in ,

ಕುಸುಬೆಯು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆ

ಕುಸುಬೆ
ಕುಸುಬೆ

ಕುಸುಬೆಯು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಯಾಗಿದೆ. ಬಿಜಾಪುರ, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ, ರಾಯಚೂರು, ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬೆಳೆಗೆ ಎರೆ (ಕಪ್ಪು ) ಮಣ್ಣು ಅವಶ್ಯವಾಗಿರುವದರಿಂದ ಆ ಕಡೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೇರಳವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಎಣ್ಣೆ ಯನ್ನು ತೆಗೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕುಸುಬಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಅಡುಗೆಗೆ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಕುಸುಬಿ ಹೊಟ್ಟಿನಿಂದ (ತೌಡ) ದನ ಕರುಗಳಿಗಾಗಿ ಹಿಂಡಿ ಯನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಕಂಪಾಸಿಟೀ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಕಾರ್ತಮಸ್ ಟಿಂಕ್ಟೋರಿಯಸ್ ಎಂಬ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು. ಇದು ಕುಸುಂಬಿ, ಕುಸುಬೆ, ಕುಸುಮೆ ಎಂದೂ ಪರಿಚಿತವಾಗಿದೆ. ಕಾಡು ಪ್ರಭೇದಗಳಾದ ಕಾರ್ತಮಸ್ ಲ್ಯಾನೇಟಸ್ ಅಥವಾ ಕಾರ್ತಮಸ್ ಆಕ್ಸಿಅಕ್ಯಾಂತ ಎಂಬುವುಗಳಿಂದ ಕುಸುಬೆ ವಿಕಾಸವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಊಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವಾರ್ಷಿಕ ಸಸ್ಯ. 1-3 ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಎಲೆಗಳ ಅಂಚು ಮತ್ತು ತುದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳುಗಳಿವೆ. ಹೂಗಳು ಹಳದಿ ಅಥವಾ ಕಿತ್ತಳೆ-ಕೆಂಪುವರ್ಣವಾಗಿದ್ದು ಗೋಳಾಕಾರದ ಚಂಡುಮಂಜರಿಗಳಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಇದರ ಕಾಯಿ ನಯವಾಗಿದ್ದು ನಾಲ್ಕು ಮೂಲೆಯ ಒಂದೇ ಬೀಜವುಳ್ಳ ಅಕೀನ್ ಮಾದರಿಯದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಕೆಲವು ತಳಿಗಳ ಎಲೆಗಳ ತುದಿ ಮತ್ತು ಅಂಚುಗಳಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಮುಳ್ಳುಗಳಿವೆ. ಮಿಕ್ಕ ತಳಿಗಳು ಮುಳ್ಳಿಲ್ಲದ ಎಲೆಗಳುಳ್ಳವು. ಮುಳ್ಳೆಲೆಯ ತಳಿಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎಣ್ಣೆಗಾಗಿಯೂ ಮುಳ್ಳಿಲ್ಲದ ಎಲೆಗಳ ತಳಿಗಳನ್ನು ಬಣ್ಣ ತಯಾರಿಕೆಗಾಗಿಯೂ ಬೆಳೆಸುತ್ತಾರೆ.

ಕುಸುಬೆಯು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆ
ಕುಸುಬೆ ಬೀಜ

ಕುಸುಬೆಯನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಳೆ ನೀರನ್ನು ಆಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸುವರು. ಇದನ್ನು ಭಾರತ, ಚೀನ, ಪರ್ಷಿಯ, ಕಾಕಸಸ್, ಈಜಿಪ್ಟ್, ಇಟಲಿ, ಸ್ಪೇನ್, ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತಸಂಸ್ಥಾನಗಳು, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ ಮುಂತಾದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಇದರ ಬೇಸಾಯ ಇದೆ. ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದ ಉತ್ತರದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾದ ಧಾರವಾಡ, ಬೆಳೆಗಾಂವಿ, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ, ರಾಯಚೂರು, ಬಿದರೆ ಮುಂತಾದೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತಾರೆ. ಕುಸುಬೆಯ ಸುಮಾರು 60 ತಳಿಗಳು ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇಸಾಯದಲ್ಲಿವೆ. ಒಂದೊಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಆಯಾ ರಾಜ್ಯದ ಹವಾಗುಣ್ಣಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗುವ ತೆಳೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕೆ ಅಣಿಗೊಳಿಸುವ ಯತ್ನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪೂಸಾ ಮಾದರಿ 1,28 ಎಂಬ ತಳಿಗಳನ್ನೂ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾದರಿ 56ನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅವು ಆಯಾ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿವೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಫಡ್-630 ಎಂಬ ತಳಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಕುಸುಬೆಯು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆ
ಕುಸುಬೆ ಎಣ್ಣೆ

ಈಗ ಕುಸುಬೆಯನ್ನು ಎಣ್ಣೆಯ ಬೀಜಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಇದರ ಹೂದಳದಿಂದ ತಯಾರಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಬಣ್ಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಹ ಇದನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೃತಕ ವರ್ಣಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಿಂದ ಕುಸುಬೆಯನ್ನು ಬಣ್ಣ ತಯಾರಿಸಲು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಈಗ ಬಳಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟಾಗಿ ಮಳೆಯಾಗದ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಫಲವತ್ತಾಗಿರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಇದು ಬೆಳೆಯಬಲ್ಲದು. ಇದನ್ನು ಗೋದಿ, ಬಾರ್ಲಿ, ಹುರಳಿ, ಜೋಳ ಇತ್ಯಾದಿ ಬೆಳೆಗಳೊಡನೆ ಮಿಶ್ರಬೆಳೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಸುವರು. ಇದನ್ನೆ ಪ್ರಧಾನ ಬೆಳೆಯನ್ನಾಗಿ ಇಡುವುದೂ ಉಂಟು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್, ನವಂಬರ್, ಡಿಸಂಬರ್ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಬೀಜ ಬಿತ್ತುವರು. ಇದನ್ನೇ ಶುದ್ಧ ಬೆಳೆಯನ್ನಾಗಿ ಬಿತ್ತಲು ಎಕರೆಗೆ 10-15 ಕೆಜಿ. ಬೀಜ ಬೇಕಾಗುವುದು. ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಮೊಗ್ಗುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕೊಂಬೆಯನ್ನು ಜಿಗುಟಿ ಹಾಕುವರು. ಇದರಿಂದ ಕೊಂಬೆ ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ಕವಲೊಡೆದು ಹೆಚ್ಚು ಹೂ ಮತ್ತು ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುವುದು. ಕೇವಲ ಬಣ್ಣ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಇದನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಾಗ ಅರಳಿದ ಹೂಗಳನ್ನು ಬಾಡುವ ಮುನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವರು. ಎಣ್ಣೆಗಾಗಿ ಬೆಳೆಸುವಾಗ ಕಾಯಿಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಲಿತೊಡನೆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತು ಒಣಗಿಸಿ, ಬಡಿದು ಕಾಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವರು. ಎಕರೆಯೊಂದಕ್ಕೆ 80-120 ಪೌಂಡು ಒಣ ಹೂದಳಗಳು ಅಥವಾ 100-250 ಪೌಂಡುಗಳಷ್ಟು ಕಾಳುಗಳು ದೊರಕುತ್ತವೆ.

ಹೂದಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಮಿನ್, ಕುಸುಬೆ ಹಳದಿ ಮತ್ತು ಐಸೊಕಾರ್ತಮಿನ್  ಎಂಬ ಮೂರು ವರ್ಣಾಂಶಗಳಿವೆ. ಕಾರ್ತಮಿನ್ನನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ರೇಷ್ಮ ಹತ್ತಿ ದಾರಗಳಿಗೆ ತೀವ್ರ ಕೆಂಪುವರ್ಣವನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಬಳಸುವರು. ದಳಗಳಲ್ಲಿ ಕುಸುಬೆ-ಹಳದಿ ಅಧಿಕವಾಗಿದ್ದರೂ ಅದು ಯಾವ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಿಯೇ ಕಾರ್ತಮಿನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೊಂದುವುದು. ಒಣಗಿದ ಹೂದಳಗಳನ್ನು ಆಮ್ಲಮಿಶ್ರಿತ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಕುಸುಬೆ-ಹಳದಿಯನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವರು. ಅನಂತರ ಆ ದಳಗಳನ್ನು ಸುಮಾರಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿ ಬಿಲ್ಲೆಗಳಾಗಿ ಕಟ್ಟಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿಡುವರು. ಅಥವಾ, ತೊಳೆದ ದಳಗಳನ್ನು ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್ ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ದುರ್ಬಲ ಆಮ್ಲದಿಂದ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರುವ ಕಡುಗೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ವಸ್ತುವನ್ನು ತಯಾರಿಸುವರು. ಇದನ್ನು ರೇಷ್ಮೆ ಮತ್ತು ಹತ್ತಿಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತೀವ್ರತೆಯ ಕೆಂಪುಬಣ್ಣ ಕಟ್ಟಲು ಬಳಸುವರು. ಕೃತಕವರ್ಣಗಳು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಈಗ ಇದನ್ನು ಬಟ್ಟೆಗೆ ಬಣ್ಣಕಟ್ಟಲು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಬಳೆಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶುಭಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ವಸ್ತ್ರಾದಿಗಳಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಕಟ್ಟಲು ಇಂದಿಗೂ ಉಪಯೋಗ ಉಂಟು. ಎರಡನೆಯ ಮಹಾಯುದ್ಧದವರೆಗೂ ಬಂಗಾಳದಿಂದ ಈ ರಂಗು ಹಾಂಕಾಂಗ್, ಜಾವಾ, ಜಪಾನ್, ಮುಂತಾದ ದೇಶಗಳಿಗೆ ರಫ್ತಾಗುತ್ತಿತ್ತು. 1942 ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಗಿರಾಕಿಗಳು ಇಲ್ಲವಾಗಿದೆ.

