in

ಗಣೇಶನು ಇಲಿಯನ್ನೇರಿ ಸವಾರಿ ಮಾಡುವುದರ ಹಿಂದಿನ ದಂತಕಥೆ

ಗಣೇಶನು ಇಲಿಯನ್ನೇರಿ ಸವಾರಿ ಮಾಡುವುದರ ಹಿಂದಿನ ದಂತಕಥೆ
ಗಣೇಶನು ಇಲಿಯನ್ನೇರಿ ಸವಾರಿ ಮಾಡುವುದರ ಹಿಂದಿನ ದಂತಕಥೆ

ದೇವರುಗಳ ವಾಹನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ಆದರೆ ಯಾಕೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಪಕ್ಷಿಗಳು ವಾಹನಗಳು ಯಾಕೆ?

ಅದರ ಹಿಂದೆ ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಗಳಿವೆ.

ಇವತ್ತು ಗಣೇಶನ ವಾಹನ ಇಲಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ.

ಗಣೇಶ ನೋಡಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ದೇಹ, ಇಲಿ ಚಿಕ್ಕ ದೇಹ. ಆದ್ರೂ ಗಣೇಶ ಇಲಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗುವುದೇ ಚಂದ.

ಗಣೇಶನು ಇಲಿಯ ಮೇಲೇಕೇ ಸವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ..?

ಗಣೇಶನು ಇಲಿಯನ್ನೇರಿ ಸವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಇಲಿಯು ಗಣೇಶನ ವಾಹನ. ಆದರೆ ಇದು ಶಾಪಗ್ರಸ್ಥ ಇಲಿಯೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ..? ಗಣೇಶನು ಇಲಿಯನ್ನೇಕೇ ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಂಡನು ಗೊತ್ತಾ..? ಗಣೇಶನು ಇಲಿಯನ್ನೇರಿ ಸವಾರಿ ಮಾಡುವುದರ ಹಿಂದಿನ ದಂತಕಥೆ ಹೀಗಿದೆ..

ಗಣೇಶನು ಇಲಿಯನ್ನೇರಿ ಸವಾರಿ ಮಾಡುವುದರ ಹಿಂದಿನ ದಂತಕಥೆ

ದಂತಕಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸೌಭರಿ ಋಷಿಯು ಸುಮೇರು ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ಆಶ್ರಮವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದಳು ಮತ್ತು ಪರಿಶುದ್ಧಳಾಗಿದ್ದಳು. ಯಕ್ಷ ಅಥವಾ ಗಂಧರ್ವ ಎಲ್ಲರೂ ಅವಳ ರೂಪದಿಂದ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಒಮ್ಮೆ ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಗಂಧರ್ವರು ಋಷಿಯ ಪತ್ನಿ ಮನೋಮಯಿಯನ್ನು ಅಪಹರಿಸಲು ಯೋಚಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಮನೋಮಯಿಯ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸೌಭರಿಯ ಪತ್ನಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕ್ರೌಂಚನೆಂಬ ಶಕ್ತಿಯುತ ಮತ್ತು ದುಷ್ಟ ಗಂಧರ್ವ ಇದ್ದನು, ಅವನು ತನ್ನನ್ನು ತಡೆಯಲಾರದೆ ಸೌಭರಿ ಋಷಿಯ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಅಪಹರಿಸಲು ಮುಂದಾದನು.

ಕ್ರೌಂಚ ಆಶ್ರಮವನ್ನು ತಲುಪಿದ ತಕ್ಷಣ, ಅವನು ಮನೋಮಯಿಯ ಕೈಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ತನ್ನ ಬಳಿ ಸೆಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು. ಆಗ ಸೌಭರಿ ಋಷಿಯು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದನು ಮತ್ತು ದುಷ್ಕೃತ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ, ಅವನ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಮಿತಿಮೀರಿತು. ಸೌಭರಿ ಋಷಿ ಕ್ರೌಂಚನನ್ನು ಕುರಿತು, ‘ನೀನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಕಳ್ಳನಂತೆ ಅಪಹರಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದೀಯ, ಇಂದಿನಿಂದ ನೀನು ಇಲಿಯಾಗಬೇಕು. ನೀವು ಭೂಮಿಯೊಳಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಕದಿಯುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಾಗಲಿ ಎಂದು ಶಾಪವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ.

ಶಾಪಗ್ರಸ್ತನಾದ ಕ್ರೌಂಚನು ಋಷಿಯನ್ನು ಕುರಿತು, ಕಾಮದೇವನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಹಾಳಾಗಿತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅಂತಹ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನೀವು ಕರುಣಾಮಯಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ಋಷಿಯು ನಾನು ನೀಡಿದ ಶಾಪವನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಶಾಪದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. 

