in

ಆಯುಧಪುರುಷ, ಹಿಂದೂ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ದೈವಿಕ ಆಯುಧದ ಮಾನವರೂಪ

ಆಯುಧಪುರುಷ
ಆಯುಧಪುರುಷ

ಆಯುಧಪುರುಷ ಹಿಂದೂ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ದೈವಿಕ ಆಯುಧದ ಮಾನವರೂಪದ ಚಿತ್ರಣವಾಗಿದೆ. ಆಯುಧಪುರುಷರನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವರ ದೈವಿಕ ಮಾಲೀಕರ ಭಾಗಶಃ ಅವತಾರಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ರಾಮಾಯಣ ಮತ್ತು ಮಹಾಭಾರತದಂತಹ ಪ್ರಾಚೀನ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿಗತಗೊಳಿಸಿದ್ದರೆ, ಆಯುಧಪುರುಷರನ್ನು ಗುಪ್ತರ ಯುಗದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಶಿಲ್ಪಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅಥವಾ ಆಯುಧವನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುವ ಅಥವಾ ಅವರ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಆಯುಧದೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ಅದರಿಂದ ಹೊರಬರುವ ಮನುಷ್ಯರಂತೆ ಅವರನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಬಹುದು. ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಆಯುಧಪುರುಷರು ವಿಷ್ಣು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಪ್ರತಿಮಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿಗತಗೊಳಿಸಿರುವ ಮೊದಲ ನಿದರ್ಶನವು ಹಿಂದೂ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಜಾಪತಿ ದಕ್ಷನ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಾದ ಜಯ ಮತ್ತು ವಿಜಯ ಋಷಿ ಕ್ರಿಸಾಸ್ವನನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ರಾಕ್ಷಸರ ನಾಶಕ್ಕಾಗಿ, ಜಯ ಐವತ್ತು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೆತ್ತಳು – ಯಾವುದೇ ರೂಪವನ್ನು ಪಡೆಯಬಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ದೈವಿಕ ಆಯುಧಗಳು. ಸುಪ್ರಭಾ ಐವತ್ತು ಅಜೇಯ ಪುತ್ರರಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದಳು, ಅವರನ್ನು ಸಂಹಾರ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಯಿತು. ಈ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರ-ದೇವತೆಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು – ಆಯುಧಗಳ ದೇವರುಗಳು – ಮತ್ತು ರಾಜ ಕೌಶಿಕನಿಗೆ ನೀಡಲಾಯಿತು, ಅವರು ನಂತರ ಋಷಿ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರಾದರು. ಆಯುಧಗಳು ಅವನಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದವು ಮತ್ತು ನಂತರ ಅವನ ಶಿಷ್ಯ ರಾಮ, ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅವತಾರ. ಮಹಾಭಾರತವು ಚಕ್ರ -ಮುಸಲ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸುತ್ತದೆ, ಕೃಷ್ಣನ ಆಯುಧಗಳು – ವಿಷ್ಣುವಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಅವತಾರ ಮತ್ತು ಅವನ ಸಹೋದರ ಬಲರಾಮ ಯುದ್ಧವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ಮಾನವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಆಯುಧಪುರುಷ, ಹಿಂದೂ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ದೈವಿಕ ಆಯುಧದ ಮಾನವರೂಪ
ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅವತಾರ

ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರ ಮತ್ತು ಕೌಮೋದಕಿ, ಮತ್ತು ಬಲರಾಮನ ಸಂವರ್ತಕ ನೇಗಿಲು ಮತ್ತು ಸೌನಂದ ಮುಸಲ ಸೇರಿವೆ. ಕೃಷ್ಣ ಕೌರವರ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅವರ ಮತ್ತು ಅವರ ಸೋದರ ಸಂಬಂಧಿಗಳ ನಡುವೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನುರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ಹೋದಾಗ. ಪಾಂಡವರು, ನಂತರದ ಪರವಾಗಿ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೌರವರು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ, ಕೃಷ್ಣನು ತನ್ನ ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರಂತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವನ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಕರೆಸುತ್ತಾನೆ. ಆಯುಧಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರ, ಬಿಲ್ಲು ಸಾರಂಗ, ಕೌಮೋದಕಿ, ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಶಂಖ ಮತ್ತು ನಂದಕ ಖಡ್ಗ ಸೇರಿವೆ, ಇವುಗಳ ವಿವರವಾದ ವಿವರಣೆಗಳು ಪಠ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿನ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಮನುಷ್ಯರಂತೆ ಬಿಂಬಿಸುವ ಏಕೈಕ ಸಂಸ್ಕೃತ ನಾಟಕ ಇದಾಗಿದೆ. ಕಾಳಿದಾಸನ ರಘುವಂಶವು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಚಕ್ರ, ಕಮಲ, ಖಡ್ಗ, ಬಿಲ್ಲು ಮತ್ತು ಗದೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಕುಬ್ಜ ರೀತಿಯ ಆಯುಧಪುರುಷರ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ.