ಕುಸುಬೆ ಎಣ್ಣೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಾಣಿಜ್ಯವಸ್ತು, ಕಚ್ಚಾ ಕುಸುಬೆಯನ್ನು ಗಾಣದಲ್ಲಿ ಹಿಂಡಿ ಹಸಿ ಎಣ್ಣೆ ತೆಗೆಯುವರು ಅಥವಾ ಕಾಳನ್ನು ಹರಿದು ಎಣ್ಣೆ ಬಟ್ಟಿಯಿಳಿಸುವುದೂ ಉಂಟು. ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸುವಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಪೆಲರ್‍ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಎಣ್ಣೆ ತೆಗೆಯುವರು. ಕುಸುಬೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 20% ರಿಂದ 30% ರಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆಯಿರುತ್ತದೆ. ಹಸಿ ಬೀಜದಿಂದ ತೆಗೆದ ಎಣ್ಣೆಯ ಬಣ್ಣ ಹೊನ್ನು ಹಳದಿ. ಅದನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕರಿಯುವ ಖಾದ್ಯ ತೈಲವನ್ನಾಗಿ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ದೀಪಕ್ಕೂ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಚೆಗೆ ಸಾಬೂನು ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವು ಕೇಶತ್ಯೆಲಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಬಳಸುವುದುಂಟು. ಕುಸುಬೆ ಎಣ್ಣೆ ನಾರಗಸೆಯ (ಲಿನ್‍ಸೀಡ್) ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹೋಲುವುದಾದರೂ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಲಿನೊಲೆನಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಪ್ರಮಾಣ ತೀರ ಅಲ್ಪ. ನಾರಗಸೆ ಎಣ್ಣೆಗಿಂತ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಇದು ಮಂದಗಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಇದು ಬೇಗ ಆರುವ ವಸ್ತುವಾದ್ದರಿಂದ ಬಣ್ಣ, ವಾರ್ನಿಷ್, ಲಿನೋಲಿಯಂ ಮುಂತಾದವುಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಬಳಸಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಬಣ್ಣಗಳು ಬೇಗ ಆರುವುವಲ್ಲದೆ ಅವು ತುಂಬ ಹೊಳಪನ್ನೂ ಕೊಡುತ್ತವೆ. ಈ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು 3000 ಸೆಂ. ಉಷúತೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕಾಯಿಸಿ ತಣ್ಣೀರಿಗೆ ಸುರಿದಾಗ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪಾಕದಂಥ ವಸ್ತುವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಗಾಜು, ಹರಳು, ಹಂಚು ಮುಂತಾದವನ್ನು ಕೂಡಿಸಲು ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್‍ಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಬಳಸುವರು. ಕುಸುಬೆ ಕಾಳನ್ನು ಹುರಿದು ತಯಾರಿಸಿದ ಎಣ್ಣೆ ಕಪ್ಪಾಗಿ ಅಂಟು ಅಂಟಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಾವಿಯ ಹಗ್ಗ, ಚರ್ಮ ಮುಂತಾದವಕ್ಕೆ ಗ್ರೀಸಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಬಳಸುವರು. ಕುಸುಬೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಈಚೆಗೆ ಕೆಲವು ಹೃದ್ರೋಗಗಳಿಗೆ (ಕರೋನರಿ, ತ್ರಾಂಬೊಸಿಸ್, ಇತ್ಯಾದಿ) ನಡೆಸುವ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲೂ ಬಳೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕುಸುಬೆಯ ಹಿಂಡಿ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನ, ಬೀಜದ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ಎಣ್ಣೆ ತೆಗೆದ ಮೇಲೆ ಉಳಿಯುವ ಹಿಂಡಿಯನ್ನು ದನಗಳ ಮೇವಿಗೆ ಬಳಸುವರು. ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆಯುವ ಬೀಜಗಳಿಂದ ಎಣ್ಣೆ ತೆಗೆದ ಮೇಲೆ ಉಳಿಯುವ ಹಿಂಡಿಯನ್ನು ಗೊಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಬಳಸುವರು. ಎಳೆಯವಾಗಿರುವಾಗ ಇದರ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಪಲ್ಯ, ಹುಳಿ ಮುಂತಾದವಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವರು. ಇದರ ಹೂದಳಗಳನ್ನು ಶಾಮಕ ಔಷಧವಾಗಿಯೂ (ಸಿಡೆಟೀವ್) ಉತ್ತೇಜಕ ವಸ್ತುವಾಗಿಯೂ ವಿರೇಚಕವಾಗಿಯೂ ಬಳಸುವರು. ಇದರ ದಳಗಳನ್ನು ಕುಂಕುಮ ಕೇಸರಿಯೊಡನೆ ಕಲಬೆರಕೆ ಮಾಡುವುದೂ ಉಂಟು. ಕುಸುಬೆ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಮೂತ್ರಸ್ರಾವ ಉತ್ತೇಜಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಹುರಿದ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಹುರಿಗಾಳಿನೊಡನೆ ಬೆರೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಬಳಸುವರು.

ಕುಸುಬೆಯು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆ
ಕುಸುಬೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಕಾರಿ

ಉಪಯೋಗಗಳು
ಈ ಸಸ್ಯದ ಬೀಜದಿಂದ ತೈಲ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಉಪಯೊಗ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.ಊದಿದ ಮತ್ತು ನೋವು ತುಂಬಿದ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಈ ತೈಲವನ್ನು ಲೇಪಿಸುವುದರಿಂದ ನೋವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿನಿಂದ ಪೀಡಿತರಾದವರಿಗೆ ಮಾಂಸವೇಶಿಗಳ ಉತ್ತೇಜನ ಮಾಡಲು ಇದರ ಎಣ್ಣೆಯ ಅಭ್ಯಂಗ ಮಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕುದಿಯುತ್ತಿರುವ ನೀರಿಗೆ ಬೀಜ ಹಾಕಿ, ರಾತ್ರಿ ಇಟ್ಟು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಶೋಧಿಸಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದರೆ ಮಲಬಧ್ಹತೆ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸಸ್ಯವನ್ನು ಅರೆದು ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕಾಯಿಸಿ, ತೆಣಿಸಿ ಶರೀರದಲ್ಲಾಗುವ ನವೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಕುಸುಬಿ ಸೊಪ್ಪಿನ ತರಕಾರಿಗಿಂತ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಳಿನ ಖುಷ್ಕಿ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಕರ್ನಾಟಕದ ಉತ್ತರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೊಪ್ಪಿನ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ದಿ ಪಡೆದಿದೆ.

ಧನ್ಯವಾದಗಳು.

What do you think?

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಗತ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು * ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ

GIPHY App Key not set. Please check settings

175 Comments

 1. Прогон сайта с использованием программы “Хрумер” – это способ автоматизированного продвижения ресурса в поисковых системах. Этот софт позволяет оптимизировать сайт с точки зрения SEO, повышая его видимость и рейтинг в выдаче поисковых систем.

  Хрумер способен выполнять множество задач, таких как автоматическое размещение комментариев, создание форумных постов, а также генерацию большого количества обратных ссылок. Эти методы могут привести к быстрому увеличению посещаемости сайта, однако их надо использовать осторожно, так как неправильное применение может привести к санкциям со стороны поисковых систем.

  [url=https://kwork.ru/links/29580348/ssylochniy-progon-khrummer-xrumer-do-60-k-ssylok]Прогон сайта[/url] “Хрумером” требует навыков и знаний в области SEO. Важно помнить, что качество контента и органичность ссылок играют важную роль в ранжировании. Применение Хрумера должно быть частью комплексной стратегии продвижения, а не единственным методом.

  Важно также следить за изменениями в алгоритмах поисковых систем, чтобы адаптировать свою стратегию к новым требованиям. В итоге, прогон сайта “Хрумером” может быть полезным инструментом для SEO, но его использование должно быть осмотрительным и в соответствии с лучшими практиками.

 2. Моментально возводимые здания: экономический доход в каждом кирпиче!
  В современной реальности, где время – деньги, здания с высокой скоростью строительства стали решением по сути для бизнеса. Эти новейшие строения комбинируют в себе солидную надежность, эффективное расходование средств и быстрый монтаж, что позволяет им первоклассным вариантом для различных коммерческих проектов.
  [url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]Строительство быстровозводимых зданий цена[/url]
  1. Молниеносное строительство: Время – это самый важный ресурс в экономике, и объекты быстрого монтажа позволяют существенно уменьшить временные рамки строительства. Это значительно ценится в условиях, когда актуально быстро начать вести дело и начать получать доход.
  2. Финансовая экономия: За счет улучшения процессов изготовления элементов и сборки на объекте, стоимость быстровозводимых зданий часто оказывается ниже, по отношению к традиционным строительным проектам. Это способствует сбережению денежных ресурсов и добиться более высокой доходности инвестиций.
  Подробнее на [url=https://xn--73-6kchjy.xn--p1ai/]https://www.scholding.ru/[/url]
  В заключение, объекты быстрого возвода – это превосходное решение для предпринимательских задач. Они сочетают в себе скорость строительства, финансовую выгоду и долговечность, что позволяет им лучшим выбором для профессионалов, желающих быстро начать вести бизнес и извлекать прибыль. Не упустите возможность сократить затраты и время, прекрасно себя показавшие быстровозводимые сооружения для ваших будущих проектов!

