನ ಪತ್ನಿ ಸೀತಾಳನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಮ ಮತ್ತು ಅವನ ಸಹೋದರ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಮೇಲೆ ಪ್ರತೀಕಾರ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವನು ತನ್ನ ಸಹೋದರಿ ಶೂರ್ಪನಖನ ಮೂಗನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದನು.ರಾವಣನು ರಾಕ್ಷಸ (ಅಸುರ ಅಥವಾ ರಾಕ್ಷಸ) ಜನಿಸಿದಾಗ, ಅವನು ಒಬ್ಬ ಪ್ರತಿಭೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದನು – ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವಿದ್ವಾಂಸ, ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ಸಂಗೀತಗಾರ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾವಣಹತ (ವೀಣಾ ವೈವಿಧ್ಯ) ದಲ್ಲಿನ ಪರಾಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಮತ್ತು ಮೂರು ಲೋಕಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಆಳಿದವನು.

ರಾವಣಹತ ಎಂಬ ಪುರಾತನ ವಾದ್ಯವು ರಾವಣನ ವೀಣಾ ನುಡಿಸುವ ಈ ಕಥೆಯಿಂದ ವಿಕಸನಗೊಂಡಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ರಾಮ-ರಾವಣ ಯುದ್ಧ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಹನುಮಾನ್ ಈ ಉಪಕರಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಉತ್ತರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಂದರು ಎಂದು ಪುರಾಣ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಸಂಗಿಕವಾಗಿ, ಈ ಉಪಕರಣವನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಭಾರತದ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನುಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿನ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ರಾವಣಸ್ಟ್ರಾನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ರಾವಣ- ಅದ್ಭುತ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ನಾಯಕ

ಲಂಕಾ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ನಗರವಾಗಿದ್ದು, ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿ ವಿಶ್ವಕರ್ಮರಿಂದಲೇ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಮತ್ತು ದೇವತೆಗಳ ಖಜಾಂಚಿಯಾಗಿರುವ ಕುಬೇರ ಅವರ ಮನೆಯಾಗಿತ್ತು. ನಂಬಿಕೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ರಾವಣನು ಕ್ರೂರ ಆಡಳಿತಗಾರನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಲ ಸಹೋದರ ಕುಬೇರ ಅವರಿಂದ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾವನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಂಡರೂ, ಅವರು ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ರಾಜನೆಂದು ಸಾಬೀತಾಯಿತು. ಅವನ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಲಂಕಾ ಪ್ರವರ್ಧಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿತು ಮತ್ತು ರಾವಣನು ಮಾನವರು, ಆಕಾಶ ಮತ್ತು ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಸರಣಿ ಅಭಿಯಾನಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದನು.ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಅವರ ಆಳ್ವಿಕೆಯು ಲಂಕಾದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಯುಗವೆಂದು ದಾಖಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ಅವನನ್ನು ಶಿವ ದೇವರ ಧರ್ಮನಿಷ್ಠ ಅನುಯಾಯಿ, ಮಹಾನ್ ವಿದ್ವಾಂಸ, ಸಮರ್ಥ ಆಡಳಿತಗಾರ ಮತ್ತು ಅವೀನಾದ ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾವಣನು ತನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕೈಲಾಶ್ ಪರ್ವತವನ್ನು ಶ್ರೀಲಂಕಾಕ್ಕೆ ತರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದನೆಂದು ಕಥೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅವನು ಪರ್ವತವನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿದಾಗ, ಶಿವನು ಅವನ ದುರಹಂಕಾರದಿಂದ ಕೋಪಗೊಂಡನು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿದನು, ರಾವಣನನ್ನು ಬಲೆಗೆ ಬೀಳಿಸಿದನು. ಲಂಕಾ ರಾಜನು ತನ್ನ ಒಂದು ತೋಳನ್ನು ಹರಿದು ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯವೊಂದನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ, ತಂತಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತುಹಾಕಿದನು. ಅವರು ಹೊಸದಾಗಿ ಆವಿಷ್ಕರಿಸಿದ ರಾವಣಹಟ್ಟವನ್ನು ಶಿವನ ಸ್ತುತಿಗೀತೆಗಳನ್ನು ಹಾಡಲು ಬಳಸಿದರು. ಅಂತಹ ಸೌಂದರ್ಯದ ಸಂಗೀತವನ್ನು ರಚಿಸಿದರು,ಇದರಿಂದ  ಶಿವನು ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟನು ಮತ್ತು ಅವನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿದನು. ಅವನು ದೇವಗಾನದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದನು, ಏಕೆಂದರೆ ಅವನ ಅಜ್ಜ, ಪುಲಸ್ತ್ಯ ಮುನಿ, ಬ್ರಹ್ಮನ ಹತ್ತು ಪ್ರಜಾಪತಿ ಅಥವಾ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಪುತ್ರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾಗಿದ್ದನು ಮತ್ತು ಮನು ಯುಗದಲ್ಲಿ ಸಪ್ತರಿಷಿ ಅಥವಾ ಏಳು ಮಹಾ ಋಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾಗಿದ್ದನು. ರಾವಣನ ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರಲ್ಲಿ ವಿಭೀಷಣ, ಕುಂಭಕರ್ಣ ಮತ್ತು ಅಹಿರಾವನ ಮತ್ತು ಮಲ ಸಹೋದರ ಕುಬೇರ.ರಾವಣನಿಗೆ ಅನೇಕ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೂರು ತಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಅಕ್ಸಾ, ಮತ್ತು ತನ್ನನ್ನು ಅಗೋಚರವಾಗಿ ಮಾಡುವ ಇಂದ್ರಜಿತ್ (ಅಕಾ ಮೇಘನಾಡ).

