in

ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪಕ್ಷಿ ನವಿಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹೀಗಿದೆ

ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪಕ್ಷಿ
ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪಕ್ಷಿ

ನವಿಲು ಫಾಸಿನಿಡೆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಒಂದು ಹಕ್ಕಿ. ಇದು ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಿ. ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಂಕಾಪುರದಲ್ಲಿ ನವಿಧಾಮವಿದೆ.

ನವಿಲುಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಧ :
*ಭಾರತೀಯ ನವಿಲು
*ಹಸಿರು ನವಿಲು
*ಕಾಂಗೋ ನವಿಲು

ನವಿಲುಗಳು ಭಾರತದ ಮತ್ತು ಆಗ್ನೇಯ ಏಷಿಯಾದ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ. ಗಂಡುಗಳಿಗೆ ಬಾಲದ ಗರಿಗಳು ಹೊಳೆಯುವ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ನೋಡಲು ಆಕರ್ಷಕ ವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಗಂಡು ನವಿಲು ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲಿನ ಬಣ್ಣಗಳಂತೆ ಆಕರ್ಷಕವಾದ ಗರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೀಲಿ ಹಸಿರು ಮಿಶ್ರಿತ ಅಥವಾ ಹೊಳಪಿನ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಗರಿ ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಉದ್ದನೆಯ ಗರಿಗಳ ಗುಚ್ಛವು ಹೃದಯದ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿನ ಚಿತ್ರವಿದೆ. ಇಲ್ಲವೇ ಮಿಲನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಹೆಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಗದರಿಸಿ ಓಡಿಸಲೂ ಬಳಸುತ್ತದೆ.

ಭಾರತೀಯ ನವಿಲು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೊಳಪಿನ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಗರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಗರಿಗಳು ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಡೊಂಕಾಗಿರುವ ತಂತಿಯಾಕಾರದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಹೆಣ್ಣು ನವಿಲು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಕುತ್ತಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮಸುಕು ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಚಿಕ್ಕ ಗರಿಗಳ ಗುಚ್ಛವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
ನೋಡಲು ಹಸಿರು ನವಿಲು ಭಾರತೀಯ ನವಿಲಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗಂಡು ಹಸಿರು ನವಿಲು ಹಸಿರು ಮತ್ತು ಬಂಗಾರದ ಬಣ್ಣಗಳಿರುವ ಗರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ನೆಟ್ಟಗಿರುವ ಮುಕುಟವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಸಣ್ಣ ಗರಿಗಳನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿದರೆ ಹೆಣ್ಣು ನವಿಲು ಗಂಡು ನವಿಲಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ನವಿಲಿನ ಗರಿಗಳ ಬಣ್ಣದ ತೀಕ್ಷ್ಣತೆ ಗಂಡು ನವಿಲಿಗಿಂತಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಗಂಡು ಮರಿ ನವಿಲು ಮತ್ತು ಬೆಳೆದ ಹೆಣ್ಣು ನವಿಲು ಒಂದೇ ತೆರನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ.

ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪಕ್ಷಿ ನವಿಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹೀಗಿದೆ
ಕಾಂಗೋ ನವಿಲು

ಕಾಂಗೋ ನವಿಲು ಗಾಢವಾದ ನೀಲಿ, ಅದಿರಿನ ಹಸಿರು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣಗಳ ಮಿಶ್ರಣವಿರುವ ಗರಿಗಳ ಗುಚ್ಛವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಂಬಣ್ಣದ ಕತ್ತು, ಬೂದು ಬಣ್ಣದ ಕಾಲು ೧೪ ಸಣ್ಣ ಕಪ್ಪು ಗರಿಗಳ ಗುಚ್ಛವನ್ನೂ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ನೇರವಾದ ಬಿಳಿಯ ಕೂದಲಿನಂತಹಾ ಮುಕುಟವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಣ್ಣು ನವಿಲು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಕಂದು ಬಣ್ಣವಿದ್ದು, ಕಪ್ಪಾದ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅದಿರು ಹಸಿರಿನ ಬೆನ್ನು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಬಾದಾಮಿಯಾಕಾರದ ಕಂದು ಮುಕುಟವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಬೇರೆ ನವಿಲುಗಳಿಗಿಂತ ಕಾಂಗೋ ನವಿಲುಗಳು ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪರ್ಣಪಾತಿ ಕಾಡುಗಳು, ಕುರುಚಲು ಕಾಡು, ಮೈದಾನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ. ನೆಲ ಹಾಗೂ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತವೆ. ನೆಲಮಟ್ಟದ ಪೊದೆಗಳಲ್ಲಿ ಗೂಡು ಕಟ್ಟುತ್ತವೆ. ಹಾಗು ಇದರ ಮೊಟ್ಟೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳು ಹಾರಾಡ ಬಲ್ಲವು.

ಜನವರಿಯಿಂದ ಆಕ್ಟೋಬರ್ ನಡುವೆ. ೪ರಿಂದ ೭ ಕೆನೆಬಣ್ಣದ ಮೊಟ್ಟೆ ಗಳನ್ನಿಡುತ್ತವೆ. ಸುಮಾರು ೨೯ ದಿನ ಕಾವುಕೊಟ್ಟು ಮರಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

ಅವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ 1800 ಮೀಟರ್‌ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ, ಅವರು ಅರೆ-ಒಣ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲುಗಳಿಂದ ತೇವಾಂಶವುಳ್ಳ ಎಲೆಯುದುರುವ ಕಾಡುಗಳವರೆಗೆ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಆವಾಸಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಜಲಮೂಲಗಳ ಬಳಿ ವಾಸಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ಹೊಲಗಳು, ಹಳ್ಳಿಗಳ ಬಳಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವು ಮೇವು ಮತ್ತು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಗೂಡುಕಟ್ಟುತ್ತವೆ ಆದರೆ ಮರಗಳ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸುತ್ತವೆ.