 3. Скоростроительные здания: коммерческая выгода в каждой части!
  В сегодняшнем обществе, где время имеет значение, скоростройки стали решением по сути для коммерции. Эти новаторские строения комбинируют в себе высокую прочность, эффективное расходование средств и быстрое строительство, что придает им способность лучшим выбором для различных бизнес-проектов.
  [url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]Быстровозводимые каркасные здания[/url]
  1. Быстрота монтажа: Минуты – основной фактор в бизнесе, и объекты быстрого монтажа позволяют существенно уменьшить временные рамки строительства. Это особенно ценно в постановках, когда актуально оперативно начать предпринимательство и получать доход.
  2. Бюджетность: За счет совершенствования производственных операций по изготовлению элементов и монтажу на площадке, бюджет на сооружения быстрого монтажа часто приходит вниз, по сопоставлению с обыденными строительными проектами. Это позволяет получить большую финансовую выгоду и обеспечить более высокую рентабельность вложений.
  Подробнее на [url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]http://scholding.ru/[/url]
  В заключение, сооружения быстрого монтажа – это превосходное решение для предпринимательских задач. Они включают в себя ускоренную установку, экономию средств и долговечность, что позволяет им лучшим выбором для предприятий, имеющих целью быстрый бизнес-старт и выручать прибыль. Не упустите момент экономии времени и средств, лучшие скоростроительные строения для вашего предстоящего предприятия!

 4. Экспресс-строения здания: коммерческий результат в каждой части!
  В современной действительности, где секунды – доллары, быстровозводимые здания стали настоящим спасением для компаний. Эти инновационные конструкции объединяют в себе высокую прочность, экономическую эффективность и быстрое строительство, что дает им возможность наилучшим вариантом для разнообразных коммерческих задач.
  [url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]Строительство быстровозводимых зданий цена[/url]
  1. Быстрота монтажа: Время – это самый важный ресурс в финансовой сфере, и объекты быстрого монтажа дают возможность значительно сократить время строительства. Это высоко оценивается в сценариях, когда срочно требуется начать бизнес и начать прибыльное ведение бизнеса.
  2. Экономия средств: За счет оптимизации процессов производства элементов и сборки на месте, цена скоростроительных зданий часто остается меньше, по сопоставлению с обыденными строительными проектами. Это позволяет сэкономить средства и добиться более высокой доходности инвестиций.
  Подробнее на [url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]http://scholding.ru/[/url]
  В заключение, сооружения быстрого монтажа – это лучшее решение для коммерческих проектов. Они объединяют в себе молниеносную установку, экономичность и высокую прочность, что дает им возможность лучшим выбором для компаний, ориентированных на оперативный бизнес-старт и получать деньги. Не упустите шанс на сокращение времени и издержек, лучшие скоростроительные строения для вашего предстоящего предприятия!

 5. В компании [URL=https://diplomguru.com]https://diplomguru.com[/URL] вы можете приобрести диплом Гознака с выгодной скидкой для любого университета в Москве. Мы предлагаем дипломы специалистов всех университетов в вашем городе.

 6. Заработай права управления автомобилем в лучшей автошколе!
  Стремись к профессиональной карьере вождения с нашей автошколой!
  Пройди обучение в лучшей автошколе города!
  Задай тон правильного вождения с нашей автошколой!
  Стань безупречным навыкам вождения с нашей автошколой!
  Начни уверенно водить автомобиль у нас в автошколе!
  Стремись к независимости и свободы, получив права в автошколе!
  Прояви мастерство вождения в нашей автошколе!
  Открой новые возможности, получив права в автошколе!
  Запиши друзей и они заработают скидку на обучение в автошколе!
  Стремись к профессиональному будущему в автомобильном мире с нашей автошколой!
  новые друзья и научись водить автомобиль вместе с нашей автошколой!
  Развивай свои навыки вождения вместе с профессионалами нашей автошколы!
  Запиши обучение в автошколе и получи бесплатный индивидуальный урок от наших инструкторов!
  Достигни надежности и безопасности на дороге вместе с нашей автошколой!
  Прокачай свои навыки вождения вместе с лучшими в нашей автошколе!
  Учись дорожные правила и навыки вождения в нашей автошколе!
  Стань настоящим мастером вождения с нашей автошколой!
  Накопи опыт вождения и получи права в нашей автошколе!
  Пробей дорогу вместе с нами – пройди обучение в автошколе!
  дорожнього руху [url=http://www.avtoshkolaznit.kiev.ua]http://www.avtoshkolaznit.kiev.ua[/url] .

 7. [url=https://pin-up-casino-official-play.com/]pin-up-casino-official-play.com[/url]

  Перейти в течение являющийся личной собственностью кабинет. Приняться на кнопку «Касса». Сделать свой выбор один-другой предпочтением подходящей налаженности, удостоверить необходимую сумму депозита и еще приняться «Пополнить». Система неумышленно раскроет окно, кае что поделаешь заполнить реквизиты карты, на какую хорэ изготовляться депозит.
  Яко хоть вытворить с скидками в течение пин ап?
  Чтобы отыграть бонус, шулер должен свершить экспресс ставки раз-два реального счета, превышающие сумму бонуса в течение 5 раз. НА чума идут чуть только «экспрессы» от 3-х мероприятий с коэффициентами через 1.40 для любое события. Обдумываются пари из ветвей «Лайв» и «Эпициклоида».
  pin-up-casino-play-for-money.com

 8. Какие инструменты аналитики следует использовать для успешного продвижения строительной компании?
  продвижение строительных компаний [url=https://seo-prodvizhenie-sajtov-stroitelnyh-kompanij.ru/]https://seo-prodvizhenie-sajtov-stroitelnyh-kompanij.ru/[/url] .

 9. 1. Где купить кондиционер: лучшие магазины и выбор
  2. Как выбрать кондиционер: советы по покупке
  3. Кондиционеры в наличии: где купить прямо сейчас
  4. Купить кондиционер онлайн: удобство и выгодные цены
  5. Кондиционеры для дома: какой выбрать и где купить
  6. Лучшие предложения на кондиционеры: акции и распродажи
  7. Кондиционер купить: сравнение цен и моделей
  8. Кондиционеры с установкой: где купить и как установить
  9. Где купить кондиционер с доставкой: быстро и надежно
  10. Кондиционеры: где купить качественный товар по выгодной цене
  11. Кондиционер купить: как выбрать оптимальную мощность
  12. Кондиционеры для офиса: какой выбрать и где купить
  13. Кондиционер купить: самый выгодный вариант
  14. Кондиционеры в рассрочку: где купить и как оформить
  15. Кондиционеры: лучшие магазины и предложения
  16. Кондиционеры на распродаже: где купить по выгодной цене
  17. Как выбрать кондиционер: советы перед покупкой
  18. Кондиционер купить: где найти лучшие цены
  19. Лучшие магазины кондиционеров: где купить качественный товар
  20. Кондиционер купить: выбор из лучших моделей
  монтаж кондиционера [url=http://www.kondicioner-cena.ru]http://www.kondicioner-cena.ru[/url] .

 10. На территории Москве заказать диплом – это комфортный и оперативный способ завершить нужный запись безо дополнительных трудностей. Множество фирм предоставляют услуги по производству и торговле дипломов разных учебных заведений – [URL=https://russkiy-diploms-srednee.com/]https://russkiy-diploms-srednee.com/[/URL]. Выбор свидетельств в Москве большой, включая бумаги о высшем и среднем профессиональной подготовке, свидетельства, свидетельства колледжей и университетов. Основное плюс – способность приобрести аттестат официальный документ, обеспечивающий подлинность и качество. Это гарантирует особая защита от подделок и позволяет воспользоваться аттестат для различных нужд. Таким способом, приобретение диплома в Москве становится безопасным и экономичным выбором для тех, кто хочет достичь успеха в сфере работы.

 11. Мы эксперты специалистов по SEO-оптимизации, занимающихся продвижением вашего сайта в поисковых системах.
  Мы получили признание за свою работу и предлагаем вам воспользоваться нашим опытом и знаниями.
  Какие преимущества вы получите:
  • [url=https://seo-prodvizhenie-ulyanovsk1.ru/]аудит сайта организации[/url]
  • Исчерпывающая оценка вашего сайта и разработка индивидуальной стратегии продвижения.
  • Улучшение контента и технических параметров вашего сайта для максимального эффекта.
  • Регулярный анализ результатов и мониторинг вашего онлайн-присутствия для его улучшения.
  Подробнее [url=https://seo-prodvizhenie-ulyanovsk1.ru/]https://seo-prodvizhenie-ulyanovsk1.ru/[/url]
  У наших клиентов уже есть результаты: рост посещаемости, улучшение позиций в поисковых системах и, конечно, рост бизнеса. У нас есть возможность предоставить вам бесплатную консультацию, для того чтобы обсудить ваши требования и разработать стратегию продвижения, соответствующую вашим целям и финансовым возможностям.
  Не упустите возможность повысить эффективность вашего бизнеса в интернете. Свяжитесь с нами сегодня же.

 12. 1. Вибір натяжних стель – як правильно обрати?
  2. Топ-5 популярних кольорів натяжних стель
  3. Як зберегти чистоту натяжних стель?
  4. Відгуки про натяжні стелі: плюси та мінуси
  5. Як підібрати дизайн натяжних стель до інтер’єру?
  6. Інноваційні технології у виробництві натяжних стель
  7. Натяжні стелі з фотопечаттю – оригінальне рішення для кухні
  8. Секрети вдалого монтажу натяжних стель
  9. Як зекономити на встановленні натяжних стель?
  10. Лампи для натяжних стель: які вибрати?
  11. Відтінки синього для натяжних стель – ексклюзивний вибір
  12. Якість матеріалів для натяжних стель: що обирати?
  13. Крок за кроком: як самостійно встановити натяжні стелі
  14. Натяжні стелі в дитячу кімнату: безпека та креативність
  15. Як підтримувати тепло у приміщенні за допомогою натяжних стель
  16. Вибір натяжних стель у ванну кімнату: практичні поради
  17. Натяжні стелі зі структурним покриттям – тренд сучасного дизайну
  18. Індивідуальність у кожному домашньому інтер’єрі: натяжні стелі з друком
  19. Як обрати освітлення для натяжних стель: поради фахівця
  20. Можливості дизайну натяжних стель: від класики до мінімалізму
  дворівневі натяжні стелі ціна [url=http://www.natjazhnistelitvhyn.kiev.ua/]http://www.natjazhnistelitvhyn.kiev.ua/[/url] .

