in

ಆನ್ಲೈನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಎಂದರೇನು? ಉಪಯೋಗ ಮತ್ತು ಅನಾನುಕೂಲ ಏನಿದೆ?

ಆನ್ಲೈನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಎಂದರೇನು?
ಆನ್ಲೈನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಎಂದರೇನು?

ಆನ್ಲೈನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಪಾವತಿಯ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಇದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮೂಲಕ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಶಕ್ತಗೊಳಿಸುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ.ಆನ್ಲೈನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ನ್ನು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಇ-ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ವಾಸ್ತವ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಎಂಬ ಇತರ ಪದಗಳಿಂದ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ಒಂದು ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆನ್ಲೈನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವೆಯ ಸಂಸ್ಥೆ ನೋಂದಣಿ, ಮತ್ತು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕ ಪರಿಶೀಲನೆ ಇತರ ರುಜುವಾತುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಆನ್ಲೈನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ರುಜುವಾತುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೂರವಾಣಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ನಂತೆ ಅಲ್ಲ. ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈಗ ವಾಡಿಕೆಯಂತೆ ತಮ್ಮ ಆನ್ಲೈನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಹಲವಾರು ಗ್ರಾಹಕ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಗ್ರಾಹಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಬಹುದು. ಗ್ರಾಹಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದೇ ಖಾತೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದರೆ ಚೆಕ್, ಉಳಿತಾಯ, ಸಾಲ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು. 

ಆನ್ಲೈನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಎಂದರೇನು? ಉಪಯೋಗ ಮತ್ತು ಅನಾನುಕೂಲ ಏನಿದೆ?

ಆನ್ಲೈನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ನಿಲುಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಗ್ರಾಹಕ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸುರಕ್ಷಿತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ತೆರೆದು, ಹಿಂದೆ ನೀಡಿದ ಗ್ರಾಹಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ರುಜುವಾತುಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ, ಮತ್ತು ಇತರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪರಸ್ಪರ ಮಾಹಿತಿ, ಪಾವತಿ, ವರ್ಗಾವಣೆ ಮತ್ತು ಇತರ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಇಂದಿನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿಯೂ ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕೆಲವು ಮುಂದುವರಿದ ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜುಗಳು ಡಿಜಿಟಲ್ ತರಗತಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿವೆ. ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಬಳಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಚಲಾವಣೆಗೆ ಕರೆನ್ಸಿ ನೋಟುಗಳಿವೆ. ಜತೆಗೆ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್‌ ಕೂಡ ಇದೆ, ಇದೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಫೋನ್‌ಪೇ, ಗೂಗಲ್‌ಪೇ, ಪೇಟಿಎಂ ಮೊದಲಾದ ಯುಪಿಐ ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೂ ಇವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಪಾವತಿ, ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇ- ರೂಪಾಯಿಯ ಅಗತ್ಯ ಏನಿತ್ತು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ, ಇ- ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ ಹಲವು ಅನುಕೂಲಗಳಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸರಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳು, ಹಾಗೂ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಹಣದ ಪೋಲಾಗುವಿಕೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ದಿನದ 24 ತಾಸುಗಳೂ ಸೇವೆ ಲಭ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಬಹುದು. ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಣ ಪಡೆಯಲು ತಾಸುಗಟ್ಟಲೆ ಸರತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಮಿಷಗಳು ಸಾಕು.

ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ, ನಾನಾ ಬಗೆಯ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿ, ರೈಲು ಟಿಕೆಟ್, ಸಿನಿಮಾ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್, ಮೊಬೈಲ್ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಉಪಯೋಗಗಳು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್‌ನಿಂದ ಲಭ್ಯ. ಆದರೆ, ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆ ಎಷ್ಟು ಉಪಯೋಗವಿರುತ್ತದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವರ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ.

