in

ಮಹಾಬಲಿಯ ವಂಶಸ್ಥರು ಬಾಣರು

ಮಹಾಬಲಿಯ ವಂಶಸ್ಥರು ಬಾಣರು
ಮಹಾಬಲಿಯ ವಂಶಸ್ಥರು ಬಾಣರು

ಬಾಣರ ನಂಟು ನಮ್ಮ ನಾಡಿಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನದ್ದಲ್ಲ. ಆರಂಭಕಾಲೀನ ಅಂದರೆ ಮೊದಲ ಸಹಸ್ರಮಾನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಕೊಂಡಿದ್ದ ಬಾಣರು ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖರು. ಅತ್ಯಂತ್ಯ ದೀರ್ಘ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಿರುವಂಶೀಯರಾಗಿ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡಿದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಬಾಣರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯ ಆಂಧ್ರ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಏಳೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಪ್ರಾಂತವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಮಹಾವಲಿ ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಬಾಣರು ಆಳುತ್ತಿದ್ದರು.

ಬಾಣರು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ರಾಜವಂಶದವರಾಗಿದ್ದು, ಅವರು ರಾಜ ಮಹಾಬಲಿಯ ವಂಶಸ್ಥರು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡರು. ರಾಜವಂಶವು ಅದರ ಹೆಸರನ್ನು ಮಹಾಬಲಿಯ ಮಗ ಬಾಣನಿನ್ದ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಬಾಣರು ಹಲವಾರು ನೆರೆಯ ರಾಜವಂಶಗಳಿಂದ ವಿರೋಧವನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಚೋಳರು ಮತ್ತು ಪಾಂಡ್ಯರಂತಹ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ರಾಜವಂಶಗಳ ಊಳಿಗಮಾನ್ಯರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು, ಕೆಲವು ಸಮಯ ಚಾಲುಕ್ಯರಂತಹ ಕೆಲವು ರಾಜವಂಶಗಳಿಗೆ ಸಮಂತಾಗಳಾಗಿಯೂ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಕೋಲಾರ ಮತ್ತು ಗುಡಿಮಲ್ಲಂ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಣರು ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು.ಅಧಿಕೃತ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಣರ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲಿನ ಉಲ್ಲೇಖವು ಕ್ರಿ.ಶ. ನಾಲ್ಕನೇ ಶತಮಾನದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. ಇವರುಶಾತವಾಹನ ಮತ್ತು ಪಲ್ಲವರ ಆರಂಭಿಕ ಊಳಿಗಮಾನ್ಯರು.

ಮಹಾಬಲಿಯ ವಂಶಸ್ಥರು ಬಾಣರು
ಬನವಾಸಿ

ಬನವಾಸಿ ಕದಂಬರಿಗೆ ಇವರು ಅಧೀನರಾಗಿದ್ದರು ಎನ್ನುವುದು ತಾಳಗುಂದದ ಸ್ತಂಭ ಶಾಸನದಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ಬಾದಾಮಿಯ ಚಾಳುಕ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯಖೇಟದ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರಿಗೆ, ಕಂಚಿಯ ಪಲ್ಲವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅಧೀನರಾಗುತ್ತಾ ಬಂದರು. ಬಾಣರು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನೆಲೆಯನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ.

ಆರಂಭ ಕಾಲದ ಬಾಣರು ಅಶೋಕನ ಲಿಪಿಯ ಕೊಡುಗೆಯ ನಂತರದ ಸಂಕ್ರಮಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಾಣರು ಲಿಪಿಯ ಸಮ್ವಹನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವರ ಕಾಲದ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿ ಶ ೩೩೯ರಲ್ಲಿಯೇ ಮುಳಬಾಗಿಲಿನ ಮುದನೂರು ಎನ್ನುವಲ್ಲಿ ಶಾಸನ ಬರೆಸುತ್ತಾರೆ. ಪೆರುಂಬನಪ್ಪಾಡಿ ಅಥವಾ ವಾನಪುರಂ – ಬಾಣಪುರಂ ಎನ್ನುವ ಸ್ಥಳದ ವಿವರ ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ದೊರೆತಿರುವ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ.

ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇತಿಹಾಸದಿಂದ ಮಹಾಊಳಿಗಳು ಅಥವಾ ಬೃಹದ್ಬಾಣರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೋಲಾರ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಆಳಿದವರು. ರಾಜ ಬಾಣಾಸುರ ಮಹಾಬಲಿ ರಾಜನ ಮಗ ಹಾಗೂ ರಾಜ ಬೃಹದ್ಬಾಣ ಮಹಾಬಲಿಯ ಮೊಮ್ಮಗ. ಈ ಪೀಳಿಗೆಯ ಕೊನೆಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಡಳಿತಗಾರ ಸಾಂಬಯ್ಯ ಈತ ನೊಳಂಬ ಪ್ರಭುತ್ವದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯವಾಳಿದ್ದರು ಹಾಗೂ ಕೋಲಾರ ಪ್ರದೇಶದ ನೊಳಂಬ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಗಂಗರೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅವರು ವೈದುಂಬರನ್ನು ತಮ್ಮ ಮಿತ್ರರನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಅವರು ಇಂದಿನ ಅವನಿ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ,ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿ ತಮ್ಮ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿದ್ದರು.

ಬಾಣರು ಕಪ್ಪು ಧ್ವಜದ ಮೆಲೆ ನಂದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಲಾಂಚನವಾಗಿ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಮುಳಬಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಕ್ರಿ.ಶ 339 ರ ಅವಧಿಯ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಾಸನವು ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶಾಸನವು ಶಿವನ ಹೊಗಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ, ಅವರ ಸಿಂಹಾಸನವು ನಂದಿದುರ್ಗದ ಶಿಖರದಲ್ಲಿರುವ ಶಿವನಂದಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಹಾದಾಬಿಯ ರಾಜವಂಶದ ಪ್ರವರ್ತಕ, ವಿಜಯದಿತ್ಯ ದೇವನ ಪುತ್ರ ಮತ್ತು ನಂದಿವರ್ಮ, ನಂದಿವರ್ಮರಿಂದ 25 ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಮುಡಿಯನೂರ್ ,ಮುಡಿಯನೂರಿನ ಸಂಸ್ಕೃತ ರೂಪದ ಚುಡಾಗ್ರಾಮ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ನೀಡಿದ್ದನ್ನು ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವನ್ಯಾ (ಅವನಿ) ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿದ್ದ ರಾಜನು ಬಾಣ ರಾಜವಂಶವನ್ನು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದನೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬೋಧಿಸತ್ವನೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

9 ನೇ ಶತಮಾನದ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಬಾಣರು ಪ್ರಬಲ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಸುಮಾರು 874 ರ ಸೊರೆಮತಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ, ಬಾಣರು ಅವರು ವೈದುಂಬರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಗಂಗಾ ಮತ್ತು ನೊಳಂಬರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಕ್ರಿ.ಶ 898, 905 ಮತ್ತು 909 ರ ಅವರ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಪತಿ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಂದೇ ಸಮನೆ ಬಾಣರು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು ಮತ್ತು 9 ನೇ ಶತಮಾನದ ಅಂತ್ಯದಿಂದಲೂ ಅವರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅವರು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಲೋತ್ ಶತಮಾನದ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ನೊಲಾಂಬಾ ರಾಜ ಮಹೇಂದ್ರ (ಸು. 870-897) ಅವರನ್ನು ಮಹಾಬಲಿ ಕುಟುಂಬದ ವಿನಾಶಕ ಎಂದು ವರ್ಣಿಸಿದರೆ, ಚೋಳ ರಾಜ ವಿರಣಾರಾಯಣ ಅಥವಾ ಪರಂತಕ 921 ರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಬಾಣ ರಾಜರನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಕಿತ್ತುಹಾಕಿ ಗಂಗಾ ರಾಜಕುಮಾರ ಪೃಥ್ವಿಪತಿಗೆ ಬನಧಿರಜ ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. II, ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದವರು. ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬಾಣ ಶಾಸನದ ದಿನಾಂಕವಾದ 961 ರಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಸಾಂಬಯ್ಯ ಪಲ್ಲವ ರಾಜ ಇರಿವಾ ನೊಳಂಬ ಅಥವಾ ದಿಲಿಪನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಆಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಬಾಣರು ರಾಜಕೀಯ ಇತಿಹಾಸದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ, ನಂತರದ ಕೆಲವು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಉಲ್ಲೇಖಗಳಿಂದ ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿ.ಶ 16 ನೇ ಶತಮಾನದ ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದವರೆಗೂ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊರಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ದಾರಿತಪ್ಪಿ ಬಾಣ ದಾಖಲೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಒಂದು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡ ಬಾಣರ ಇತಿಹಾಸ, ಉತ್ತರದ ಆಂಧ್ರ-ದೇಶದಿಂದ ವಿಜಯನಗರ ರಾಜರ ಅಡಿಯಿಂದ ಮಧುರೈನ ಪಾಂಡ್ಯರ ಆದಳಿತಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ, ಇವರ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ವಲಸೆಗಳಿಂದ ರಾಜವಂಶದ ಉಳಿವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.