ಬಳಿಕ ಕ್ರೌಂಚ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದಾಗ, ವಾಮದೇವ ಮುನಿಗಳು ಶಾಂತರಾಗಿ. ಒಮ್ಮೆ ಕೊಟ್ಟ ಶಾಪ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನೀನು ಶಿವನ ಮಗನಾದ ಗಣೇಶನ ವಾಹನವಾಗು, ಆಗ ನೀನು ಶಾಪದಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗುವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಗಣೇಶನು ಇಲಿಯನ್ನೇರಿ ಸವಾರಿ ಮಾಡುವುದರ ಹಿಂದಿನ ದಂತಕಥೆ

ಮುಂದೆ ಅವನು ಶಾಪವನ್ನು ಮರೆತು, ಕ್ರೌಂಚ ಸಾಧಾರಣ ಇಲಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಬೃಹತ್ತಾಕಾರದ ಇಲಿಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು, ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವುದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಋಷಿ ಪರಾಶರರು ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವ ಈ ಇಲಿ. ಅವರ ಗುಡಿಸಲನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಎಲ್ಲರ ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಪಠ್ಯಗಳನ್ನು ಕಡಿದು ಹಾಕಿದನು. ಭಗವಾನ್‌ ಗಣೇಶನು ಕೂಡ ಇದೇ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದನು. ಮಹರ್ಷಿ ಪರಾಶರರು ಇಲಿಯ ಕೃತಿಯನ್ನು ಗಣೇಶನಿಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಆಗ ಗಣೇಶನು ದುಷ್ಟ ಇಲಿಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಯೋಚಿಸಿದನು.

ಆಗ ಗಣಪತಿ ಬಪ್ಪ ಇಲಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ತನ್ನ ಕುಣಿಕೆಯನ್ನು ಎಸೆದನು. ಅದು ಇಲಿಯ ಗಂಟಲಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡು ಪಾತಾಳ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಯಿತು. ಕುಣಿಕೆಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಕ್ರೌಂಚ ಇಲಿ ನೋವನ್ನು ತಾಳಲಾರದೆ ಗಣೇಶನ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಂತಿತು. ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಆತ ಮೂರ್ಛೆ ಹೋಗಿದ್ದ. ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆದಾಗ, ಅವರು ಒಂದು ಕ್ಷಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಗಣೇಶನನ್ನು ಪೂಜಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಜೀವದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು.

ಗಣೇಶನು ಇಲಿಯನ್ನೇರಿ ಸವಾರಿ ಮಾಡುವುದರ ಹಿಂದಿನ ದಂತಕಥೆ

ಇಲಿಯ ಪೂಜೆಯಿಂದ ಗಣೇಶ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷಗೊಂಡನು ಮತ್ತು ವರವನ್ನು ಕೇಳುವಂತೆ ಹೇಳಿದನು. ನೀವು ಜನರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ನೀಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ದುಷ್ಟರ ನಾಶ ಮತ್ತು ಋಷಿಗಳ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಅವತರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನೀನು ನಿರಾಶ್ರಿತನಾದ ಕಾರಣ ನಿನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ನಿನ್ನ ಪೂಜೆಯಿಂದ ಸಂತೋಷಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನೀವು ನನ್ನ ಬಳಿ ಏನನ್ನಾದರೂ ವರವನ್ನು ಕೇಳಿ ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ತನ್ನ ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ ಕುಣಿಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆಯುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಗಣೇಶನಿಂದ ಜೀವ ಪಡೆದ ತಕ್ಷಣ, ಅಹಂ ಮತ್ತೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅದೇ ಅಹಂನಲ್ಲಿ ಅವನು ಗಣೇಶನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ನನಗೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಏನೂ ಬೇಡ. ಆದರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಆಸೆ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಆಸೆ ಈಡೇರಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅಹಂ ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಇಲಿಯಾದ ಕ್ರೌಂಚನ ಅಹಂಕಾರದ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಗಣೇಶನು ಮುಗುಳ್ನಕ್ಕನು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ನಿಜವಾಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ನನ್ನ ವಾಹನವಾಗುವಿರೇ ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ಇಲಿ ತಡಮಾಡದೆ ‘ತಥಾಸ್ತು’ ಎಂದಿತು. ಇದರ ನಂತರ ಗಣೇಶನು ಇಲಿಯನ್ನೇರಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಗಜಾನನ ತೂಕದಿಂದಾಗಿ ಅವನ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವೆನಿಸಿತು. ಅವನು ಗಣೇಶನ ಬಳಿ ನಿಮ್ಮ ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕೇಳುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ಗಣೇಶನು ತನ್ನ ದೇಹದಾಕಾರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲಿಯನ್ನೇರಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಕ್ರೌಂಚನು ತನ್ನ ಯಜಮಾನನಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಬಾರದು ಎಂದು ವರವನ್ನು ಪಡೆದನು. ಗಣೇಶನು ಇಲಿಯ ಮೇಲೆ ಕೂರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅವನ ಬುದ್ಧಿ ಬದಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅವನಿಂದ ಅಹಂಕಾರ ದೂರಾಯಿತು.

ಇಲಿ ಗಣೇಶನ ವಾಹನ. ಶಿವಪುರಾಣದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇಲಿಯ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡಿ ಶಂಕರ-ಪಾರ್ವತಿಯರ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನು ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಧನ್ಯವಾದಗಳು.

What do you think?

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಗತ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು * ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ

GIPHY App Key not set. Please check settings

ಒಣ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ನೆನೆಸಿಟ್ಟು ಆ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನ

ಒಣ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ನೆನೆಸಿಟ್ಟು ಆ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆ

ಭಾರತೀಯ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ರಾಮ್ ಸಿಂಗ್ ಕುಕಾ ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ ಸುಹಾಸಿನಿ ಗಂಗೂಲಿ ಜನ್ಮದಿನ

ಫೆಬ್ರುವರಿ ೩, ಭಾರತೀಯ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ರಾಮ್ ಸಿಂಗ್ ಕುಕಾ ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ ಸುಹಾಸಿನಿ ಗಂಗೂಲಿ ಜನ್ಮದಿನ