 13. [url=https://avtosalonbmwftnz.dp.ua]https://avtosalonbmwftnz.dp.ua[/url]

  Купить новый БМВ 2024 года в Украине по лучшей стоимости язык официального дилера. Тест-драйв, хеджирование, кредитование, акции также спецпредложения.
  http://avtosalonbmwftnz.dp.ua

 14. [url=https://avtosalonbmwftnz.dp.ua]офіційний дилер бмв[/url]

  Приобрести ценогенетический БМВ 2024 года на Украине числом лучшей цене язык официального дилера. Тест-драйв, хеджирование, субсидирование, промоакции также спецпредложения.
  http://avtosalonbmwftnz.dp.ua

 15. Букмекерская контора 1win – одна из самых популярных площадок, где пользователи могут делать ставки, играть, делать ставки и т. д. Для привлечения новой аудитории данная букмекерская контора предлагает новичкам отличный бонус – возможность получить до 200 000 бонусов за 4 депозита. И для этого покупателям даже не нужно вводить промокоды. Вам просто нужно зарегистрироваться в этом сервисе.
  Промокод 1Win 2024: m1WIN2024 — это уникальный код, который необходимо указать при регистрации для получения бонуса 500% до 75 000 рублей. Это предложение доступно только новым игрокам, которые могут претендовать на приветственный бонус 1Win.
  Для постоянных клиентов букмекерская контора постоянно выпускает новые промокоды 1win, ведь с этими бонусами клиентам гораздо приятнее пользоваться услугами этой букмекерской конторы. Промокод – это уникальный набор букв и цифр, активация которого позволяет человеку получить бонус. В этом обзоре мы расскажем, где взять новые промокоды 1win и как их активировать для получения бонусов.
  Актуальный промокод 1Win 2024 вы можете найти на различных страницах с информацией о бонусах в букмекерских конторах. Продажи также осуществляются через партнеров компании. Лучшее место для поиска купонов – Telegram-канал букмекерской конторы. Новые ваучеры появляются там каждый день. 1Win может отправить промокод индивидуально уже зарегистрированному клиенту. Например, по случаю годовщины регистрации или просто дня рождения клиента.
  С промокодом 1WIN новые игроки могут значительно увеличить сумму своего первого и последующих депозитов. Полученные бонусы можно использовать в игре и в случае успеха перевести на свой электронный кошелек. Максимальная сумма бонуса – 75 000 рублей.
  Отдельной вкладки для проверки комбинаций нет. Если введено правильно, система активирует бонусное предложение. Во вкладке «Ваучер» в личном кабинете появится сообщение при вводе промокода 1Vin. Отсюда вы сможете увидеть, правильно ли была введена комбинация.
  Источник: https://mmocenter.ru/blog/promokod-1win-promokody-1vin-pri-registracii-na-segodnya/

 16. Первый шаг к увеличению бонуса при регистрации или совершении ставок. Текущий промокод 1xbet на сегодня — 1x_109745. На вкладке «Регистрация» у вас есть выбор: бонус в ставках на спорт и бесплатная ставка в казино.
  Чтобы получить Промокод 1xbet, вы должны стать активным игроком. Для этого вам необходимо зарегистрироваться и пополнить свой счет. Бонус на депозит предоставляется бесплатно всем новым игрокам согласно акции.
  Для регистрации необходимо найти актуальное на сегодня зеркало и ввести сегодняшний промокод 1x_109745. Вы можете зарегистрироваться в один клик – по электронной почте, номеру телефона или в социальных сетях. Сети. Далее заполните форму в личном кабинете. Обратите особое внимание на обязательные поля под звездочкой. Если вы заполните его правильно, вы получите сообщение «Данные успешно сохранены». Бонус становится доступен после первого пополнения игрового счета одним из способов из блока пополнения.
  Бонусы 1xbet можно получить в рублях, долларах и евро, в зависимости от того, из какой вы страны. Каждый пользователь, который зарегистрируется на официальном сайте и воспользуется промокодом, получит бонусы от букмекерской конторы 1xbet.
  Размер бонуса по промокоду конторы 1xBet будет равен 100% от суммы первого депозита от 100 до 6500 рублей. Вы можете использовать промокод дня 1xbet только один раз; Вы получите бонусные деньги сразу после пополнения баланса. Этот бонус необходимо отыграть в течение месяца. Оборот должен превышать сумму, зачисленную на бонусный счет, в 5 раз. Делайте экспресс-ставки на 3 исхода с коэффициентом выше 1,4. На 1xbet вы можете делать ставки на спортивные события, использовать прогнозы капперов, чтобы получить максимальные условия, используйте наш промокод при регистрации 1xbet — 1x_109745.

  Промокод 1хбет

 17. Stand updated on the latest music and events in the UK with our encyclopaedic expos‚ coverage. From major concerts and festivals to emerging artists and surreptitious gigs, we’ve got you covered with all the happenings in the vibrant UK music scene. https://newstoplondon.uk/raye-breaks-awards-records-at-the-brit-awards-with-six-wins-the-full-list-of-winners.html – Root restricted interviews, behind-the-scenes stories, and reviews of the hottest shows across the country.

  Search various genres and cultural influences shaping the British music landscape. Whether you’re into disconcert, pop, electronic, or classical, there’s something after everyone to enjoy. Bring to light off thither upcoming album releases, jaunt dates, and rare performances nearby your favorite musicians. Deter in the know and conditions nymphet a pound with our curated selection of news and updates from the magnanimity of the UK’s music industry.

  In as well to music, we cause you info fro stirring events occurrence throughout the UK. From ingenuity exhibitions and theater productions to fade away screenings and community festivals, our coverage extends beyond just music. Delve into the fortune tapestry of cultural events that forge the UK a centre of creativity and entertainment. Whether you’re a regional looking for things to do or a caller planning your itinerary, our talk board on preserve you learned and inspired forth the best events taking place about the country.

 18. 1. Вибір натяжної стелі: як правильно підібрати?
  2. ТОП-5 переваг натяжних стель для вашого інтер’єру
  3. Як доглядати за натяжною стелею: корисні поради
  4. Натяжні стелі: модний тренд сучасного дизайну
  5. Як вибрати кольорову гаму для натяжної стелі?
  6. Натяжні стелі від А до Я: основні поняття
  7. Комфорт та елегантність: переваги натяжних стель
  8. Якість матеріалів для натяжних стель: що обрати?
  9. Ефективне освітлення з натяжними стелями: ідеї та поради
  10. Натяжні стелі у ванній кімнаті: плюси та мінуси
  11. Як відремонтувати натяжну стелю вдома: поетапна інструкція
  12. Візуальні ефекти з допомогою натяжних стель: ідеї дизайну
  13. Натяжні стелі з фотопринтом: оригінальний дизайн для вашого інтер’єру
  14. Готові або індивідуальні: які натяжні стелі обрати?
  15. Натяжні стелі у спальні: як створити атмосферу затишку
  16. Вигода та функціональність: чому варто встановити натяжну стелю?
  17. Натяжні стелі у кухні: практичність та естетика поєднуються
  18. Різновиди кріплень для натяжних стель: який обрати?
  19. Комплектація натяжних стель: що потрібно знати при виборі
  20. Натяжні стелі зі звукоізоляцією: комфорт та тиша у вашому будинку!

  сатинові натяжні стелі [url=https://natyazhnistelidfvf.kiev.ua/]сатинові натяжні стелі[/url] .

 19. 1. Вибір натяжної стелі: як правильно підібрати?
  2. ТОП-5 переваг натяжних стель для вашого інтер’єру
  3. Як доглядати за натяжною стелею: корисні поради
  4. Натяжні стелі: модний тренд сучасного дизайну
  5. Як вибрати кольорову гаму для натяжної стелі?
  6. Натяжні стелі від А до Я: основні поняття
  7. Комфорт та елегантність: переваги натяжних стель
  8. Якість матеріалів для натяжних стель: що обрати?
  9. Ефективне освітлення з натяжними стелями: ідеї та поради
  10. Натяжні стелі у ванній кімнаті: плюси та мінуси
  11. Як відремонтувати натяжну стелю вдома: поетапна інструкція
  12. Візуальні ефекти з допомогою натяжних стель: ідеї дизайну
  13. Натяжні стелі з фотопринтом: оригінальний дизайн для вашого інтер’єру
  14. Готові або індивідуальні: які натяжні стелі обрати?
  15. Натяжні стелі у спальні: як створити атмосферу затишку
  16. Вигода та функціональність: чому варто встановити натяжну стелю?
  17. Натяжні стелі у кухні: практичність та естетика поєднуються
  18. Різновиди кріплень для натяжних стель: який обрати?
  19. Комплектація натяжних стель: що потрібно знати при виборі
  20. Натяжні стелі зі звукоізоляцією: комфорт та тиша у вашому будинку!

  виробники натяжних стель [url=https://natyazhnistelidfvf.kiev.ua/]виробники натяжних стель[/url] .