ರಾವಣನ ಅವನತಿಯು ಸೀತೆಯ ಸ್ವಯಂವರ (ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭ) ಕಾಲದಿಂದಲೇ ಸರಣಿ ಘಟನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಸೀತಾ ಎಂಬ ಸುಂದರ ಮತ್ತು ವಿಕಿರಣದ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಅವನು ಕಣ್ಣು ಹಾಕಿದ ಕ್ಷಣ, ಅವನಿಗೆ ಬೇರೇನನ್ನೂ ಯೋಚಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಪತ್ನಿ ಮಂದೋದರಿ ತುಂಬಾ ಸುಂದರ ಮಹಿಳೆ. ಆದರೂ, ಅವರು ಸೀತೆಯನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದ್ದರು.  

ರಾಮ, ಹೆಂಡತಿ ಸೀತಾ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣನು ಒಂದು ದಿನ ಕೊಂಚ ರಾಕ್ಷಸರಿಂದ ಪೀಡಿತವಾದ ಗೋದಾವರಿ ನದಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ  ಪಂಚವಟಿಯ ಬಳಿ ಬಂದರು. ಅದರಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬರು, ರಾವಣನ ಸಹೋದರಿ ಶೂರ್ಪನಕ ರಾಮನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು ಮತ್ತು ಅವಳು ಪ್ರತೀಕಾರವಾಗಿ ಸೀತೆಯ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದಳು. ಲಕ್ಷ್ಮಣನು ಮೊದಲು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ ಶೂರ್ಪನಕನ ಕಿವಿ ಮತ್ತು ಮೂಗನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದನು. ಇದರಿಂದ ಕೋಪಗೊಂಡ ರಾವಣನು  ಈ ಮೂವರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಲು ರಾಕ್ಷಸರ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದನು. ಮಹಾಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಮ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಸೋಲಿಸಿದನು. ನಂತರದಲ್ಲಿ ರಾಕ್ಷಸ ರಾಜನು ರಾಮನ ಮನೆಯನ್ನು ಹುಡುಕಿದನು, ಮತ್ತು ಜಿಂಕೆಯ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ರಾಮನು ವಿಚಲಿತನಾಗಿದ್ದಾಗ (ಜಿಂಕೆಯ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಇದದ್ದು ರಾವಣನ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಮಾರಿಚಾ).ಸೀತೆಯನ್ನು ಅಪಹರಿಸುವಾಗ ರಾವಣನು ಬಳಸಿದ ಪುಷ್ಪಕ ವಿಮಾನವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ? ಪುರಾಣದೊಳಗೆ, ರಾವಣನು ಕಂಡುಹಿಡಿದ ಹಾರುವ ವಸ್ತು ಅದು. ಈ ಕಥೆಯು ಅವನ ಜ್ಞಾನವು ಕೇವಲ ಔಷಧೀಯವಲ್ಲ, ಆದರೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರು ನಾವೀನ್ಯತೆಯ ಕಡೆಗೆ ಬಾಗಿದರು ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ವಾಹನದೊಂದಿಗೆ ಬಂದರು.ಸೀತೆಯನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿ, ತನ್ನ ವೈಮಾನಿಕ ರಥದಲ್ಲಿ ಲಂಕಾಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ  ಅವನ ಅರಮನೆಯ ಸುಂದರವಾದ ಅಶೋಕ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದನು.ಹಲವಾರು ರಾಕ್ಷಸರು ಕಾವಲು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವನು ಸೀತೆಯನ್ನು ಬಯಸಿದರೂ, ಅವಳನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಿರಲು ಅವನು ನಿರ್ಧರಿಸಿದನು. ಬದಲಾಗಿ, ಅವಳು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಮತ್ತು ಅವನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಸಿದ್ಧವಾಗುವ ತನಕ ಅವಳನ್ನು ಸೆರೆಯಲ್ಲಿಡಲು ಅವನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದನು.