ವಿಷ್ಣುಧರ್ಮೋತ್ತರ ಪುರಾಣ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಆಗಮಗಳಂತಹ ಸಂಧಿಗಳು ಆಯುಧಪುರುಷರ ಪ್ರತಿಮಾಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತವೆ. ಶಕ್ತಿಯು ತೋಳದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರುವ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. ದಂಡವು ಕ್ರೋಧದ ಕೆಂಪು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಭಯಭೀತ ಕಪ್ಪು-ಸಂಪೂರ್ಣ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಖಡ್ಗ ಕೂಡ ಕಡು ಕೋಪದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಪಾಷಾ ಏಳು ಹುಡ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಗಂಡು ಹಾವಿನಂತೆ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಧ್ವಜ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಬಲಿಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಬಾಯಿ ಅಗಲವಾಗಿ ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆ. ತ್ರಿಶೂಲನು ಸುಂದರವಾದ ಹುಬ್ಬುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸುಂದರ ಕಪ್ಪು-ಸಂಪೂರ್ಣ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಶಂಖವನ್ನು ಆರಾಧ್ಯ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬಿಳಿ ಪುರುಷ ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬನ ಸುಂದರವಾದ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಮನುಷ್ಯ, ಆದಾಗ್ಯೂ ವೈಖಾಶಾಗಮಮೂರು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಪ್ಪು-ಸಂಕೋಚನದ ನಪುಂಸಕ ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ, ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಗಾಳಿಯ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಧನಸ್ ಕೆಂಪು ಕಮಲದ ಬಣ್ಣದ ಹೆಣ್ಣು, ಅವಳ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ತಂತಿಯ ಬಿಲ್ಲು. ವಿಷ್ಣುಧರ್ಮೋತ್ತರ ಪುರಾಣವು ಚಕ್ರವನ್ನು ಕೊಬ್ಬಿದ ಹೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ದುಂಡಗಿನ ಕಣ್ಣುಗಳು, ವಿವಿಧ ಆಭರಣಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಚಾಮರ ಮತ್ತು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಎಡಗೈಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ತೆಳ್ಳನೆಯ ಸೊಂಟದ ಮಹಿಳೆ ಗದಾ ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚೌರಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಆಭರಣಗಳಿಂದ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ, ವಿಷ್ಣುವಿನ ಬಲಗೈ ಅವಳ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ.

ಆಯುಧಪುರುಷ, ಹಿಂದೂ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ದೈವಿಕ ಆಯುಧದ ಮಾನವರೂಪ
ಆಯುಧಪುರುಷ

ಆಯುಧಪುರುಷನನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ತೋಳುಗಳ ಆಕೃತಿಯಂತೆ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಕರಂಡ ಮುಕುಟ ಶಂಕುವಿನಾಕಾರದ ಕಿರೀಟ ನೊಂದಿಗೆ ತೋರಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಯುಧಪುರುಷನನ್ನು ಕುಬ್ಜನಂತೆ ಚಿತ್ರಿಸಬಹುದು, ರಘುವಂಶದಲ್ಲಿ ಕಾಳಿದಾಸನ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪ್ರತಿಮೆಗಳು ರಾಜಗೀರ್, ಮಹಾಬಲಿಪುರಂ ಮತ್ತು ಬಾದಾಮಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಅವರನ್ನು ಉದಯಗಿರಿ ಗುಹೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗುಪ್ತ ಯುಗದ ದಿಯೋಗರ್‌ನ ಶೇಷಶಾಯಿ ವಿಷ್ಣು ಫಲಕದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯರಂತೆ ಚಿತ್ರಿಸಬಹುದು. ದೇವಸ್ಥಾನ ದಿಯೋಗಢದಲ್ಲಿ, ಚಕ್ರ/ಚಕ್ರದ ವಿರುದ್ಧ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರವನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕೌಮೋದಕಿಯು ಗದಾವನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾಳೆ. ಇನ್ನೊಂದು ನಿದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಆಯುಧಪುರುಷರನ್ನು ಅವರ ಆಯುಧಗಳಿಲ್ಲದೆ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಆದರೂ ಅವರನ್ನು ಆಯುಧಪುರುಷರೆಂದು ಗುರುತಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಪುರಾವೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ಸಿ.ಶಿವರಾಮಮೂರ್ತಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಚಕ್ರದ ವಿರುದ್ಧ ಚಿತ್ರಿಸಲಾದ ಮಾನವ ಚಕ್ರಪುರುಷನು ಗುಪ್ತ ದೊರೆ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ II ರ ಚಕ್ರ-ವಿಕ್ರಮ ನಾಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಚಕ್ರಪುರುಷನು – ಇಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವದ ಚಕ್ರವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ – ರಾಜನಿಗೆ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವದ ಮೂರು ಗುಳಿಗೆಗಳನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸುತ್ತಾನೆ. ಗುಪ್ತ ಯುಗ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಶಿಲ್ಪಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾನವ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಆಯುಧಪುರುಷರನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತವೆ. ಚೋಳ ಮತ್ತು ಚಾಲುಕ್ಯಶಿಲ್ಪಿಗಳು ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದರು, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರದ ಮೇಲೆ ಉಗ್ರವಾದ ಬಹು-ಶಸ್ತ್ರಸಜ್ಜಿತ ಮಾನವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದರು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಆಯುಧಪುರುಷನು ಸಂಬಂಧಿತ ಆಯುಧದಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವುದನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮತ್ತೊಂದು ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ, ಆಯುಷಪುರುಷನು ದೇವರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೈಗಳನ್ನು ಮಡಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂಜಲಿ ಮುದ್ರೆ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಆಯುಧವನ್ನು ಕಿರೀಟದ ಭಾಗವಾಗಿ ಅಥವಾ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಆಯುಧದ ಗುರುತು ಎಂದು ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. ದಿಯೋಗಢದಲ್ಲಿ ಚಕ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರ ಮತ್ತು ಚೋಳರ ಯುಗದ ಕಂಚಿನ ಚಕ್ರ ಮತ್ತು ಗದಾ ಇದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳಾಗಿವೆ.

ಆಯುಧಪುರುಷ ಪ್ರತಿಮಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಕೊನೆಯ ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ, ಅವನು/ಅವಳು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಯುಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಉದಾಹರಣೆಗಳೆಂದರೆ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರ, ಶಂಖ-ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಕೌಮೋದಕಿ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಬಂಗಾಳದ ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ದಿಯೋಗರ್‌ನಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲು ಹಿಡಿದ ಶಾರಂಗ ಮತ್ತು ಖಡ್ಗ ಹಿಡಿದ ನಂದಕ ಇತರ ಉದಾಹರಣೆಗಳಾಗಿವೆ.

ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಆಯುಧವನ್ನು ಆಂಥ್ರೊಪೊಮಾರ್ಫಿಕ್ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ನಿಜವಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಬಹುದು. ವಿಷ್ಣುವಿನ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರತಿಮೆಯು ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದರೆ, ಅದೇ ಆಯುಧದ ಆಯುಧಪುರುಷರು ಕೇಂದ್ರ ಐಕಾನ್‌ನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬಹುದು.

ಧನ್ಯವಾದಗಳು.

What do you think?

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಗತ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು * ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ

GIPHY App Key not set. Please check settings

ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ವಂಶ

ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ಅರಸರಲ್ಲಿ ಗೋವಿಂದ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ನಾಲ್ಕು ದೊರೆಗಳು ಇದ್ದರು

ವಿಷ್ಣು

ಶಂಖ, ಚಕ್ರ, ಗದಾ ಹಸ್ತ ವಿಷ್ಣು