 20. Ремонт электродвигателей
  : основные этапы процедуры
  Электродвигатель — это основной рабочий узел во многих бытовых и промышленных устройствах. Чтобы он исправно служил долгое время, необходимо регулярно проводить квалифицированное техническое обслуживание. Однако даже самое надёжное оборудование со временем изнашивается, и тогда требуется ремонт электродвигателя.
  Основные этапы процедуры ремонта электродвигателя включают:
  Очистка от загрязнений: электродвигатель очищают от пыли и грязи с помощью сжатого воздуха и тряпки, смоченной в чистом бензине.
  Выявление внешних повреждений: на этом этапе обнаруживаются возможные причины поломки оборудования.
  Снятие защитных кожухов и корпуса: после очистки можно приступать к разборке электродвигателя.
  Проверка состояния механических узлов: проверяют состояние подшипников, вала и других механических элементов.
  Демонтаж вышедших из строя подшипников и запрессовка новых: если обнаружены дефекты, подшипники заменяют на новые.
  Перемотка электродвигателя: если проблема связана с повреждением статора или якоря, производят перемотку двигателя.
  Для проведения качественного ремонта электродвигателя рекомендуется обращаться в специализированные мастерские или сервисные центры.

  Перемотка электродвигателей: основные этапы и особенности процесса

  Перемотка электродвигателей — это процесс замены старой или повреждённой обмотки на новую. Она может потребоваться в различных ситуациях, например, при износе рабочих обмоток, межвитковом пробое изоляции, коротком замыкании витков или изменении рабочего напряжения.
  Этапы перемотки электродвигателя:
  Дефектация: визуальный осмотр двигателя, определение наличия вмятин, царапин и оценка состояния существующих обмоток.
  Удаление старых обмоток: срезание бандажных креплений и фиксация схемы соединения обмоток.
  Очистка пазов статора: освобождение пазов от старой обмотки и очистка от наплывов лака, остатков изолирующих материалов.
  Монтаж новых изолирующих прокладок: установка прокладок в пазы статора.
  Намотка новых катушечных групп: на специальном оборудовании наматываются новые катушки, которые затем размещаются в пустых пазах статора и фиксируются.
  Укладка обмоток: установка межкатушечных изолирующих элементов и обвязки (бандажа).
  Подключение катушек согласно схеме: проверка электрических параметров и замыкание на корпус.
  Пропитка лаком: статор пропитывается лаком для улучшения изоляционных свойств.
  Полное отверждение лака и финишный контроль параметров: контроль напряжения пробоя и механических характеристик.
  Механическая сборка двигателя и подключение главных выводов обмоток к клеммам: завершение процесса перемотки.
  После завершения всех этапов перемотки проводится тестовый прогон электродвигателя для проверки его работоспособности.

  Балансировка — это процесс устранения дисбаланса ротора, который возникает из-за неравномерного распределения массы или дефектов конструкции. Это важная процедура, которая помогает предотвратить повышенный износ подшипников, повреждение ротора и снижение эффективности работы двигателя.
  Причины потери балансировки могут быть разными: ремонт ротора, заводской брак или работа двигателя в тяжёлых условиях с превышением паспортных значений нагрузки.
  Существует два основных метода балансировки электродвигателей: статический и динамический. Статический метод используется для устранения основного дисбаланса, а динамический метод обеспечивает максимальную точность и применяется для балансировки двигателей, работающих на высоких оборотах.
  В процессе динамической балансировки специальное оборудование раскручивает ротор электродвигателя и указывает точки дисбаланса с помощью датчиков. Добавление или уменьшение массы ротора в этих точках позволяет достичь максимальной балансировки.
  Для некоторых моделей больших и мощных электродвигателей применяется только статический метод балансировки из-за невозможности выполнения динамической балансировки.
  Качественная балансировка электродвигателя позволяет избежать проблем с вибрацией, повышенным износом и повреждением оборудования, связанного с работой неисправного двигателя.

 21. Циклёвка паркета: особенности и этапы услуги
  Циклёвка паркета — это процесс восстановления внешнего вида паркетного пола путём удаления верхнего повреждённого слоя и возвращения ему первоначального вида. Услуга включает в себя несколько этапов:
  Подготовка: перед началом работы необходимо защитить мебель и другие предметы от пыли и грязи, а также удалить плинтусы.
  Шлифовка: с помощью шлифовальной машины удаляется старый лак и верхний повреждённый слой древесины.
  Шпатлёвка: после шлифовки поверхность паркета шпатлюется для заполнения трещин и выравнивания поверхности.
  Грунтовка: перед нанесением лака паркет грунтуется для улучшения адгезии и защиты от плесени и грибка.
  Нанесение лака: лак наносится в несколько слоёв с промежуточной шлифовкой между ними.
  Полировка: после нанесения последнего слоя лака паркет полируется для придания поверхности блеска и гладкости.
  Циклёвка паркета позволяет обновить внешний вид пола, восстановить его структуру и продлить срок службы.
  Сайт: ykladka-parketa.ru Циклёвка паркета

 22. Everything You Need to Know
  2. Aviator Games: Test Your Flying Skills in this Exciting Challenge
  3. Get Ready to Soar: Aviator Games for Thrill Seekers
  4. Master the Sky: Aviator Games for Aviation Enthusiasts
  5. Take Flight with Aviator Games: A High-Flying Adventure
  6. Challenge Yourself with Aviator Games: Are You Ready to Take On the Sky?
  7. The Sky’s the Limit: Aviator Games for Daredevils
  8. Aviator Games: The Perfect Way to Experience the Thrill of Flying
  9. Fly High with Aviator Games: An Exciting Journey Awaits
  10. Unleash Your Inner Pilot: Aviator Games for Flying Enthusiasts
  11. Reach New Heights with Aviator Games: The Sky Awaits
  12. Aviator Games: A Test of Skill and Courage in the Sky
  13. Take to the Skies with Aviator Games: A Thrilling Adventure Awaits
  14. Aviator Games: Where Every Landing is a Victory
  15. Ready for Takeoff: Aviator Games for the Brave and Bold
  16. Conquer the Clouds with Aviator Games: A Challenge Like No Other
  17. Aviator Games: Prepare for a High-Flying Experience
  18. Fly Like a Pro with Aviator Games: The Sky’s the Limit
  19. Aviator Games: The Ultimate Test for Aspiring Pilots
  20. Soar to New Heights with Aviator Games: Are You Ready for the Challenge?

  aviator casino online [url=https://aviator-slot-game.org/]plataforma aviator[/url] .

 23. 27.Клининговая компания в Челябинске предлагает услуги по чистке плитки и сантехники в ванных комнатах, обеспечивая идеальную чистоту и гигиеничность в санузлах.
  [url=https://kliningovaya-kompaniya-chelyabinsk.ru/]Клининговая компания Челябинск[/url] .

 24. Букмекерская контора 1win – одна из самых популярных площадок, где пользователи могут делать ставки, играть, делать ставки и т. д. Для привлечения новой аудитории данная букмекерская контора предлагает новичкам отличный бонус – возможность получить до 200 000 бонусов за 4 депозита. И для этого покупателям даже не нужно вводить промокоды. Вам просто нужно зарегистрироваться в этом сервисе.

  Промокод 1вин 2024: m1WIN2024 — это уникальный код, который необходимо указать при регистрации для получения бонуса 500% до 75 000 рублей. Это предложение доступно только новым игрокам, которые могут претендовать на приветственный бонус 1Win.
  Для постоянных клиентов букмекерская контора постоянно выпускает новые промокоды 1win, ведь с этими бонусами клиентам гораздо приятнее пользоваться услугами этой букмекерской конторы. Промокод – это уникальный набор букв и цифр, активация которого позволяет человеку получить бонус. В этом обзоре мы расскажем, где взять новые промокоды 1win и как их активировать для получения бонусов.
  Актуальный промокод 1Win 2024 вы можете найти на различных страницах с информацией о бонусах в букмекерских конторах. Продажи также осуществляются через партнеров компании. Лучшее место для поиска купонов – Telegram-канал букмекерской конторы. Новые ваучеры появляются там каждый день. 1Win может отправить промокод индивидуально уже зарегистрированному клиенту. Например, по случаю годовщины регистрации или просто дня рождения клиента.
  С промокодом 1WIN новые игроки могут значительно увеличить сумму своего первого и последующих депозитов. Полученные бонусы можно использовать в игре и в случае успеха перевести на свой электронный кошелек. Максимальная сумма бонуса – 75 000 рублей.
  Отдельной вкладки для проверки комбинаций нет. Если введено правильно, система активирует бонусное предложение. Во вкладке «Ваучер» в личном кабинете появится сообщение при вводе промокода 1Vin. Отсюда вы сможете увидеть, правильно ли была введена комбинация.
  Источник: https://mmocenter.ru/blog/promokod-1win-promokody-1vin-pri-registracii-na-segodnya/

 25. 26.Клининг Челябинск специализируется на мойке ковров и мягкой мебели, используя профессиональное оборудование и средства для удаления пятен и освежения тканей, что делает интерьер более приятным и ухоженным.
  [url=https://kliningovaya-kompaniya-chelyabinsk.ru/]Клининговая компания Челябинск[/url] .

 26. Лендинг-пейдж — это одностраничный сайт, предназначенный для рекламы и продажи товаров или услуг, а также для сбора контактных данных потенциальных клиентов. Вот несколько причин, почему лендинг-пейдж важен для бизнеса:
  Увеличение узнаваемости компании. Лендинг-пейдж позволяет представить компанию и её продукты или услуги в выгодном свете, что способствует росту узнаваемости бренда.
  Повышение продаж. Заказать лендинг можно здесь – 1landingpage.ru Одностраничные сайты позволяют сосредоточиться на конкретных предложениях и акциях, что повышает вероятность совершения покупки.
  Оптимизация SEO-показателей. Лендинг-пейдж создаются с учётом ключевых слов и фраз, что улучшает позиции сайта в результатах поиска и привлекает больше целевых посетителей.
  Привлечение новой аудитории. Одностраничные сайты могут использоваться для продвижения новых продуктов или услуг, а также для привлечения внимания к определённым кампаниям или акциям.
  Расширение клиентской базы. Лендинг-пейдж собирают контактные данные потенциальных клиентов, что позволяет компании поддерживать связь с ними и предлагать дополнительные услуги или товары.
  Простота генерации лидов. Лендинг-пейдж предоставляют краткую и понятную информацию о продуктах или услугах, что облегчает процесс принятия решения для потенциальных клиентов.
  Сбор персональных данных. Лендинг-пейдж позволяют собирать информацию о потенциальных клиентах, такую как email-адрес, имя и контактные данные, что помогает компании лучше понимать свою аудиторию и предоставлять более персонализированные услуги.
  Улучшение поискового трафика. Лендинг-пейдж создаются с учётом определённых поисковых запросов, что позволяет привлекать больше целевых посетителей на сайт.
  Эффективное продвижение новой продукции. Лендинг-пейдж можно использовать для продвижения новых товаров или услуг, что позволяет привлечь внимание потенциальных клиентов и стимулировать их к покупке.
  Лёгкий процесс принятия решений. Лендинг-пейдж содержат только самую необходимую информацию, что упрощает процесс принятия решения для потенциальных клиентов.
  В целом, лендинг-пейдж являются мощным инструментом для продвижения бизнеса, увеличения продаж и привлечения новых клиентов.