ರಾವಣ- ಅದ್ಭುತ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ನಾಯಕ

ರಾಮನ ಪಡೆಗಳು ಮತ್ತು ರಾಕ್ಷಸರ ನಡುವಿನ  ಕದನಗಳ ಸರಣಿಯು ಅನುಸರಿಸಿತು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ರಾವಣನು ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿದನು, ಇತರ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ರಾಮ. ಒಂದು ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ, ರಾಮನು ರಾವಣನ ತಲೆಯನ್ನು ಬಾಣದಿಂದ ಕತ್ತರಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದನು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ರಾಮನ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾಣವು ರಾವಣನ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಬಡಿಯಿತು. ಬಾಣವು ನೇರವಾಗಿ ರಾಕ್ಷಸನ ಮೂಲಕ ಹೋಗಿ, ಸಮುದ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ ನೇರವಾಗಿ ರಾಮನ ಬತ್ತಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿತು. ರಾವಣನು ಸತ್ತುಹೋದನು ಮತ್ತು ಜಗತ್ತು ಭಯಾನಕ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಹೊರಬಂದಿತು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ (ಪುರೋಹಿತ) ಮಗನಾಗಿದ್ದ ರಾವಣನಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.

ರಾವಣ- ಅದ್ಭುತ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ನಾಯಕ

ರಾವಣ  ಅತ್ಯಂತ ಕಲಿತ ವಿದ್ವಾಂಸರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ರಾಮ ತನ್ನ ಸಹೋದರ ಲಕ್ಷ್ಮಣನನ್ನು ಸಾಯುತ್ತಿರುವ ರಾಕ್ಷಸ-ರಾಜನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಅವನಿಂದ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡನು.

ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅವರನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ರಾವಣನಿಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅವತಾರದಿಂದ ಸಾಯುವುದು ತನ್ನ ಅದೃಷ್ಟ ಎಂದು ರಾವಣನಿಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ಇದು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವನ ರಾಕ್ಷಸ ರೂಪವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.ಅವನು ಕೆಲವು ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರೂ, ಅದು ಅವನ ಅಸುರ ಗುಣದಿಂದಾಗಿ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಅಲ್ಲದೆ, ಅವರು ಯುದ್ಧಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಹೋರಾಡಿ ಸತ್ತರು.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಾವಣನನ್ನು ಪೂಜಿಸುವ ಹಲವಾರು ಸ್ಥಳಗಳಿವೆ. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಕಾಕಿನಾಡದಲ್ಲಿ ರಾವಣನು ಸ್ವತಃ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಬೃಹತ್ ಶಿವಲಿಂಗವಿದೆ. ಶಿವಲಿಂಗ ಮತ್ತು ರಾವಣ ಇಬ್ಬರೂ ಅಲ್ಲಿನ ಮೀನುಗಾರ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದ ಕಾನ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾವಣ ದೇವಾಲಯವಿದೆ, ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಅಲ್ವಾರ್ನಲ್ಲಿ ಜೈನ ದೇವಾಲಯವಿದೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ವಿದಿಶಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನೇತರನ್ ರಾವಣಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರಾಮದ ಸಾವಿರಾರು ಕನ್ಯಾಕುಬ್ಜಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ರಾವಣ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಪೂಜೆ (ಪೂಜೆ) ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ / ಭೋಗ್ (ತ್ಯಾಗದ ಆಚರಣೆ) ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಶ್ರೀಲಂಕಾದವರು ರಾವಣನನ್ನು ದೇವರಂತೆ ಪೂಜಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ  ಅವರು ಅವರನ್ನು ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ರಾಜ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ, ಅವರು ಆಕ್ರಮಣಕಾರರನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದ ರಾಜ.  ಅವರಿಗೆ, ಅವನು ತನ್ನ ಹತ್ತು ತಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ರಾಜ.ಈ ರಾಕ್ಷಸ ರಾಜನ ಕಥೆ ಆಕರ್ಷಕ ಮತ್ತು ವಿಸ್ಮಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. 64 ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತ; ಸಂಗೀತಗಾರ ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷಿ, ಒಬ್ಬ ಪ್ರಬಲ ಅತಿಮಾರತಿ (ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಯೋಧರನ್ನು ಹೋರಾಡಬಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸೋಲಿಸಬಲ್ಲ ಯೋಧ), ಸಮರ್ಥ ಆಡಳಿತಗಾರ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಾಹಕರು. ಶಿವನ ಅಚಲ ಭಕ್ತ, ಶಿವನಿಂದಲೇ ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಪಡೆದವನು. ಈ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯ  ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚಲು ನಿಜಕ್ಕೂ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳಿವೆ.

What do you think?

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಗತ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು * ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ

GIPHY App Key not set. Please check settings

ಕೂದಲಿನ ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು ಪೋಷಣೆಯ ಗುಟ್ಟು

ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಜಲಧಾರೆಗಳು : ಹೇಮಾವತಿ