in

ಮಹಾಕಾಳಿ ರಕ್ತಬೀಜಾಸುರನನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೀಗೆ 

ಮಹಾಕಾಳಿ ರಕ್ತಬೀಜಾಸುರನನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದು
ಮಹಾಕಾಳಿ ರಕ್ತಬೀಜಾಸುರನನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದು

ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟವರಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ರಕ್ತ ಬೀಜಾಸುರನ ವಂಶದವರು ಎಂದು ಹೇಳುವುದುಂಟು ಯಾಕೆಂದರೆ ರಕ್ತ ಬಿಜಾಸುರ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಒಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ವರವಿತ್ತು ಅದು ಏನೆಂದರೆ ಅವನ ರಕ್ತ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸನ ಜನನವಾಗುತ್ತಿತ್ತು.

ಪುರಾಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು ದುರ್ಗೆಯ ಎರಡೂ ರೂಪಗಳಾದ ಕಾಳಿ ಮತ್ತು ಚಂಡಿ ದೇವತೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸುಂಭ ಮತ್ತು ನಿಸುಂಭರೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡಿದರು. ರಕ್ತಬೀಜನು ಶಿವನಿಂದ ವರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡನು, ಅವನ ರಕ್ತದ ಹನಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ, ಅವನ ಶಕ್ತಿ, ರೂಪ ಮತ್ತು ಆಯುಧಗಳಿಗೆ ಸಮನಾದ ವಿವಿಧ ರಕ್ತಬೀಜಗಳು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತವೆ. 

ಮಹಾಕಾಳಿ ರಕ್ತಬೀಜಾಸುರನನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೀಗೆ 
ರಕ್ತಬೀಜಾಸುರನ ಕಲ್ಪನೆ

ರಕ್ತಬೀಜ ತನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಸುರರ ರಾಜನಾದ ದನುವಿನ ಮಗ. ರಂಭಾ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ರಂಭಾ ಮತ್ತು ಅವನ ಸಹೋದರ ಕರಂಭ ಸಂತಾನಕ್ಕಾಗಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದರು. ಸಹೋದರರು ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದರು, ರಂಭಾ ಬೆಂಕಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕರಂಭವು ನೀರಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತರು. ಗಾಬರಿಗೊಂಡ ಇಂದ್ರನು ಮಕರ ರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಕರಂಭನನ್ನು ಆಳಕ್ಕೆ ಎಳೆದು ಮುಳುಗಿಸಿದನು. ಕೋಪಗೊಂಡ ರಂಭಾ ತನ್ನ ತಲೆಯನ್ನು ಬೆಂಕಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದಳು. ಅಗ್ನಿ ದೇವರು ಅವನ ಮುಂದೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು, ಇದು ದೊಡ್ಡ ಪಾಪವೆಂದು ಖಂಡಿಸಿದರು. ಅವನು ರಂಭಾಗೆ ತನ್ನ ಇಷ್ಟದ ವರವನ್ನು ನೀಡಿದನು. ರಂಭಾವು ಅಗ್ನಿಯಂತೆ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿರುವ, ಮೂರು ಲೋಕಗಳನ್ನು ಜಯಿಸುವ ಮತ್ತು ದೇವತೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಸುರರೆರಡರಿಂದಲೂ ಅಜೇಯನಾಗುವ ಮಗನನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದಳು. ಅವನ ಆಸೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿ, ಅವನು ಮಲಯಾಕ್ಷನನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾದನು, ಅವನು ಹಲವಾರು ಮೃಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದನು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಷಿ ಎಂಬ ಸುಂದರವಾದ ಎಮ್ಮೆ ಅವನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದಿತು. ಅವರ ನಡುವೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಯೋಗ ನಡೆಯಿತು, ಮತ್ತು ಮಹಿಷಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದಳು. ಯಕ್ಷಮಂಡಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಮ್ಮೆಯೊಂದು ಅವಳನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿತು ಮತ್ತು ರಂಭಾಳನ್ನು ತನ್ನ ಕೊಂಬುಗಳಿಂದ ಶೂಲಕ್ಕೇರಿಸಿತು. ದುಃಖಿತಳಾದ ಮಹಿಷಿಯು ತನ್ನ ಗಂಡನ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯ ಚಿತಾಗಾರಕ್ಕೆ ಹಾರಿದಳು, ಮತ್ತು ರಕ್ತಬೀಜವು ಚಿತಾಭಸ್ಮದಿಂದ ಏರಿತು.

ಒಮ್ಮೆ ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ದೇವತೆಗಳಿಂದಾದ ಅವಮಾನದಿಂದ ಅಸುರರಾದ ಸುಂಭ ಮತ್ತು ನಿಸುಂಭರ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತಬೀಜನೊಂದಿಗೆ ದುರ್ಗೆಯು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭ ಬರುತ್ತದೆ ಅದು ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಧೂಮ್ರಲೋಚನ, ಚಂಡ ಮತ್ತು ಮುಂಡನ ಮರಣದ ನಂತರ. ಸುಂಭನು ರಕ್ತಬೀಜನನ್ನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದಾಗ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ರಕ್ತಬೀಜ ಗಾಯಗೊಂಡನು, ಆದರೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಅವನ ರಕ್ತದ ಹನಿಗಳು ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಇತರ ರಕ್ತಬೀಜಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದವು ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ದುರ್ಗಾ ಮತ್ತು ಮಾತೃಕೆಗಳು ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಲು ಹೆಣಗಾಡಿದರು. 