  заказать лендинг пейдж

 27. 52. Клининг Челябинск специализируется на глубокой уборке офисных помещений перед проведением важных мероприятий, включая мойку окон, полировку мебели, уборку ковров, дезинфекцию санузлов и другие работы для создания идеального впечатления.
  [url=https://kliningovaya-kompaniya-chelyabinsk.ru/]Клининговая компания Челябинск[/url] .

 28. Букмекерская контора 1Вин – новинка в игровом мире, которая стремительно набирает популярность с 2016 года. Игрока привлекает действующий промокод 1winbonusbk. Увлекательные игры от 1win с впечатляющими суммами ставок и невероятными размерами ставок не оставят равнодушным даже самого требовательного игрока. Это произошло благодаря выгодным тарифам и высококачественным финансовым услугам. Например, приветственный бонус от 1winbonusbk составляет до 200%. Ни один букмекер этого не предлагает.
  Чтобы получить доступ к бонусам и акциям 1win, вам необходимо пройти верификацию.
  Промокод 1вин тогда примените промокод на сайте или в приложении и мгновенно выигрывайте в полевых или в игровых автоматах 1win и получайте до 50 000 рублей. Если вам понадобится помощь, вы всегда можете обратиться в онлайн-поддержку букмекерской конторы 1win.
  Зарегистрироваться в 1win можно через акционную страницу или главную страницу сайта. И здесь, и там вы можете использовать промокод 1winbonusbk.
  После регистрации код автоматически активируется, вы можете получить до 50 000 на первый депозит, пополнив игровой счет.
  Сегодня букмекерская контора предлагает несколько вариантов вознаграждения. Большинство из них активируются после ввода специальных кодов, каждый из которых уникален. Клиент может использовать комбинацию только 1 раз. Продолжительность ограничена, как и количество участников.
  Клиенты 1Win могут получать актуальные промокоды в группах букмекерской конторы в социальных сетях, в мессенджерах и у партнеров букмекерской конторы. Поощрения рассчитываются автоматически. Код необходимо активировать перед следующим пополнением счета. Если комбинация не была использована при регистрации, получить подарок от букмекера будет невозможно.
  Промокоды 1win
  https://bonus-promokod-bk.ru/promokody-bk/promokod-1win/

 29. 18.Клининг в Челябинске предоставляет услуги по ежедневной уборке кафе и ресторанов. Наши опытные уборщицы обеспечат чистоту и порядок в вашем заведении, создавая приятную атмосферу для посетителей.
  [url=https://kliningovaya-kompaniya-chelyabinsk.ru/]Клининг Челябинск[/url] .

 30. Автор 24 – это высококачественный сервис для заказа разнообразных академических работ. Он занимается на курсовых работах, а также задачах. Кроме того, на платформе Автор 24 можно приобрести эссе, презентации. Это эффективный способ получить профессиональную помощь.
  Автор 24 ру [url=https://author24.online]Автор 24 официальный[/url] .

 31. Автор 24 – это надежный сервис для покупки разнообразных академических работ. Он работает на рефератах, а также чертежах. Кроме того, на сервисе Автор 24 можно приобрести рецензии, отчеты о прохождении практики. Это эффективный способ повысить свои академические результаты.
  Автор 24 официальный [url=https://author24.online]Автор24[/url] .

 32. Автор 24 – это превосходный сервис для приобретения многочисленных академических работ. Он занимается на рефератах, а также расчетах. Кроме того, на Автор 24 можно заказать очерки, презентации. Это удобный способ сэкономить время.
  Автор 24 [url=https://author24.online]сайт автор 24[/url] .

 33. Приобрести диплом без лишних хлопот, онлайн.
  Легальный способ купить диплом, без заморочек.
  Купить диплом с гарантией качества, проверенные варианты.
  Преимущества покупки диплома, рассказываем.
  Купить диплом легко, на проверенных ресурсах.
  Купить диплом по выгодной цене, интересные варианты.
  Как купить диплом быстро, спешите.
  Почему стоит купить диплом, наши преимущества.
  Лучшие дипломы для покупки, подробности на сайте.
  Как купить диплом онлайн, гарантированный результат.
  Официальные документы для покупки, гарантированное качество.
  Как купить диплом срочно, лучшие условия.
  Купить диплом без обмана, подробности у нас.
  Как выбрать и купить диплом, важные моменты.
  Как купить дипломы онлайн, безопасность на первом месте.
  Купить дипломы легко, подробности на сайте.
  Официальная покупка диплома, важные детали.
  Почему стоит заказать диплом на нашем сайте, гарантированный результат.
  купить диплом [url=7arusak-diploms.com]7arusak-diploms.com[/url] .

 34. Секреты оформления пропуска на МКАД, советы, секреты, Пропуск на МКАД: какие документы нужны, Основные вопросы о пропуске на МКАД, Информация о стоимости и сроках пропуска на МКАД, Эффективные способы получения пропуска для МКАД, Почему стоит получить пропуск на МКАД, Сроки и порядок продления пропуска на МКАД, шаг за шагом
  Проверить пропуск на мкад [url=https://gargopermits.com/]Проверить пропуск на мкад[/url] .

 35. АКТУАЛЬНЫЙ ПРОМОКОД 1x_1791223 НА 2024г
  Промокоды 1xbet – это неотъемлемая часть современной жизни. Мы все стремимся сэкономить деньги и получить наибольшую выгоду от своих покупок. Исходя из этого, я хотел бы предложить вам уникальный промокод от компании 1xbet, который поможет вам насладиться азартом и выйти в плюс.
  1xbet – это ведущая мировая букмекерская контора, предлагающая широкий спектр спортивных ставок и увлекательный игровой опыт. С недавних пор, компания также предлагает возможность играть в виртуальные онлайн-казино, что делает её еще более привлекательной для азартных игроков.
  Итак, промокод от компании 1xbet дает вам возможность получить бонус при регистрации на сайте. Просто введите этот уникальный код при создании своего аккаунта, и вам будет начислен бонусный баланс, который вы можете использовать для различных видов ставок и игр.
  Промокоды 1ХБЕТ На что вы можете потратить свой бонусный баланс? Возможностей здесь предостаточно. Вы можете делать ставки на спортивные события – футбол, теннис, хоккей, баскетбол и многое другое. Независимо от того, являетесь ли вы фанатом больших лиг или предпочитаете теннисные матчи мирового уровня, 1xbet предлагает обширный выбор категорий и событий, на которые можно сделать ставку.
  Если вы больше склонны к игровым автоматам и карточным играм, то также найдете множество вариантов на сайте 1xbet. Яркие слоты, популярные игры, лотереи и многое другое – все это доступно вам с помощью бонусного баланса, который вы получите с промокодом.
  Что еще привлекательно в использовании промокода? Это великолепная возможность испытать свою удачу, не тратя при этом деньги из своего собственного кошелька. Бонусный баланс предоставляет вам льготу играть на деньги конторы без риска потери личных средств. Это прекрасный способ познакомиться с азартным миром и понять, на какие игры и виды ставок вы хотите делать наибольший акцент.
  Помимо этого, компания 1xbet предлагает регулярные акции и бонусы для своих постоянных игроков, что делает её еще более привлекательной для всех поклонников азартных игр.
  Не упустите возможность получить уникальный промокод от 1xbet и начать свой путь в мир азартных игр с удвоенными шансами на успех! Зарегистрируйтесь прямо сейчас, используя промокод, и откройте для себя увлекательный и захватывающий мир ставок и игр на сайте 1xbet. Вам понравится!
  Источник: https://mmocenter.ru/blog/promokod-1xbet/

 36. Подробная инструкция по оформлению пропуска на МКАД, Срочное оформление пропуска на МКАД, секреты, которую важно помнить, подробная инструкция, Сколько стоит и как долго делается пропуск на МКАД, Как получить пропуск для поездок по МКАД, инструкции, подробные разъяснения, подробная информация
  Пропуск на мкад [url=https://gargopermits.com/]Пропуск в москву[/url] .

 37. Plinko 1WIN Игра Plinko на платформе 1Win – увлекательное развлечение, которое притягивает внимание множества игроков со всех уголков мира. Plinko – классическая аркадная игра, в которой игроки пускают шарик сверху на специально размеченное поле, состоящее из рядов крючков и препятствий. Шарик, скатываясь вниз, прыгает от крючка к крючку и попадает в различные ячейки на дне поля, каждая из которых имеет свою выигрышную стоимость.
  Однако Plinko на 1Win – это не только развлекательная аркада, но и способ получить реальный выигрыш. В игровом поле присутствуют различные выигрышные ячейки с разными коэффициентами, что позволяет игроку получать крупные деньги при успешном попадании.