ನವಿಲುಗಳು ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಜಾತಿಯ ಗಂಡುಗಳು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸುಂದರ ನೋಟವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತವೆ, ಅದು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದಿದೆ. ಅವು ಕೊಕ್ಕಿನ ತುದಿಯಿಂದ ರೈಲಿನ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ 195 ರಿಂದ 225 ಸೆಂ.ಮೀ ಉದ್ದದವರೆಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸರಾಸರಿ 5 ಕೆ.ಜಿ ತೂಕವಿರುತ್ತವೆ. ನವಿಲಿನ ತಲೆ, ಕುತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ತನಗಳು ವರ್ಣವೈವಿಧ್ಯದ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಅವರು ಕಣ್ಣುಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಬಿಳಿಯ ತೇಪೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಲೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೇರವಾದ ಗರಿಗಳ ಕ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಅದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನೀಲಿ ಗರಿಗಳಿಂದ ತುದಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ನವಿಲಿನ ಅತ್ಯಂತ ಗಮನಾರ್ಹ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಅತಿರಂಜಿತವಾದ ಸುಂದರವಾದ ಬಾಲ, ಇದನ್ನು ರೈಲು ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪಕ್ಷಿ ನವಿಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹೀಗಿದೆ
ಭಾರತೀಯ ನವಿಲು

ಭಾರತೀಯ ನವಿಲುಗಳು ಗರಿಗಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಸೊಗಸಾದ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ, ಇವುಗಳ ವಿಕಾಸವು ಲೈಂಗಿಕ ಆಯ್ಕೆಯಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ನವಿಲುಗಳು ತಮ್ಮ ರೈಲನ್ನು ಫ್ಯಾನ್‌ನ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಹರಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಣಯದ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನಡುಗುತ್ತವೆ. ಪುರುಷನ ಪ್ರಣಯದ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿನ ಕಣ್ಣುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಸಂಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅವನ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ನವಿಲುಗಳು ತಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವಭಕ್ಷಕವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಕೀಟಗಳು, ಬೀಜಗಳು, ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಸಸ್ತನಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬದುಕುತ್ತವೆ. ಅವು ಒಂದೇ ಗಂಡು ಮತ್ತು 3-5 ಹೆಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಣ್ಣ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಮೇವು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ. ಪರಭಕ್ಷಕಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎತ್ತರದ ಮರದ ಮೇಲಿನ ಕೊಂಬೆಗಳ ಮೇಲೆ ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ ಕೂಡುತ್ತವೆ.

ಭಾರತೀಯ ನವಿಲುಗಳು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಅವಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಂಯೋಗವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಳೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಜನವರಿಯಿಂದ ಮಾರ್ಚ್‌ವರೆಗೆ ಸಂಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ದೇಶದ ಉತ್ತರ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಜುಲೈ ಅಂತ್ಯದಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ವರೆಗೆ ಸಂಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಪುರುಷರು ಸಣ್ಣ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣುಗಳು ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಂಯೋಗಕ್ಕೆ ಪುರುಷರ ಸೂಕ್ತತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುತ್ತವೆ. ಅರ್ಹ ಪುರುಷರು ಸ್ತ್ರೀಯರಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆದಿರುತ್ತಾರೆ, ಅವರು ಪುರುಷರಿಂದ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಪ್ರಣಯದ ಪ್ರದರ್ಶನದ ನಂತರ ಸಂಗಾತಿಗೆ ತಿರುವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಧನ್ಯವಾದಗಳು.

What do you think?

-1 Points
Upvote Downvote

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಗತ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು * ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ

GIPHY App Key not set. Please check settings

3 Comments

 1. Абузоустойчивый VPS
  Виртуальные серверы VPS/VDS: Путь к Успешному Бизнесу

  В мире современных технологий и онлайн-бизнеса важно иметь надежную инфраструктуру для развития проектов и обеспечения безопасности данных. В этой статье мы рассмотрим, почему виртуальные серверы VPS/VDS, предлагаемые по стартовой цене всего 13 рублей, являются ключом к успеху в современном бизнесе

 2. https://medium.com/@hamza_prui84657/виртуальный-выделенный-сервер-vds-на-linux-659ccebe0d04
  VPS SERVER
  Высокоскоростной доступ в Интернет: до 1000 Мбит/с
  Скорость подключения к Интернету — еще один важный фактор для успеха вашего проекта. Наши VPS/VDS-серверы, адаптированные как под Windows, так и под Linux, обеспечивают доступ в Интернет со скоростью до 1000 Мбит/с, что гарантирует быструю загрузку веб-страниц и высокую производительность онлайн-приложений на обеих операционных системах.

ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಹಣ್ಣು

ಪ್ರಾಣಿ ಹೆಸರು ಇರುವ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಹಣ್ಣು

ಹಸು ಮತ್ತು ಎಮ್ಮೆಯ ಹಾಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ

ಹಸುವಿನ ಹಾಲು ಮತ್ತು ಎಮ್ಮೆಯ ಹಾಲಿಗೂ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