ಆನ್ಲೈನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಭದ್ರತಾ ವಿಧಾನಗಳಿವೆ :

ಪಿನ್ / ಟಾನ್ ಲಾಗಿನ್ ಮತ್ತು ಟಾನ್ಸ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಬಳಸುವ ಪಿನ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಧಾನದಿಂದ ಒಂದು ಬಾರಿ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ವ್ಯವಹಾರ ದೃಢೀಕರಿಸಲು ಟಾನ್ಸ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿತರಿಸಬಹುದು, ಜನಪ್ರಿಯ ಒಂದು ಅಂಚೆ ಅಕ್ಷರ ಆನ್ಲೈನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಟಾನ್ಸ್ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ಹೊಂದಿದೆ. ಟಾನ್ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅಗತ್ಯ ಅವುಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಭದ್ರತಾ ಟೋಕನ್. ಈ ಟೋಕನ್ ರಚಿಸಿದ ಟಾನ್ಸ್ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಟೋಕನ್ 

ಆನ್ಲೈನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಎಂದರೇನು? ಉಪಯೋಗ ಮತ್ತು ಅನಾನುಕೂಲ ಏನಿದೆ?

ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಾನ್ ಉತ್ಪಾದಕಗಳು ಬಳಕೆದಾರ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. 

ತಮ್ಮ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ನಂತರ ತಾನ್ ಪೀಳಿಗೆಯ ಸಂಸ್ಕರಣಕ್ಕೆ ವಹಿವಾಟು ಅಂಕಿಅಂಶವನ್ನು ಸೇರಿವೆ ದಾಳಿ-ಮಧ್ಯಮ ಮಾನವ ನಡೆಸಿತು ಟ್ರೋಜನ್ಗಳು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ವಹಿವಾಟಿನ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಬಳಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ಪಿಸಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ. ಆನ್ಲೈನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಟಾನ್ಸ್ ಒದಗಿಸಲು ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಎಮ್.ಎಸ್ ಮೂಲಕ ಬಳಕೆದಾರರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಯವಹಾರದ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ತಾನ್ ಕಳುಹಿಸಲು ಹೊಂದಿದೆ. ಎಸ್.ಎಮ್.ಎಸ್ ಪಠ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಹಿವಾಟಿನ ಮೊತ್ತದ ಮತ್ತು ವಿವರಗಳು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಾರೆ, ತಾನ್ ಅಲ್ಪ ಅವಧಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾನ್ಯ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜರ್ಮನಿ, ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ ಮತ್ತು ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅನೇಕ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಈ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ “ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ತಾನ್” ಸೇವೆ. ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಗೂಢಲಿಪೀಕರಣ ಎಂದು ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪಿನ್ / ತಾನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಮೂಲಕ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇ-ಮೇಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.80ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಇ-ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೈನ್‌ಇನ್ ಆಗುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಿ. ನೀವಿರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಬೀಗ ಜಡಿಯುವಂತೆ ಇ-ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಹಾರ ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಮರೆಯದೇ ಲಾಗ್‌ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಜೊತೆಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಖಾತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಬಳಸಿದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತ.

ಅನೇಕ ಜನರು ಇನ್ನೂ ಸೈಬರ್ ಕೆಫೆಗಳು ಅಥವಾ ಲೈಬ್ರರಿಗಳಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಿಕ್ಕಿರಿದಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಲಾಗಿನ್ ರುಜುವಾತುಗಳನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ನೋಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ಉಳಿಸಬಹುದು. ಇಂತಹ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಕದಿಯಲು ಹ್ಯಾಕರ್‌ಗಳು ಬಳಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಆನ್‌ಲೈನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಆದರೆ, ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಯ್ಕೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಇನ್‌ಪುಟ್ ಮಾಡುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಬಹುದಾದ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳಿಗಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಜೊತೆಗೆ, ನೀವು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರುಜುವಾತುಗಳ ಯಾವುದೇ ಉಳಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅಳಿಸಲು ಬ್ರೌಸರ್‌ನಿಂದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ.

ಧನ್ಯವಾದಗಳು.

What do you think?

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಗತ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು * ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ

GIPHY App Key not set. Please check settings

2 Comments

ವಿಶ್ವ ಚಿಂತನೆ ದಿನ

ಫೆಬ್ರವರಿ 22 ರಂದು, ವಿಶ್ವ ಚಿಂತನೆ ದಿನ

ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ 

ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್