  Aviator 1WIN Aviator is an exhilarating and immersive game that takes players on a thrilling aerial adventure. Set in a visually stunning world, the game combines the thrill of flying with strategic gameplay elements, making it a captivating experience for both casual gamers and hardcore enthusiasts alike.
  One of the key aspects that sets Aviator apart from other games in its genre is its realistic and dynamic flight mechanics. The game utilizes advanced physics to simulate the real-world dynamics of flying, allowing players to feel the wind in their hair and the adrenaline coursing through their veins as they soar through the sky. Whether it’s performing daring stunts or engaging in intense dogfights, the flight experience in Aviator is unparalleled.
  In Aviator, players have the opportunity to take on various missions and challenges, each with its own unique objectives and rewards. From delivering important cargo to engaging in aerial combat, each mission provides a different set of challenges that require strategic thinking and precision flying skills. The game also offers a wide range of customizable aircraft, allowing players to personalize their flying experience and optimize their performance in the skies.

  Lucky Jet 1WIN Мир изменился. Времена устройства постепенно ушли в прошлое, и сегодня важным является скорость и мобильность. Именно поэтому компания Lucky Jet разработала уникальный продукт – 1win.
  1win – это новое поколение реальных и виртуальных развлечений, объединенных в одной платформе. Будь то спортивные ставки, казино, слоты или электронный покер, 1win предлагает всемирно известные игры в одном месте. Пользователи больше не нуждаются в установке отдельных приложений или посещении различных сайтов, все решения доступны сразу на платформе 1win.
  Выбирайте из бесконечного списка событий и спортивных матчей и делайте ставки на любимых команд или игроков. Следите за результатами в режиме реального времени и получайте радость от победы. И все это в одно касание на вашем смартфоне или планшете.

  Mines 1WIN Mines 1win is a thrilling game that combines the excitement of mining and the thrill of winning. In this immersive virtual world, players have the opportunity to explore an underground mine filled with precious gems and valuable resources.
  As you descend deeper into the mine, you’ll encounter various challenges and obstacles that test your skills and strategy. From navigating treacherous pathways to avoiding deadly traps, every step you take is crucial and could lead to glorious riches or unfortunate demise.
  The objective of the game is to mine as many gems as possible while carefully managing your resources and avoiding any potential dangers. With each successful mining expedition, you’ll earn valuable points and rewards that can be used to upgrade your equipment and improve your chances of striking it big.
  But Mines 1win is not just about mining; it’s also about outsmarting your competitors. As you progress through the game, you’ll encounter rival miners who will stop at nothing to claim the gems for themselves. Engage in intense strategic battles as you compete to secure the most valuable resources and emerge as the ultimate master of the mines.

  Aviator 1WIN Авиатор – захватывающая и увлекательная игра, которая позволяет погрузиться в мир авиации и стать настоящим пилотом. Разработанная командой профессиональных разработчиков, игра Aviator предлагает игрокам уникальную возможность испытать себя в роли пилота самолета.
  Основное преимущество игры заключается в ее реалистичности. Все аспекты авиации, начиная от управления самолетом до выполнения сложных маневров, воссозданы с большой точностью. Реалистичная физика полета, динамические погодные условия и плавное управление делают игру максимально реалистичной.
  В игре представлены разнообразные виды самолетов, от классических истребителей до грузовых и пассажирских лайнеров. Каждый самолет имеет свои характеристики и особенности, что добавляет глубины и разнообразия геймплею.

  Speed Cash 1WIN Speed Cash – инновационная платформа онлайн-гемблинга, которая предлагает своим пользователям уникальный опыт игры и высокие шансы на выигрыш. Благодаря передовым технологиям и максимально удобному интерфейсу, 1win становится идеальным выбором как для новичков, так и для опытных игроков.
  Сервис предлагает широкий ассортимент популярных игр, включая слоты, рулетку, покер, блэкджек и многие другие. Главное преимущество Speed Cash в том, что он предлагает мгновенное начисление выигрышей на счет игрока, что гарантирует мгновенный доступ к заработанным средствам.
  Безопасность и надежность игры – основные принципы, на которых базируется Speed Cash. Платформа использует передовые технологии шифрования данных, чтобы гарантировать конфиденциальность и защиту личной информации пользователей. Кроме того, 1win сотрудничает только с проверенными провайдерами игрового контента, чтобы обеспечить честную и непредвзятую игру.

  1WIN официальный сайт Ставки на спорт — увлекательное и захватывающее занятие, которое привлекает множество людей по всему миру. И одной из платформ, где можно оказаться в центре спортивных событий и испытать адреналин от угадывания исходов матчей, является 1win.
  1win – это онлайн-букмекерская контора, которая предоставляет возможность ставить на самые популярные и востребованные виды спорта. Будь то футбол, хоккей, баскетбол или теннис, на 1win каждый найдет что-то, что вызовет его интерес.
  Ключевым преимуществом 1win является удобство пользования и широкий выбор ставок. Платформа предоставляет возможность сделать как простые, так и комбинированные ставки, в зависимости от предпочтений и стратегии пользователя. Кроме того, 1win предлагает привлекательные коэффициенты, которые повышают шансы на победу и увеличивают возможные выигрыши.
  Одним из важных аспектов, на который обращают внимание пользователи 1win, является безопасность и надежность платформы. 1win осуществляет лицензионную деятельность и соблюдает все необходимые стандарты безопасности, чтобы гарантировать честную игру и защиту данных клиентов.
  Кроме того, 1win предлагает своим пользователям различные бонусы и акции. Новым клиентам доступен приветственный бонус, который позволяет получить дополнительные средства для ставок. Также на 1win проводятся регулярные акции, которые позволяют участникам получить дополнительные вознаграждения и повысить свои шансы на выигрыш.

  Источник https://1wmri.com/

 38. Секреты оформления пропуска на МКАД, Эффективные способы получения пропуска на МКАД, Ключевые моменты о пропуске на МКАД, Список требуемых документов для пропуска на МКАД, подробная инструкция, Пропуск на МКАД: сроки и стоимость, Как получить пропуск для поездок по МКАД, инструкции, Инструкция по продлению пропуска на МКАД, подробная информация
  Пропуск на мкад [url=https://gargopermits.com/]Пропуск в москву[/url] .

 39. Экспертный гайд по ремонту телевизоров: самые эффективные методы|Как не попасть на мошенников при ремонте телевизора: важные критерии отбора|Основные неисправности телевизоров и способы их устранения: комплексный подход|Как самостоятельно провести диагностику неисправности телевизора: простые шаги и рекомендации|Стоимость ремонта телевизора: обзор рынка услуг и ценообразования|Долговечность и надежность ремонта телевизора: как правильно восстановить работоспособность|Экспертные услуги по ремонту телевизора: профессиональный подход и надежность|Как продлить срок службы телевизора: полезные советы и рекомендации по уходу|Как самостоятельно выявить и устранить неисправности телевизора: простые шаги и методы|Оригинальные детали и запчасти для телевизоров: где заказать и как выбрать|Преимущества обращения в сервисный центр для ремонта телевизоров: надежность и качество|Что нужно знать перед ремонтом телевизора: важные советы и рекомендации|Подробная инструкция по выявлению неисправностей телевизора: шаги и методы|Чем опасно самостоятельный ремонт телевизора и как избежать проблем|Как быстро вернуть телевизор в строй после поломки: проверенные способы и техники
  ремонт ноутбуков Воркута [url=https://vk.com/km_service/]ремонт компьютеров[/url] .

 40. Промокоды играют важную роль в мире онлайн-шопинга и развлечений, и 1win не является исключением. 1win – это платформа для ставок, казино и онлайн-игр, которая предлагает ряд уникальных возможностей для своих пользователей. Одной из этих возможностей являются промокоды, которые предоставляются пользователям для получения различных преимуществ и бонусов.
  Промокоды 1Win представляют собой уникальные комбинации символов, которые могут быть введены на платформе для активации различных акций и бонусов. Они позволяют пользователям получить дополнительные средства на свой игровой счет, повысить свой уровень лояльности или получить доступ к эксклюзивным предложениям и мероприятиям.
  Одним из популярных промокодов, предоставляемых 1win, является “m1WIN2024”. Вводя этот промокод при регистрации, новые пользователи получают бонус на свой первый депозит. Это отличная возможность начать свой опыт на платформе с дополнительными средствами и увеличить свои шансы на успех.
  Кроме того, 1win предоставляет регулярные промокоды для своих зарегистрированных пользователей. Такие промокоды могут приходить через электронную почту или быть опубликованы на официальных каналах 1win в социальных сетях. Они предлагают возможность получить дополнительные бонусы при пополнении счета, участии в определенных играх или просто за активность на платформе.
  Пользуясь промокодами 1win, пользователи могут значительно обогатить свой игровой опыт и получить дополнительные возможности для выигрыша. Важно помнить, что каждый промокод имеет свои условия использования, поэтому рекомендуется внимательно ознакомиться с правилами и требованиями, прежде чем использовать какой-либо промокод.
  В целом, использование промокодов 1win – это удобный и простой способ получить дополнительные бонусы и преимущества на платформе. Независимо от того, вы новый пользователь или постоянный клиент, промокоды могут стать отличной возможностью для улучшения вашего опыта игры. Убедитесь в том, что вы следите за обновлениями и акциями, чтобы не упустить свою возможность воспользоваться промокодами 1win и повысить свои шансы на выигрыш.
  Источник: https://mmocenter.ru/blog/promokod-1win-promokody-1vin-pri-registracii-na-segodnya/

 41. Преимущества теневого плинтуса в декорировании помещения,
  Шаг за шагом инструкция по установке теневого плинтуса,
  Как использовать теневой плинтус для создания уникального интерьера,
  Ретро-стиль с использованием теневых плинтусов: идеи для вдохновения,
  Гармония оттенков: выбор цвета теневого плинтуса для любого интерьера,
  Теневой плинтус: простое решение для скрытия кабелей и проводов,
  Теневой плинтус с подсветкой: создаем эффектное освещение в интерьере,
  Как сделать помещение завершенным с помощью теневого плинтуса,
  Почему теневой плинтус – важная деталь в оформлении интерьера
  плинтус черный алюминиевый [url=https://plintus-tenevoj-aljuminievyj-msk.ru/]https://plintus-tenevoj-aljuminievyj-msk.ru/[/url] .