ಮಹಾಬಲಿಯ ವಂಶಸ್ಥರು ಬಾಣರು
ಬಾಣರ ಇತಿಹಾಸ

ಗಂಗಾ ರಾಜ, ಪೃಥಿವಿಪತಿ II ಅವರು ಬಾಣ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ ನಂತರ ಪರಂತಕ I ಚೋಳರಿಂದ “ಬಾಣ ದೆವ” ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಕ್ರಿ.ಶ 909-916ರ ನಡುವೆ ಚೋಳ ರಾಜನಾದ ಪರಂತಕ I ಅವರ ಆಂಧ್ರಪಾಠ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ವಂಚಿತರನ್ನು ವಂಚಿತಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, ಬನರು ತರುವಾಯ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ನೆಲ್ಲೂರು, ಗುಂಟೂರು ಮತ್ತು ಅನಂತಪುರದಂತಹ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಆಳುತ್ತಿದ್ದರು.ಕ್ರಿ.ಶ 11 ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ನೆಲ್ಲೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಬಾಣ ಕುಟುಂಬ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಸನ್ನಮೂರಿ‌ನಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ಶಾಸನವೊಂದು ಬೆಳಕಿಗೆ ತಂದಿತು. ಬಾಣ ರಾಜನ ಹೆಸರು ಅಗಾಪರಾಜು ಅಗಪ್ಪ ಮಹಾಬಲಿಯಿಂದ ಬಂದವನು ಮತ್ತು ಪರವಿಪುರ ಮತ್ತು ನಂದಗಿರಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದನು. ಅವನ ಹಿಂದಿನವರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಅಗಪ್ಪಪ್ಪನು ಚಾಲುಕ್ಯ ರಾಜಕುಮಾರ ವಿಮಲಾದಿತ್ಯನ ಊ ಳಿಗಮಾನ್ಯನಾಗಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸಿರಬಹುದು.

ಕ್ರಿ.ಶ 12 ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಕೊನಿಡೆನಾದಲ್ಲಿ ಚುರಬಲಿ ೧ ಅಥವಾ ಬನಸ್‌ನ ಚುರಬಲ್ಲಿರಾಜ ೧ ಆಳುತ್ತಿದ್ದ. ಚುರಬಲ್ಲಿ ೨ ಅಲಿಯಾಸ್ ಚುರಬ್ಬಿರಾಜು ೨, ಮಹಾಮಂಡಲೇಶ್ವರನಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅಗಪ್ಪರಾಜು ಅವರಂತೆಯೇ ದೀರ್ಘವಾದ ಪ್ರಸಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಅಗಪ್ಪ ರಾಜು ಅವರ ವಂಶಸ್ಥರು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿ.ಶ 1151 ರ ಕೊನಿಡೆನಾದ ಚುರಬ್ಬಿರಾಜು ಅವರ ಏಕೈಕ ದಾಖಲೆಯು ಅವರನ್ನು “ಮಹಾಮಂಡಲೇಶ್ವರ ಬೆರ್ಬಾಹಾ ಚುರಬಲ್ಲಿ ರಾಜು” ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ. ಅವನು ವಶಿಸ್ತಾ ಗೋತ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವನು ಎಂದು ಅವನ ಎಪಿಥೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ಪರವಿಪುರ ಮತ್ತು ನಂದಗಿರಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದರು ಮತ್ತು ಕಮ್ಮನಾಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಳಿದರು.

ಧನ್ಯವಾದಗಳು.

What do you think?

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವಲ್ ಕಪ್

ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವಲ್ ಕಪ್ ಇದರ ಉಪಯೋಗ ಏನು?

ವಿಮಾನ ಹುಟ್ಟಿನ ಸ್ವಾರಸ್ಯ

ವಿಮಾನ ಹುಟ್ಟಿನ ಸ್ವಾರಸ್ಯ