ಆಗ ದುರ್ಗಾ ಕಾಳಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ…..

ಮಹಾಕಾಳಿ ರಕ್ತಬೀಜಾಸುರನನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೀಗೆ 
ಕಾಳಿ ಯುದ್ದದಲ್ಲಿರುವ ಚಿತ್ರ

ಓ ಕಾಮುಂಡಾ! ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಯನ್ನು ಬೇಗ ತೆರೆ, ನಾನು ರಕ್ತಬೀಜನನ್ನು ಆಯುಧಗಳಿಂದ ಹೊಡೆಯುತ್ತೇನೆ, ಅವನ ದೇಹದಿಂದ ಎಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ರಕ್ತವು ಹರಿಯುತ್ತದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕುಡಿಯುತ್ತಿರು. ಹರಿತವಾದ ಬಾಣಗಳು, ದೊಣ್ಣೆಗಳು, ಖಡ್ಗಗಳು ಮತ್ತು ಮುಶಾಲಗಳಿಂದ ರಕ್ತದಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ಆ ದಾನವರನ್ನು ನಾನು ತಕ್ಷಣವೇ ಕೊಲ್ಲುತ್ತೇನೆ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕಬಳಿಸಿ ಬಿಡು.

ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಅಸುರನಿಂದ ಹರಿಯುವ ರಕ್ತದ ಪ್ರತಿ ಹನಿಯನ್ನು ಕಾಳಿ ಸೇವಿಸಿದಾಗಲೂ, ರಕ್ತಬೀಜನನ್ನು ದುರ್ಗಾ ಮತ್ತು ಅವಳ ಕೊಡಲಿಯಿಂದ ಶಿರಚ್ಛೇದ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ಕಾಳಿಯ ಕೋಪ ಇನ್ನೂ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿರಲ್ಲಿಲ್ಲ, ರಕ್ತಬೀಜ ಮತ್ತು ಅವನ ಇಡೀ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಕೊಂದ ನಂತರ ಕೂಡಾ, ಕಾಳಿ ದೇವಿಯು ಕೋಪದಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಹೋದಳು, ನಾನು ಕಾಳಿಯು ರಕ್ತಬೀಜನ ರಕ್ತವನ್ನು ಆತನ ಶರೀರದಿಂದ ಹೀರಿ ಕುಡಿದು ಆತನನ್ನು ನಾಶಮಾಡಿದಳು. ಆತನ ತದ್ರೂಪಿ ರಕ್ತಬೀಜರನ್ನು ತನ್ನ ತೆರೆದ ಬಾಯಲ್ಲಿ ತುರುಕಿಕೊಂಡಳು. ತನ್ನ ಗೆಲವಿನಿಂದ ಸಂಪ್ರೀತಳಾದ ಕಾಳಿಯು ಯುದ್ಧಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದಳು. ಸತ್ತವರ ಹೆಣಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದಳು. ಅವಳ ಪತಿ ಶಿವನು ಸತ್ತವರ ನಡುವೆ ಅವಳ ಪಾದದಡಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದನು. ನಂತರ ತನ್ನ ಪತಿಯನ್ನೇ ಕಾಲಡಿಗೆ ಹಾಕಿರುವ ಕಾರಣ ಮುಜುಗರಕ್ಕೊಳಗಾದಳು ಮತ್ತು ಅವಳ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದಳು. 

ಮಹಾಕಾಳಿ ರಕ್ತಬೀಜಾಸುರನನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೀಗೆ 
ಕಾಳಿಮಾತೆಯ ಕಾಲಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವ

ಶುಂಭ ಮತ್ತು ನಿಶುಂಭ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ, ಕಾಳಿಯು ಕಾಡೊಂದರಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯಾಗುತ್ತಾಳೆ. ಭೀಕರರಾದ ಸಂಗಾತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವಳು ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಭಯಭೀತಗೊಳಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಶಿವನ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಕಠಿಣ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಏಕಾಗ್ರತೆಗೆ ಇದರಿಂದ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅವರು ಈ ವಿನಾಶಕಾರಿಣಿಯಾದ ದೇವಿಯನ್ನು ಆ ಅರಣ್ಯದಿಂದ ದೂರಮಾಡುವಂತೆ ಶಿವನನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾರೆ. ಶಿವನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಕಾಳಿಯು ಆತನಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಒಡ್ಡುತ್ತಾಳೆ. ಆ ಪ್ರದೇಶವು ತನ್ನದೇ ಸ್ವಂತದ್ದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ. ಆಗ ಶಿವನು ಅವಳಿಗೆ ನೃತ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ರಮದ ತಾಂಡವ ನೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಅವಳಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿ ಅವಳನ್ನು ಸೋಲಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕಾಳಿಯು ಸೋಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೂ ಮತ್ತು ಉಪಟಳ ನೀಡುವ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಲವಂತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾಳೆ.

ಧನ್ಯವಾದಗಳು.

What do you think?

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಗತ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು * ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ

GIPHY App Key not set. Please check settings

ಬೇಲದ ಹಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಉಪಯೋಗ

ಬೇಲದ ಹಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಉಪಯೋಗ

ಓಲ್ಡ್ ರಾಕ್ ಡೇ

“ಓಲ್ಡ್ ರಾಕ್ ಡೇ” ಎನ್ನುವುದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜನವರಿ 7 ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುವ ವಾರ್ಷಿಕ ಆಚರಣೆಯಾಗಿದೆ