 42. Промокоды 1win представляют собой специальные коды, пример promokod1WINbonus, которые позволяют пользователям получить дополнительные бонусы и преимущества при использовании платформы 1win. Благодаря этим промокодам, каждый зарегистрированный пользователь может получить дополнительные средства на свой игровой счет, бесплатные ставки или уникальные предложения.
  Чтобы воспользоваться промокодами 1win, необходимо выполнить несколько простых шагов. Во-первых, необходимо зарегистрироваться на платформе 1win, создав личный аккаунт и указав все необходимые данные. После успешной регистрации, пользователь получает доступ к разнообразным промокодам, которые могут быть получены внутри системы или с помощью специальных акций и предложений.
  Для активации промокода, пользователю необходимо перейти в свой личный кабинет на платформе 1win. Там требуется найти соответствующую вкладку или раздел, где можно ввести промокод. После ввода кода и нажатия на кнопку активации, система проверяет его на корректность и применяет соответствующие бонусы к аккаунту пользователя.
  Промокоды 1win предоставляют широкий спектр возможностей для игроков. Некоторые промокоды предлагают дополнительные финансовые средства, которые можно использовать для ставок на спорт, казино или покер. Другие коды могут давать право на бесплатные ставки, бездепозитные бонусы или фриспины в слот-играх.
  Однако, важно отметить, что промокоды 1win могут иметь определенные условия использования. Например, некоторые коды могут иметь ограниченный срок действия, требовать выполнения определенных условий или иметь минимальные требования к размеру ставки.
  В целом, использование промокодов 1win – это отличная возможность получить дополнительные бонусы и преимущества на платформе. Они позволяют увеличить шансы на выигрыш и получить больше удовольствия от использования игровой платформы 1win. Не упустите возможность воспользоваться этими промокодами и получить максимальную выгоду от своей игры на 1win!
  Источник https://promokod-1win-bonus.ru/

 43. Выбор современных мужчин – тактичные штаны, подчеркнут ваш стиль.
  Отличный выбор для походов и путешествий, тактичные штаны станут вашим надежным помощником.
  Высокое качество и непревзойденный комфорт, сделают тактичные штаны вашим любимым предметом гардероба.
  Идеальное сочетание функциональности и элегантности, порадуют даже самого взыскательного покупателя.
  Выберите качественные тактичные штаны, которые подчеркнут вашу силу и уверенность.
  штани зимові тактичні [url=https://taktichmishtanu.kiev.ua/]https://taktichmishtanu.kiev.ua/[/url] .

 44. безопасно,
  Лучшие стоматологи города, для поддержания здоровья рта,
  Современные методы стоматологии, для вашего удобства,
  Комфортные условия и дружественный персонал, для вашего здоровья и благополучия,
  Инновационные методы стоматологии, для вашего комфорта и уверенности,
  Профессиональная гигиена полости рта, для вашего долгосрочного удовлетворения,
  Индивидуальный план лечения для каждого пациента, для вашего комфорта и удовлетворения
  стоматологічна лікарня [url=https://stomatologichnaklinikafghy.ivano-frankivsk.ua/]https://stomatologichnaklinikafghy.ivano-frankivsk.ua/[/url] .

 45. эффективно,
  Современное оборудование и материалы, для вашего уверенного улыбки,
  Современные методы стоматологии, для вашей улыбки,
  Индивидуальный подход к каждому пациенту, для вашей радости и улыбки,
  Комплексное восстановление утраченных зубов, для вашего долгосрочного удовлетворения,
  Профессиональная гигиена полости рта, для вашего здоровья и уверенности в себе,
  Индивидуальный план лечения для каждого пациента, для вашей уверенной улыбки
  безболісне лікування зубів [url=https://stomatologichnaklinikafghy.ivano-frankivsk.ua/]https://stomatologichnaklinikafghy.ivano-frankivsk.ua/[/url] .

 46. As well as event previews they also share valuable information on betting strategy. Check out the OLBG Sports Betting Blogs before placing your bet at your favourite sports betting sites.  Our unique system of categorizing football predictions and TIPs in different betting market (such as BTTS GG, OVER 2.5, UNDER 2.5, SINGLE BET, CORNER, ACCUMULATORS, DOUBLE CHANCE, SURE 2 ODDS, SURE 3 ODDS, DRAW NO BET and many others) However we are the best free soccer prediction website, if you want to become a successful bettor, you need the right betting advice and information. From 50 odds, 10 odds, 3 odds, 2 odds, single bet, over 1.5, over 2.5, double chance to mention a few winning predictions, Tipsfame will help you predict Guess soccer matches correctly. If you are looking for accurate soccer predictions for free , Tipsfame is the best football prediction site.
  https://ntvsporbet.net/ntvsporbet-mobil-uygulama/
  BetOnline is like your favorite hardware store; it has everything you need and is easy to find on the shelves. For any bet you seek to make on the most exotic sports – think competitive archery here – you can get a bet down. The cricket betting app falls in line with the other quality sports betting apps that BetOnline has brought to the sports gambling community. BetOnline brings a simple, easy-to-use app for the gambling market that doesn’t depend on glamorous features to sell the app. To bet on a live game you will need to go to the “Live” section to view current betting options for a fixture and place your stakes for the matches that haven’t started yet. After clicking the bet, the system will add it to your account and onto the bet slip. You specify the sum of a bet in the bet slip and click “Place A Bet” much like you would if you weren’t betting live as explained above.

 47. Самые популярные коляски Tutis, Как выбрать идеальную коляску от Tutis?, секреты правильного выбора, для девочки, Какие аксессуары выбрать для коляски Tutis?, какие покупки сделать в первую очередь, секреты успешного выбора, плюсы и минусы каждого бренда, Какие меры безопасности важно соблюдать при использовании коляски Tutis?, Секреты комфортной поездки с Tutis, рекомендации для родителей, рекомендации по использованию, секреты успешного выбора, Как выбрать коляску Tutis с максимальным комфортом для ребенка?, Tutis: элегантность и стиль, Почему Tutis – выбор сознательных семей, надежность и комфорт в каждом шаге
  коляска tutis [url=https://kolyaskatutis.ru/]коляска tutis[/url] .

 48. Почему стоит построить дом из бруса 9х12 | Почему стоит построить дом из бруса 9х12 | Выбор кровельных материалов для дома из бруса 9х12 | Как обеспечить эффективное отопление в доме из бруса 9х12 | Как обеспечить комфортную температуру в доме из бруса 9х12 | Типы фундаментов для дома из бруса 9х12 | Сад и огород вокруг дома из бруса 9х12 | Идеи оформления интерьера мебелью для дома из бруса 9х12 | Плюсы и минусы дома из бруса 9х12 | Как рассчитать бюджет на строительство дома из бруса 9х12
  одноэтажный дом из бруса 9х12 [url=https://domizbrusa-9x12spb.ru/]https://domizbrusa-9x12spb.ru/[/url] .

 49. Бесплатный хостинг в Беларуси: качество и надежность, за и против.
  Бесплатные хостинги в Беларуси: что выбрать?, советы и рекомендации.
  3 лучших хостинга в Беларуси бесплатно: наши рекомендации, оценка и обзор.
  Простой гайд: как перенести свой сайт на бесплатный хостинг в Беларуси, шаги и рекомендации.
  Бесплатный SSL для хостинга в Беларуси: зачем он нужен?, плюсы и минусы.
  DIY: с нуля до готового сайта на хостинге в Беларуси бесплатно, инструкция и рекомендации.
  Децентрализованный хостинг в Беларуси: перспективы и возможности, прогноз и анализ.
  Хостинг Минск [url=https://gerber-host.ru/]https://gerber-host.ru/[/url] .

 50. [url=https://peregonavtofgtd.kiev.ua]https://peregonavtofgtd.kiev.ua[/url]

  Я мухой, сверхэффективно а также фундаментально перебросить Ваш ярис из Украины в течение Европу, чи с Европы в течение Украину вместе начиная с. ant. до нашей командой. Оформление доказательств равно вывоз изготовляются в течение оговоренные сроки.
  peregonavtofgtd kiev ua

 51. [url=https://peregonavtofgtd.kiev.ua]peregonavtofgtd kiev ua[/url]

  Быстро, сверхэффективно равно надежно провезти Чемодан ярис из Украины на Европу, или изо Европы в течение Украину вместе с нашей командой. Оформление паспортов а также экспортирование изготовляются на оговоренные сроки.
  https://peregonavtofgtd.kiev.ua

 52. Лучший выбор военной экипировки|Оружие и снаряжение для настоящих мужчин|Специализированный магазин для военных|Армейские товары по выгодным ценам|Оружие и аксессуары для профессионалов|Защита и безопасность в вашем распоряжении|Выбирайте только лучшее для себя|Купите все необходимое для военной службы|Специализированный магазин для настоящих военных|Снаряжение от лучших производителей|Снаряжение для профессионалов военного дела|Оружие и снаряжение для истинных воинов|Армейский магазин с высоким уровнем сервиса|Купите только проверенные военные товары|Специализированный магазин для военных операций|Боевое снаряжение от ведущих брендов|Армейский магазин с широким выбором экипировки|Оружие и снаряжение для успешных миссий|Выбор настоящих защитников|Выбирайте только надежные военные товары
  інтернет магазин військової форми [url=https://magazinvoentorg.kiev.ua/]https://magazinvoentorg.kiev.ua/[/url] .

ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್

ಈದೀಗ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದೆ : ಯೋಧಾ 2.0, ಇಂಟ್ರಾ ವಿ20 ಬೈಫ್ಯೂಯಲ್ ಮತ್ತು ಇಂಟ್ರಾ ವಿ50 

ಶಂಕರ್‌ನಾಗ್ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನ

ಇಂದು ನಟ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಶಂಕರ್‌ನಾಗ್ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನ