in

ಕಲಿಯುಗ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ?

ಕಲಿಯುಗ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ?
ಕಲಿಯುಗ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ?

ಕಲಿಯುಗ – ಕಲ್ಕಿಯು ಅವತಾರವೆತ್ತಿದ ಯುಗ ಎಂದು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ರಾಮಾಯಣ ನಡೆದದ್ದು ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ, ಮಹಾಭಾರತ ನಡೆದದ್ದು ದ್ವಾಪರಯುಗದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಯುಗಗಳ ನಂತರ, ಪ್ರಸಕ್ತ ಕಲಿಯುಗ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹಿಂದೂ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

ಕಲಿಯುಗ, ವೈದಿಕ ವಾಙ್ಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ನಾಲ್ಕು ಯುಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಡೆಯದು. ಉಳಿದವು ಕೃತ, ತ್ರೇತಾ, ದ್ವಾಪರ. ಇದರ ಅವಧಿ ೪,೩೨,೦೦೦ ವರ್ಷಗಳು. ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಒಂದೇ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಕುಂಟುತ್ತಲೂ, ಅಧರ್ಮ ನಾಲ್ಕು ಕಾಲುಗಳಿಂದ ನಲಿದಾಡುತ್ತಲೂ ಇರುವುದು. ಎಂದರೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿ, ಭಾವನೆಗಳು ಮಾಯವಾಗಿ ಅಧರ್ಮ ರುಚಿಯೂ ಸ್ವಾರ್ಥ ಭಾವನೆಯೂ ಹೆಚ್ಚುವವು. ಇದರ ಫಲವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸುಖ ಸಂತೋಷಗಳು ದೊರೆಯದೆ ವ್ಯಾಧಿ, ದುರ್ಭಿಕ್ಷ, ಹಸಿವು, ಬಾಯಾರಿಕೆ, ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದ ಪ್ರಜಾವೃದ್ಧಿ ಮುಂತಾದ ದುಃಖಗಳೇ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಬರುವವು. ಕಲಿ ಮಹಿಮೆ ಹೆಚ್ಚಿದಂತೆಲ್ಲ ಧರ್ಮ, ಸತ್ಯ, ಕ್ಷಮೆ, ದಯೆ, ಶೌಚ, ಸದಾಚಾರ ವ್ಯವಹಾರಗಳು, ಆಯುಃಪ್ರಮಾಣ, ದೈಹಿಕ ಶಕ್ತಿ, ಸ್ಮೃತಿಶಕ್ತಿ ಇವು ನಶಿಸುವವು. ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಧನಬಲವೇ ಪ್ರಧಾನವಾಗುವುದು. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಇತರ ಯುಗಗಳಂತೆ ಕಠಿಣವಾದ ತಪಶ್ಶಕ್ತಿಯೇ ಮುಂತಾದುವುಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಠಿಸದೆ, ಭಗವನ್ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ಕಲಿಯುಗದ ಜನ ಮೋಕ್ಷಾದಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಫಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಬಲ್ಲರು. 

ಕಲಿಯುಗ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ?
ಭಗವಂತನ ಕಲ್ಕಿಯ ಅವತಾರ

ಖಲಿ ಈ ಯುಗದ ಪ್ರಧಾನ ಧರ್ಮವಾಗುವುದು. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಕೃತಾದಿ ಯುಗಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಲು ಆಶಿಸಿ, ಅಂತೆಯೇ ಈಗ ಅನೇಕ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರಾಗಿ ಅವತರಿಸುವರು. ಅಲ್ಲದೆ ಸಂಘ ಶಕ್ತಿಗಿರುವ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಇಮ್ಮಡಿಸುವುದು. ಈ ಯುಗದ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಕಲ್ಕಿಯ ಅವತಾರವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಅಧರ್ಮಿಗಳನ್ನು ನಿಶ್ಶೇಷವಾಗಿ ಸಂಹರಿಸಿ, ಉಳಿದ ಸತ್ಪುರುಷರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳುಂಟಾಗುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವನು ಆಗ ಮತ್ತೆ ಕೃತಯುಗ ಹುಟ್ಟುವುದು.

3102 BCE ನಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಳೆದ ಯುಗದ 5,121 ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು 426,879 ವರ್ಷಗಳು ಇನ್ನೂ ಉಳಿದಿವೆ. ಇಂದಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ, ಕಲಿಯುಗವು 428,899 CE ನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಹಿಂದೆ, ಅಧರ್ಮವು ವಿನಾಶವನ್ನು ಹರಡಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣುವು ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಧರ್ಮವನ್ನು  ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಹೊಸ ಅವತಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಭೂಮಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣು ಒಂಬತ್ತು ಅವತಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹತ್ತನೇ ಅವತಾರ ಕಲ್ಕಿ ಇನ್ನೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ಅದೇನೇ ಇದ್ದರೂ, ಅವರು ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ದಿನವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿನ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಲ್ಕಿ ಜಯಂತಿಯನ್ನು  ಷಷ್ಠಿ ತಿಥಿ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ, ಪವಿತ್ರ ಮಾಸವಾದ ಶ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕಲ್ಕಿ ಯಾರು?

ಕಲಿಯುಗ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ?
ಕೃಷ್ಣ ನ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಅವತಾರ ಕಲ್ಕಿ

ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿನಾಶದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣು ಇದುವರೆಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಅವತಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಧರ್ಮವು ಹರಡಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಅವನು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಮಾನವ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ವಿನಾಶವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಭಗವಂತನು ಮೀನು ( ಮತ್ಸ್ಯ ಅವತಾರ ), ಆಮೆ ( ಕೂರ್ಮ ಅವತಾರ ), ಕಾಡುಹಂದಿ ( ವರಾಹ ಅವತಾರ ), ಅರ್ಧ ಮನುಷ್ಯ-ಅರ್ಧ ಸಿಂಹ ( ನರಸಿಂಹ) ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾನೆ.), ಕುಬ್ಜ (ವಾಮನ), ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಯೋಧ (ಪರಶುರಾಮ), ಯೋಧ ಬೆಲೆ (ಶ್ರೀರಾಮ), ಬಲರಾಮ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ. ಕೆಲವು ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅವತಾರವಾದರೆ ಕೃಷ್ಣನು ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಎಂಟನೇ ಅವತಾರ. ಇದು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಏಕೆಂದರೆ ಬಲರಾಮನು ಶೇಷನಾಗನ ಅವತಾರ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಅದೇನೇ ಇದ್ದರೂ, ಕಲ್ಕಿಯು ಹತ್ತನೇ ಅವತಾರವಾಗುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅವನ ಆಗಮನದೊಂದಿಗೆ, ನಾವು ವಾಸಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತುತ ಯುಗ, ಕಲಿಯುಗವು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಪುರಾತನ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣುವಿನ ದಶಾವತಾರವನ್ನು  ಒಬ್ಬರು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಇದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಡಾರ್ವಿನ್ ವಿಕಾಸದ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.

ಭಗವಾನ್ ಕಲ್ಕಿಯು ಇತರ ಅವತಾರಗಳಂತೆ ವಿಭಿನ್ನ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ. ಭಗವಾನ್ ಕಲ್ಕಿಯು ದೇವದತ್  (ಗರುಡನು ಹಾರುವ ಕುದುರೆಯಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ) ಎಂಬ ಬಿಳಿ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಸವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು  ರತ್ನ ಮಾರು ಎಂಬ ಎರಡು ಅಲುಗಿನ ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಯುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭೂತ, ವರ್ತಮಾನ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿದಿರುವ ಶುಖ ಎಂಬ ಗಿಳಿಯನ್ನು ಅವನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ, ಮತ್ತು ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ, ಇವುಗಳನ್ನು ಶಿವನು ಅವನಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ.

ಕಲಿಯುಗ ಅಂತ್ಯವಾಗುತ್ತಾ…..?

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ತಾಪಮಾನ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಈ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗೆಲ್ಲಾ ಬಹುಶಃ ಭೂಮಿ ಸುಡುತ್ತಿದೆಯೋ ಎಂದೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯನ ಅತಿಯಾದ ಶಾಖವನ್ನು ನಾವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೇವೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯನವು ಭೂಮಿಯ ಏರುತ್ತಿರುವ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಲಿಯುಗದ ಅಂತ್ಯ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಮೋಸ, ಹಿಂಸಾಚಾರ, ಕೊಲೆ, ಸುಳ್ಳು, ಧರೋಡೆ ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಮನುಷ್ಯರ ಈ ರೌದ್ರಾವತಾರವನ್ನು ಮಟ್ಟ ಹಾಕಲು ಶ್ರೀ ಹರಿಯು ಹೊಸ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಸೂರ್ಯನ ಏಳು ಕಿರಣಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತನಾಗಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ನೀರನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಮನುಸಂಕುಲಕ್ಕೆ, ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ತೊಟ್ಟು ನೀರು ಕೂಡ ಸಿಗದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ನೀರನ್ನು ಹೀರಿಕೊಂಡು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಗ್ರಹವನ್ನು ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಬರಿದಾಗಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಷ್ಣುವು ಸೂರ್ಯದೇವನೊಂದಿಗೆ ಲೀನನಾಗಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವುದು ಕಲಿಯುಗದ ಅಂತ್ಯ.

ಧನ್ಯವಾದಗಳು.

What do you think?

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಗತ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು * ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ

GIPHY App Key not set. Please check settings

41 Comments

ಮನೆ ನವೀಕರಣ

ಮನೆ ನವೀಕರಣ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ ಹಾಗಾದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ

ಫೆಬ್ರವರಿ 17, ಬುಧು ಭಗತ್, ಸರ್ದಾರ್ ಪುರಾಣ್ ಸಿಂಗ್, ಜಿಬಾನಾನಂದ ದಾಸ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನವಾಗಿದೆ

ಫೆಬ್ರವರಿ 17, ಬುಧು ಭಗತ್, ಸರ್ದಾರ್ ಪುರಾಣ್ ಸಿಂಗ್, ಜಿಬಾನಾನಂದ ದಾಸ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನವಾಗಿದೆ